Escoltar

Grau d'Enginyeria Telemàtica

240 crèdits - Escola Politècnica Superior
  Aquest grau està acreditat amb el segell EUR-ACE , l'acreditació internacional d'Enginyeria atorgada per ENAEE.
Professorat Assignatures
Dr. Alorda Ladaria, Bartomeu
Dra. Amengual Alcover, Esperança
Dr. Amengual Pou, Arnau
Dr. Argüeso Barriga, Daniel
Dr. Barceló Adrover, Salvador
Bordoy Marcó, Miquel Àngel
Dr. Bota Ferragut, Sebastián Antonio
Dr. Carbonell Huguet, Marc
Cardell Martínez, María Francisca
Carmona Gómez, Cristian
Dra. Carrasco Martorell, Lorenza
Dr. Femenias Nadal, Guillem
Dr. Ferrer Gomila, José Luis
Dr. Fiol Roig, Gabriel
Dr. Fontanet Nadal, Gabriel
Dr. Font Rosselló, Joan
Franco Frasser, Christian Camilo
Dr. Furió Caldentey, Ignasi
Dra. García Mosquera, Irene María
Gomila Salas, Juan Gabriel
Hermoso Verger, Alejandro
Dra. Hinarejos Campos, María Francisca
Dr. Isern Deyà, Andreu Pere
Dr. Isern Riutort, Eugenio Miguel
Dr. Jaume Mayol, Jaime
Dr. Lisani Roca, José Luis
Dr. Lladó Martín, Eduardo
Dr. Lucena Pimentel, Abel Ernesto
Dr. Mas Sansó, Ramon
Mateos Sastre, Antoni Jordi
Dr. Mesquida Calafat, Antoni Lluís
Montes de Oca Durán, Juan Antonio
Morán Costoya, Alejandro
Dr. Mut Puigserver, Macià
Dr. Oliver Gelabert, Antoni
Oliver Tomàs, Antoni
Dra. Payeras Capellà, Maria Magdalena
Perelló Roig, Rafel
Pérez Zapata, Ana Beatriz
Dr. Picos Gayá, Rodrigo
Pons Bonafé, Pedro José
Dr. Ramis Bibiloni, Jaume
Dr. Riera Palou, Felipe
Dr. Rivas Yarza, Pedro Antonio
Dr. Roca Adrover, Miguel Jesús
Dr. Romero March, Romualdo
Dr. Rosselló Sanz, José Luis
Salas Gomila, Vicenç
Dr. Segura Fuster, Jaume Agapit
Dr. Torrens Caldentey, Gabriel
Dr. Verd Martorell, Jaume
(R): professorat responsable
Assignatures Professorat
20301 - Matemàtiques II - Càlcul Dr. Carbonell Huguet, Marc (R)
20302 - Programació - Informàtica I
20395 - English for Engineering Pérez Zapata, Ana Beatriz (R)
21048 - Electrònica Digital
21712 - Enginyeria del Software
21752 - Fonaments de Física
21756 - Introducció a l'Electrònica
21760 - Empresa
21767 - Fonaments i Aplicacions de Processament Digital dels Senyal Dr. Lisani Roca, José Luis (R)
21770 - Transmissió de Dades Dr. Femenias Nadal, Guillem (R)
22350 - Àlgebra Lineal i Matemàtica Discreta Gomila Salas, Juan Gabriel (R)
22351 - Introducció a la Telemàtica
22352 - Càlcul II Dr. Carbonell Huguet, Marc (R)
22353 - Computadors i Sistemes Operatius
22354 - Programació Avançada Dr. Fiol Roig, Gabriel (R)
22355 - Probabilitat i Processos Aleatoris Dra. García Mosquera, Irene María (R)
22356 - Senyals i Sistemes Dr. Font Rosselló, Joan (R)
22357 - Fonaments de Xarxes de Telecomunicació Dr. Furió Caldentey, Ignasi (R)
22358 - Xarxes d'Operadora Dra. Carrasco Martorell, Lorenza (R)
22359 - Xarxes d'Àrea Local i Intranets Dr. Furió Caldentey, Ignasi (R)
22360 - Propagació, Emissors i Receptors
22361 - Microprocessadors i Microcontroladors
22362 - Enginyeria de Software i Bases de Dades Dra. Amengual Alcover, Esperança (R)
22363 - Arquitectura i Interconnexió de Xarxes
22364 - Arquitectures d'Aplicacions en Xarxa Dra. Payeras Capellà, Maria Magdalena (R)
22365 - Planificació de Xarxes Dr. Ramis Bibiloni, Jaume (R)
22366 - Gestió de Xarxes Dr. Ferrer Gomila, José Luis (R)
22367 - Instal·lacions de Telecomunicació I
22368 - Xarxes Multimèdia
22369 - Aplicacions i Serveis Telemàtics
22370 - Seguretat en Xarxes Telemàtiques
22371 - Projectes Dr. Ramis Bibiloni, Jaume (R)
22372 - Laboratori d'Electrònica
22373 - Laboratori de Xarxes, Aplicacions i Serveis Telemàtics Dra. Hinarejos Campos, María Francisca (R)
22374 - Laboratori d'Informàtica Dr. Mas Sansó, Ramon (R)
22375 - Laboratori de Xarxes i Projectes de Telecomunicació
22376 - Treball de Fi de Grau d'Enginyeria Telemàtica Dr. Furió Caldentey, Ignasi (R)
22378 - Radiocomunicacions
22379 - Instal·lacions de Telecomunicació II
22382 - Comerç Electrónic Dr. Mut Puigserver, Macià (R)
22383 - Tècniques i Aplicacions de Seguretat en Xarxes Telemàtiques Dra. Hinarejos Campos, María Francisca (R)
22392 - Introducció a la Domòtica
22414 - Electrònica Analògica