Grau d'Enginyeria Telemàtica

240 crèdits - Escola Politècnica Superior
  Aquest grau està acreditat amb el segell EUR-ACE, l'acreditació internacional d'Enginyeria atorgada per ENAEE.

Dades i indicadors

  2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17
Alumnes de nou ingrés 43 33 78 52 46 44 32
Alumnes matriculats 43 57 115 111 116 129 131
Alumnes titulats - - 26 14 14 4 13

Qui vetlla directament per la qualitat del títol?

Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ)

Responsable de Qualitat
Personal d'Administració i Serveis
Alumnat
 • Gabriel Barceló Soteras
La CGQ recull tota la informació rellevant del títol (informes d’enquestes, dades, estadístiques, queixes, suggeriments, etc.) i les analitzen. Pots consultar la normativa i les funcions de les CGQ per ampliar la informació.

La qualitat a l'Escola Politècnica Superior

Planificació d'accions de millora

Pla de millores

Rendició de comptes i transparència

Enllaç al Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

Procés Document Data/Curs
Verificació Memòria tercera modificació 26/07/2018
Verificació Informe tercera modificació 26/07/2018
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2016-17) 23/03/2018
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2015-16) 23/06/2017
Acreditació Informe final d’acreditació per a l’obtenció del segell (EUR-ACE o EURO-INF) 15/12/2016
Verificació Resolució del Consell d'Universitats 22/07/2016
Acreditació Informe final d'acreditació 28/06/2016
Acreditació Informe d'autoavaluació 01/10/2015
Seguiment Informe de seguiment extern (2013-14) 29/07/2015
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2013-14) 13/02/2015
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2012-13) 18/02/2014
Seguiment Informe de seguiment extern (2011-12) 30/07/2013
Verificació Memòria segona modificació 30/07/2013
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2011-12) 06/02/2013
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2010-11) 26/01/2012
Verificació Memòria primera modificació 25/01/2012
Verificació Informe primera modificació 25/01/2012
Verificació BOE Pla d'estudis verificat 07/02/2011
Verificació Alta inicial. Resolució del Consell de Ministres 12/11/2010
Verificació Memòria del títol oficial 24/05/2010
Verificació Informe final de verificació 24/05/2010

Treballs de Fi de Grau

 • Recopilación de información para test de penetración
 • Modelització i anàlisi de protocols ARQ amb OMNET ++
 • Una aproximació al pentesting: Anàlisi de la seguretat en xarxa
 • Una primera aproximació als tests de penetració en entorns WLAN
 • Estudi sobre la compartició de la canalització i/o xarxa FTTH a la via pública i aplicació pràctica
 • Creación de un Smart Contract para Notificaciones Certificadas
 • Ús de Blockchain i Smart Contracts en els protocols d'intercanvi equitatiu
 • Cell-free Massive MIMO en sistemas 5G
 • Smart Bell
 • Gestión del control de alumbrado en el marco de una Smart Island
 • Estudio de los ataques contra website. OWASP
 • Cupons Electrònics
 • Disseny i Desenvolupament d'una integració en sistemes de control PUSH
 • Implementación de un módulo de análisis de la seguridad de conexiones web
 • Multi-layer precoding for full-dimensional massive MIMO systems
 • Planificació de paquets en entorns femto cel·lulars
 • Despliegue FTTH en una zona residencial
 • Edición semiautomática online de imágenes con la ecuación de Poisson: aplicación a la eliminación de sombras
 • Gestión de las interferencias en redes de comunicaciones móviles 5G: MIMO Masivo vs MIMO Cooperativo
 • Diseño e instalación de una red IP multiservicio basada en tecnologia PLC sobre soporte dísico mixto Powerline y par telefónico
 • Sistema d'estalvi energètic al campus de la Universitat de les Illes Balears
 • Edifici públic intel·ligent i eficient en la adm. d'una Smart Island
 • Anàlisi de seguretat d'aplicacions Android
 • Disseny i Implementació d'un sistema de gestió de Targetes Turístiques Ciutadanes
 • LoRaWAN Node For Vehicle Detection Using Pressure
 • Gestión de cotizadas del IBEX35
 • Particionamiento dinámico de recursos para combatir la interferencia en sistemas celulares heterogéneos
 • Reforma parcial instalaciones de telecomunicaciones a hotel existente
 • Medición y caracterización eléctrica de transistores orgánicos
 • Assignació de recursos ràdio en xarxes femtocel·lulars
 • Análisis de Seguridad de las "Cookies"
 • Desarrollo de aplicación móvil y servidor para la captura de datos de nodos IoT
 • MIMO-Cooperatiu amb restriccions de potència
 • Análisis de la seguridad en web: Validación de certificados en Android
 • Métodos Formales para la verificación de protocolos de seguridad
 • Simulador de esfuerzos mecánicos para líneas de media y baja tensión
 • Xarxes cel.lulars de tercera i quarta generació: simulació de xarxes UMTS i introducció a LTE
 • Gestión de eventos de seguridad: despliegue de una solución.
 • Sistema de posicionamiento indoor
 • Sistema de posicionamiento indoor
 • Diseño de instrumentos para el análisis de circuitos eléctricos
 • Prototipo de trámites administrativos pro vía telemática con seguridad para una universidad de Argentina.
 • Disseny i instal.lació d'una xarxa IP multiservei basada en tecnologia PLC.
 • Uso de un ENOSE para el analisis de concentración de formaldehido en un hospital.
 • El Programa Horizonte 2020. Oportunidades para emprendedores y empresas innovadoras en el ámbito de las TIC
 • Certificados online para residentes
 • Análisis de la seguridad en 802.11
 • Disseny de la instal·lació d'un habitatge de nova construcció i grans dimensions per oferir serveis multimèdia, seguretat i telecomunicacions d'altes prestacions
 • Estudi pràctic de l'estàndard 802.11
 • Diseño e implementación de una instalación domótica KNX en una vivienda unifamiliar aislada
 • Rendimiento de Fractional Frequency Reuse con MIMO Cooperativo Sectorizado en Sistemas 4G
 • Disseny intercapes per a la provisió de qualitat de servei en sistemes sense fils AMC/CARQ
 • Vull anar a la uib
 • Anàlisi de models espacials en sistemes de comunicacions mòbils
 • Desarrollo de módulos de interfaz XML-RPC en la publicación de noticias de internet.
 • Diseño e implementación de una instalación domótica KNX en una vivienda unifamiliar aislada
 • Implementació d'un Mètode d'Optimització de cristalls Fotònicts Unidimensionals Robusxts en front de variacions de procés
 • Rendimiento de la Re- utilización Fraccional de Frecuencias en futuras redes celulares
 • SATELLITE DATA TRANSMISSIONS IN OCEANIC DRIFTERS
 • ADAPTACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROTOCOLO DE PAGO A DISPOSITIVOS MÓVILES
 • EVOLUCIÓN DE ESTRATEGIAS PARA DESPLIEGUE DE REDES DE ACCESO EN OPERADORES
 • DESENVOLUPAMENT I ADAPTACIÓ PER A DISPOSITIUS MÒBILS D'UNA APLICACIÓ WEB PER A LA GESTIÓ DE COSTS DE PERSONAL A PROJECTES
 • Disseny de les instal.lacions d'un edificio tècnic de Telecomunicacions
 • ESTUDIO PRELIMINAR DEL EFECTO DE LA GEOMETRIA DE DESPLIEGUE EN LA GANANCIA DE ARRAY DE LOS SISTEMAS MISO COOPERATIVOS
 • Anàlisi i avaluació d'eines de comunicació per a la plataforma d'aprenentatge virtual Moodle
 • Eines per a la integració de dades clíniques del sistema sanitari de l'IBSALUT. EPSOS: Projecte europeu
 • LA TELEVISIÓ INTERACTIVA. Realització d'una aplicació interactiva per a la Televisió
 • ESTUDI DE LA TECNOLOGIA NFC I DE LA SEVA IMPLEMENTACIÓ A UN SISTEMA SEGUR DE TARIFICACIÓ AUTOMÀTICA DE SERVEIS BASAT EN TEMPS O DISTÀNCIA
 • Estudi de les emissions electromagnètiques a l'Hospital Universitari de Son Espases
 • EVOLUCIÓ TECNOLÒGICA D'UNA PIME
 • USO DE DISPOSITIVOS MÓVILES EN OPERACIONES DE RED
 • STUDY ON JOINT DETECTION IN THE UPLINK TRANSMISSION OF OFDM
 • Valorización y Transferencia de Tecnología de Telerehabilitación en el marco de un Plan de Vigilancia Tecnológica
 • SNIFFERS 802.11
 • Diseño e implementación del control de iluminación de edificio existente
 • ESTUDI PRÀCTIC DE L'ESTANDARD 802.11
 • ACTUALIZACIÓ D'UN ENTORN DE GESTIÓ DE CONEIXEMENT VIA WEB EN UNA EMPRESSA DE DISSENY DE CIRCUITS INTEGRATS
 • Integración de las dispensaciones farmacéuticas
 • Actualización de las mediciones de la contaminación en alta frecuencia en el campus de la UIB
 • AVALUACIÓ, IMPLEMENTACIÓ I ATAC A UN DESENVOLUPAMENT DE SINGLE PACKET AUTHORIZATION
 • ESTUDIO DE INSTALACIONES KNX EN LAS ISLAS BALEARES
 • PROJECTE D'INFRAESTRUCTURES COMUNS DE TELECOMUNICACIÓ (ICT) I BAIXA TENSIO (BT) PER A UN INMOBLE DE 7 VIVENDES I 1 LOCAL
 • MONITORIZACIÓN TÉRMICA MEDIANTE UNA RED DE SENSORES
 • Disseny d'una instal.lació solar tèrmica per a un edifici de viviendes