Escoltar

Grau

240 crèdits - Facultat de Filosofia i Lletres

Grau de Treball Social - optatives

Assignatura Grup Examen Localitzacions
21932 - Polítiques d'Inclusió Social  GRUP 1, 2S 10/06/2020 16:00 - 19:00
21932 - Polítiques d'Inclusió Social  GRUP 1, 2S 03/07/2020 16:00 - 19:00
21934 - Antropologia de les Migracions  GRUP 1, 2S 12/06/2020 16:00 - 19:00
21934 - Antropologia de les Migracions  GRUP 1, 2S 06/07/2020 10:00 - 13:00
21953 - Anàlisi del Sistema Familiar d'Origen  GRUP 1, 2S 19/06/2020 16:00 - 19:00
21953 - Anàlisi del Sistema Familiar d'Origen  GRUP 1, 2S 09/07/2020 10:00 - 13:00
21956 - Programes i Projectes de Cooperació Internacional  GRUP 1, 2S 11/06/2020 16:00 - 19:00
21956 - Programes i Projectes de Cooperació Internacional  GRUP 1, 2S 09/07/2020 16:00 - 19:00
21957 - Model Estratègic Centrat en Problemes  GRUP 1, 2S 22/06/2020 16:00 - 19:00
21957 - Model Estratègic Centrat en Problemes  GRUP 1, 2S 10/07/2020 16:00 - 19:00
21962 - Mètodes i Tècniques d'Investigació Qualitativa  GRUP 1, 2S 17/06/2020 16:00 - 19:00
21962 - Mètodes i Tècniques d'Investigació Qualitativa  GRUP 1, 2S 08/07/2020 16:00 - 19:00
21967 - Treball Social en Programes d'Atenció a la Drogodependència  GRUP 20, 2S 25/06/2020 10:00 - 13:00
21967 - Treball Social en Programes d'Atenció a la Drogodependència  GRUP 20, 2S 14/07/2020 10:00 - 13:00
21968 - Migracions i Treball Social  GRUP 1, 2S 16/06/2020 16:00 - 19:00
21968 - Migracions i Treball Social  GRUP 1, 2S 07/07/2020 10:00 - 13:00
21973 - Treball Social i Discapacitat  GRUP 1, 2S 15/06/2020 16:00 - 19:00
21973 - Treball Social i Discapacitat  GRUP 1, 2S 07/07/2020 16:00 - 19:00
21974 - Treball Social en Programes d'Igualtat  GRUP 1, 2S 18/06/2020 16:00 - 19:00
21974 - Treball Social en Programes d'Igualtat  GRUP 1, 2S 13/07/2020 16:00 - 19:00
21975 - Projectes de Prevenció de la Violència de Gènere  GRUP 1, 2S 23/06/2020 16:00 - 19:00
21975 - Projectes de Prevenció de la Violència de Gènere  GRUP 1, 2S 06/07/2020 16:00 - 19:00
21976 - English for Education and Social Work  GRUP 20, 2S, GTSO 25/06/2020 16:00 - 19:00
21976 - English for Education and Social Work  GRUP 20, 2S, GTSO 14/07/2020 16:00 - 19:00