Escoltar

Grau de Treball Social

240 crèdits - Facultat de Filosofia i Lletres

En què consisteix?

L'objectiu general del títol de grau de Treball Social és formar professionals amb els coneixements científics bàsics necessaris per capacitar per a l'exercici professional com a treballador/a social.

Què hi aprendràs?

La formació està orientada a preparar professionals amb competències per a la intervenció social amb una comprensió àmplia de les estructures i els processos socials, el comportament humà i el canvi. Es treballaran competències fonamentals de la relació d'ajuda i les relacions micro i macro socials, i competències específiques per a la intervenció amb persones, famílies, grups i organitzacions en situacions de vulnerabilitat i/o malestar social o psicosocial. A més, els alumnes aconseguiran la competència per entendre, parlar i escriure la llengua anglesa.

Consulta totes les competències de l'estudi.

Què podràs fer en haver acabat?

La professió de treballador/a social presenta un ampli ventall de sortides professionals, i el seu concurs és sol·licitat en l'Administració pública (local, insular, autonòmica i central) i les organitzacions no governamentals (ONG). El grau de Treball Social permet desenvolupar la professió de treballador/a social, entre altres, en els sectors següents:

  1. Serveis socials d'atenció primària dels ajuntaments i mancomunitats.
  2. Serveis socials especialitzats per a sectors de població i problemàtiques:protecció a la infància i la família, atenció a les dones, atenció a persones amb discapacitat, atenció a persones immigrants i refugiades, serveis de salut, hospitals, salut mental, justícia, mediació, institucions penitenciàries, etc.

Viatja i aprèn

La UIB ofereix als seus estudiants la possibilitat de participar en diferents programes d’intercanvi o de mobilitat:

 

Estudi oficial i de qualitat

La legislació exigeix que els títols oficials d'Espanya siguin avaluats positivament per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA). Aquest procés es diu verificació i la seva finalitat és assegurar que el programa formatiu que seguiràs és adequat per obtenir les competències i adquirir els resultats d'aprenentatge prevists.

Consulta la memòria del pla d'estudis del títol oficial

L'Espai Europeu d'Educació Superior exigeix l'existència d'un sistema que asseguri la qualitat del títol.

El grau està sotmès a processos d'avaluació i de millora contínua que garanteixen el seu prestigi i el seu reconeixement europeu. Pots veure els resultats dels processos d'avaluació a l' apartat de resultats. .

Ciències Socials i Jurídiques
  70 places
240 crèdits. 4 anys de durada
Presencial
Idioma: Català, Castellà, Anglès ( Vegeu les assignatures per a més detalls )
Preu públic de 1a matrícula per crèdit 16,21¤ (*)
Cost total del primer curs de primera matrícula, amb taxes incloses, per a membres de la Unió Europea més joves de 28 anys i sense cap condició especial: 1.020,32¤ (*)
(*) Preus de l'any acadèmic 2019-20

Voleu més informació?

Si voleu ajudar-nos a millorar, o teniu un comentari, consulta o suggeriment, contactau amb la secretaria Ramon Llull