Grau de Treball Social

240 crèdits - Facultat de Filosofia i Lletres

22202. Psicologia Social dels Grups i de les Organitzacions (2018-19)

Crèdits 6 ECTS.
Caràcter Formació bàsica
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Prerequisits

Aquesta assignatura no té prerequisits

Bibliografia recomanada

Aquest llistat es correspon amb la bibliografia bàsica que ofereixen les guies docents. Podeu fer click sobre qualsevol document per consultar el seu estat o tipus de consulta (disponible, en préstec, accés en línia,...). Podeu consultar les guies docents de l'assignatura a la taula d'informació de grups, sota la bibliografia. Per a més informació Deman@ , la biblioteca respon.

Informació sobre els grups de l'assignatura

Període : Segon semestre

Guies docents d'anys anteriors

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2017-18

Període : Segon semestre

 • (20) - GRUP 20, 2S, GTSO

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2016-17

Període : Segon semestre

 • (20) - GRUP 20, 2S, GTSO

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2015-16

Període : Segon semestre

 • (20) - GRUP 20, 2S, GTSO

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2014-15

Període : Segon semestre

 • (20) - GRUP 20, 2S, GTSO

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2013-14

Període : Segon semestre

 • (20) - GRUP 20, 2S, GTSO

  • Professorat
   Catalina Alorda Quetglas, Julián Baltasar Jaume
  • Guia docent
 • (30) - GRUP 30, 2S, GTSO

  • Professorat
   Catalina Alorda Quetglas, Julián Baltasar Jaume
  • Guia docent

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2012-13

Període : Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2011-12

Període : Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2010-11

Període : Segon semestre