Grau

240 crèdits - Facultat de Filosofia i Lletres

Grau Treball Social 4art curs

Assignatura Grup Examen Localitzacions
21928 - Pràctiques Externes I   GRUP 1, 1S 16/01/2019 16:00 - 19:00 Ramon Llull Aula A-05
21928 - Pràctiques Externes I   GRUP 1, 1S 06/02/2019 16:00 - 19:00 Ramon Llull Aula A-05
21929 - Treball Social amb Famílies Multiproblemàtiques   GRUP 1, 1S 11/01/2019 16:00 - 19:00 Ramon Llull Aula A-20
21929 - Treball Social amb Famílies Multiproblemàtiques   GRUP 1, 1S 08/02/2019 16:00 - 19:00 Ramon Llull Aula A-20
21930 - Mediació i Resolució de Conflictes   GRUP 1, 1S 22/01/2019 16:00 - 19:00 Ramon Llull Aula A-15
21930 - Mediació i Resolució de Conflictes   GRUP 1, 1S 04/02/2019 16:00 - 19:00 Ramon Llull Aula A-15
21932 - Polítiques d'Inclusió Social   GRUP 1, 2S 10/06/2019 16:00 - 19:00 Ramon Llull Aula A-15
21932 - Polítiques d'Inclusió Social   GRUP 1, 2S 01/07/2019 16:00 - 19:00 Ramon Llull Aula A-15
21934 - Antropologia de les Migracions   GRUP 1, 2S 06/06/2019 16:00 - 19:00 Ramon Llull Aula A-18
21934 - Antropologia de les Migracions   GRUP 1, 2S 02/07/2019 16:00 - 19:00 Ramon Llull Aula A-02
21942 - Menors i Dret Penal   GRUP 1, 2S 07/06/2019 16:00 - 19:00 Ramon Llull Aula A-12
21942 - Menors i Dret Penal   GRUP 1, 2S 03/07/2019 16:00 - 19:00 Ramon Llull Aula A-03
21953 - Anàlisi del Sistema Familiar d'Origen   GRUP 1, 2S 12/06/2019 16:00 - 19:00 Ramon Llull Aula A-19
21953 - Anàlisi del Sistema Familiar d'Origen   GRUP 1, 2S 05/07/2019 16:00 - 19:00 Ramon Llull Aula A-22
21957 - Model Estratègic Centrat en Problemes   GRUP 1, 2S 13/06/2019 12:00 - 15:00 Ramon Llull Aula A-18
21957 - Model Estratègic Centrat en Problemes   GRUP 1, 2S 01/07/2019 12:00 - 15:00 Ramon Llull Aula A-19
21962 - Mètodes i Tècniques d'Investigació Qualitativa   GRUP 1, 2S 11/06/2019 12:00 - 15:00 Ramon Llull Aula A-03
21962 - Mètodes i Tècniques d'Investigació Qualitativa   GRUP 1, 2S 04/07/2019 12:00 - 15:00 Ramon Llull Aula A-12
21967 - Treball Social en Programes d'Atenció a la Drogodependència   GRUP 20, 2S 14/06/2019 12:00 - 15:00 Ramon Llull Aula A-18
21967 - Treball Social en Programes d'Atenció a la Drogodependència   GRUP 20, 2S 02/07/2019 12:00 - 15:00 Ramon Llull Aula A-19
21968 - Migracions i Treball Social   GRUP 1, 2S 17/06/2019 16:00 - 19:00 Ramon Llull Aula multiusos
21968 - Migracions i Treball Social   GRUP 1, 2S 03/07/2019 16:00 - 19:00 Ramon Llull Aula A-08
21974 - Treball Social en Programes d'Igualtat   GRUP 1, 2S 18/06/2019 16:00 - 19:00 Ramon Llull Aula A-13
21974 - Treball Social en Programes d'Igualtat   GRUP 1, 2S 04/07/2019 12:00 - 15:00 Ramon Llull Aula A-16
21975 - Projectes de Prevenció de la Violència de Gènere   GRUP 1, 2S 19/06/2019 16:00 - 19:00 Ramon Llull Aula A-02
21975 - Projectes de Prevenció de la Violència de Gènere   GRUP 1, 2S 05/07/2019 16:00 - 19:00 Ramon Llull Aula A-21
21976 - English for Education and Social Work   GRUP 20 GTSO 12/06/2019 16:00 - 19:00 Ramon Llull Aula A-01
21976 - English for Education and Social Work   GRUP 20 GTSO 05/07/2019 16:00 - 19:00 Ramon Llull Aula A-16