Escoltar

Grau d'Enginyeria Telemātica

240 crčdits - Escola Politčcnica Superior
  Aquest grau estā acreditat amb el segell EUR-ACE , l'acreditaciķ internacional d'Enginyeria atorgada per ENAEE.

El grau d’Enginyeria Telemàtica condueix a obtenir l’habilitació per exercir la professió d’enginyer tècnic de Telecomunicació, segons explicita l’Ordre CIN/352/2009.

La telemàtica es podria definir com el conjunt de tecnologies, serveis i aplicacions que es fonamenten alhora en la informàtica i les telecomunicacions. Internet, xarxes sense fils (Wi-Fi), videoconferències, xats, comunicacions mòbils, televisió digital interactiva, banca electrònica…, són exemples de la manera com la telemàtica entra, cada cop més, en la nostra activitat diària, i genera una gran demanda de professionals en aquest camp.

L’Enginyeria Telemàtica engloba l’àrea TIC (tecnologies de la informació i les telecomunicacions). Fent un esforç de simplificació, podríem dir que l’enginyer telemàtic disposa de coneixements suficients d’informàtica i de sistemes de telecomunicació per dissenyar, desenvolupar i mantenir sistemes, aplicacions i serveis telemàtics. Sense pretendre proporcionar una llista exhaustiva, els enginyers telemàtics dominen el disseny de xarxes de transmissió de dades, les tecnologies de xarxes de transmissió de paquets, els protocols de comunicacions, Internet, la commutació i senyalització telefònica, l’arquitectura i els sistemes operatius dels serveis telemàtics, els servidors web i els serveis de protecció de la informació en xarxes de comunicacions.

Resum de crčdits

Formaciķ bāsica Obligatōries Optatives Prāctiques externes Treball de fi de grau Total
  60   144   18   -   18 240

Representació gràfica de les assignatures del pla d'estudis

Assignatures

Assignatures de primer curs
Nom Tipus Crčdits Idioma
d'imparticiķ
Període
20301 - Matemātiques II - Cālcul Formaciķ bāsica 6,0 Catalā Primer semestre
21752 - Fonaments de Física Formaciķ bāsica 6,0 Castellā Primer semestre
21760 - Empresa Formaciķ bāsica 6,0 Castellā, Anglčs Primer semestre
22350 - Ālgebra Lineal i Matemātica Discreta Formaciķ bāsica 6,0 Castellā Primer semestre
22351 - Introducciķ a la Telemātica Obligatōria 6,0 Catalā Primer semestre
20302 - Programaciķ - Informātica I Formaciķ bāsica 6,0 Catalā Segon semestre
20395 - English for Engineering Optativa 6,0 Anglčs Segon semestre
21756 - Introducciķ a l'Electrōnica Formaciķ bāsica 6,0 Catalā, Castellā Segon semestre
22352 - Cālcul II Formaciķ bāsica 6,0 Catalā Segon semestre
22353 - Computadors i Sistemes Operatius Formaciķ bāsica 6,0 Catalā Segon semestre
Assignatures segon curs
Nom Tipus Crčdits Idioma
d'imparticiķ
Període
21048 - Electrōnica Digital Obligatōria 6,0 Catalā Primer semestre
22354 - Programaciķ Avanįada Obligatōria 6,0 Catalā Primer semestre
22355 - Probabilitat i Processos Aleatoris Formaciķ bāsica 6,0 Anglčs Primer semestre
22356 - Senyals i Sistemes Formaciķ bāsica 6,0 Castellā Primer semestre
22357 - Fonaments de Xarxes de Telecomunicaciķ Obligatōria 6,0 Catalā Primer semestre
21767 - Fonaments i Aplicacions de Processament Digital dels Senyal Obligatōria 6,0 Catalā Segon semestre
22358 - Xarxes d'Operadora Obligatōria 6,0 Catalā Segon semestre
22359 - Xarxes d'Ārea Local i Intranets Obligatōria 6,0 Catalā Segon semestre
22360 - Propagaciķ, Emissors i Receptors Obligatōria 6,0 Catalā Segon semestre
22361 - Microprocessadors i Microcontroladors Obligatōria 6,0 Catalā Segon semestre
Assignatures de tercer curs
Nom Tipus Crčdits Idioma
d'imparticiķ
Període
21770 - Transmissiķ de Dades Obligatōria 6,0 Catalā Primer semestre
22362 - Enginyeria de Software i Bases de Dades Obligatōria 6,0 Catalā Primer semestre
22363 - Arquitectura i Interconnexiķ de Xarxes Obligatōria 6,0 Catalā Primer semestre
22364 - Arquitectures d'Aplicacions en Xarxa Obligatōria 6,0 Catalā Primer semestre
22365 - Planificaciķ de Xarxes Obligatōria 6,0 Catalā Primer semestre
22366 - Gestiķ de Xarxes Obligatōria 6,0 Catalā Segon semestre
22367 - Instalˇlacions de Telecomunicaciķ I Obligatōria 6,0 Catalā Segon semestre
22368 - Xarxes Multimčdia Obligatōria 6,0 Catalā Segon semestre
22369 - Aplicacions i Serveis Telemātics Obligatōria 6,0 Catalā Segon semestre
22370 - Seguretat en Xarxes Telemātiques Obligatōria 6,0 Castellā Segon semestre
Assignatures de quart curs
Nom Tipus Crčdits Idioma
d'imparticiķ
Període
22371 - Projectes Obligatōria 6,0 Catalā Primer semestre
22372 - Laboratori d'Electrōnica Obligatōria 6,0 Catalā Primer semestre
22373 - Laboratori de Xarxes, Aplicacions i Serveis Telemātics Obligatōria 6,0 Castellā Primer semestre
22374 - Laboratori d'Informātica Obligatōria 6,0 Anglčs Primer semestre
22375 - Laboratori de Xarxes i Projectes de Telecomunicaciķ Obligatōria 6,0 Catalā Segon semestre
22376 - Treball de Fi de Grau d'Enginyeria Telemātica Treball de fi de grau 18,0 Segon semestre
Assignatures optatives
Nom Tipus Crčdits Idioma
d'imparticiķ
Període
22378 - Radiocomunicacions Optativa 6,0 Primer semestre
22382 - Comerį Electrķnic Optativa 6,0 Catalā Primer semestre
22383 - Tčcniques i Aplicacions de Seguretat en Xarxes Telemātiques Optativa 6,0 Castellā Primer semestre
21712 - Enginyeria del Software Optativa 6,0 Catalā Segon semestre
22379 - Instalˇlacions de Telecomunicaciķ II Optativa 6,0 Catalā Segon semestre
22392 - Introducciķ a la Domōtica Optativa 6,0 Catalā Segon semestre
22414 - Electrōnica Analōgica Optativa 6,0 Catalā Segon semestre
20316 - Mčtodes Numčrics I Optativa 6,0
20329 - Introducciķ a l'Optimitzaciķ Optativa 6,0
22377 - Gestiķ Estratčgica de Sistemes d'Informaciķ Optativa 6,0
22380 - Xarxes sense Fils Avanįades Optativa 6,0
22381 - Xarxes de Sensors Optativa 6,0
22384 - Circuits de Comunicaciķ Optativa 6,0
22385 - Sistemes Microelectrōnics Optativa 6,0
22386 - Optoelectrōnica Optativa 6,0
22387 - Comunicacions Ōptiques Optativa 6,0
22388 - Energia Solar Fotovoltaica Optativa 6,0
22389 - Anālisi i Disseny de Circuits Optativa 6,0
22390 - Criptografia: Teoria i Aplicacions Optativa 6,0
22391 - Sensors i Condicionament de la Senyal Optativa 6,0

Calendari, especificat per grups horaris

Grup horari Cronograma Exāmens
Grau d'Enginyeria Telemātica 1r curs cronograma exāmens