Escoltar

Grau d'Enginyeria Telemātica

240 crčdits - Escola Politčcnica Superior
  Aquest pla d'estudis es troba a extingir , no s'admeten alumnes de nou ingrés. Pots consultar el pla d'estudis vigent corresponent .

Resum de crčdits

Formaciķ bāsica Obligatōries Optatives Prāctiques externes Treball de fi de grau Total
  60   144   18   -   18 240

Assignatures

Assignatures de primer curs
Nom Tipus Crčdits Idioma
d'imparticiķ
Període
20301 - Matemātiques II - Cālcul Formaciķ bāsica 6,0 Catalā Primer semestre
21752 - Fonaments de Física Formaciķ bāsica 6,0 Castellā Primer semestre
21760 - Empresa Formaciķ bāsica 6,0 Castellā, Anglčs Primer semestre
22350 - Ālgebra Lineal i Matemātica Discreta Formaciķ bāsica 6,0 Castellā Primer semestre
22351 - Introducciķ a la Telemātica Obligatōria 6,0 Catalā Primer semestre
22393 - Programaciķ - Informātica I Formaciķ bāsica 6,0 Primer semestre
20395 - English for Engineering Optativa 6,0 Anglčs Segon semestre
21756 - Introducciķ a l'Electrōnica Formaciķ bāsica 6,0 Catalā, Castellā Segon semestre
22352 - Cālcul II Formaciķ bāsica 6,0 Catalā Segon semestre
22353 - Computadors i Sistemes Operatius Formaciķ bāsica 6,0 Catalā Segon semestre
Assignatures segon curs
Nom Tipus Crčdits Idioma
d'imparticiķ
Període
21048 - Electrōnica Digital Obligatōria 6,0 Catalā Primer semestre
22354 - Programaciķ Avanįada Obligatōria 6,0 Catalā Primer semestre
22355 - Probabilitat i Processos Aleatoris Formaciķ bāsica 6,0 Anglčs Primer semestre
22356 - Senyals i Sistemes Formaciķ bāsica 6,0 Castellā Primer semestre
22357 - Fonaments de Xarxes de Telecomunicaciķ Obligatōria 6,0 Catalā Primer semestre
21767 - Fonaments i Aplicacions de Processament Digital dels Senyal Obligatōria 6,0 Catalā Segon semestre
22358 - Xarxes d'Operadora Obligatōria 6,0 Catalā Segon semestre
22359 - Xarxes d'Ārea Local i Intranets Obligatōria 6,0 Catalā Segon semestre
22360 - Propagaciķ, Emissors i Receptors Obligatōria 6,0 Catalā Segon semestre
22361 - Microprocessadors i Microcontroladors Obligatōria 6,0 Catalā Segon semestre
Assignatures de tercer curs
Nom Tipus Crčdits Idioma
d'imparticiķ
Període
21770 - Transmissiķ de Dades Obligatōria 6,0 Catalā Primer semestre
22362 - Enginyeria de Software i Bases de Dades Obligatōria 6,0 Catalā Primer semestre
22363 - Arquitectura i Interconnexiķ de Xarxes Obligatōria 6,0 Catalā Primer semestre
22364 - Arquitectures d'Aplicacions en Xarxa Obligatōria 6,0 Catalā Primer semestre
22365 - Planificaciķ de Xarxes Obligatōria 6,0 Catalā Primer semestre
22366 - Gestiķ de Xarxes Obligatōria 6,0 Catalā Segon semestre
22367 - Instalˇlacions de Telecomunicaciķ I Obligatōria 6,0 Catalā Segon semestre
22368 - Xarxes Multimčdia Obligatōria 6,0 Catalā Segon semestre
22369 - Aplicacions i Serveis Telemātics Obligatōria 6,0 Catalā Segon semestre
22370 - Seguretat en Xarxes Telemātiques Obligatōria 6,0 Castellā Segon semestre
Assignatures de quart curs
Nom Tipus Crčdits Idioma
d'imparticiķ
Període
22371 - Projectes Obligatōria 6,0 Catalā Primer semestre
22372 - Laboratori d'Electrōnica Obligatōria 6,0 Catalā Primer semestre
22373 - Laboratori de Xarxes, Aplicacions i Serveis Telemātics Obligatōria 6,0 Castellā Primer semestre
22374 - Laboratori d'Informātica Obligatōria 6,0 Anglčs Primer semestre
22375 - Laboratori de Xarxes i Projectes de Telecomunicaciķ Obligatōria 6,0 Catalā Segon semestre
22376 - Treball de Fi de Grau d'Enginyeria Telemātica Treball de fi de grau 18,0
Assignatures optatives
Nom Tipus Crčdits Idioma
d'imparticiķ
Període
22378 - Radiocomunicacions Optativa 6,0 Primer semestre
22382 - Comerį Electrķnic Optativa 6,0 Catalā Primer semestre
22383 - Tčcniques i Aplicacions de Seguretat en Xarxes Telemātiques Optativa 6,0 Castellā Primer semestre
21712 - Enginyeria del Software Optativa 6,0 Catalā Segon semestre
22379 - Instalˇlacions de Telecomunicaciķ II Optativa 6,0 Catalā Segon semestre
22392 - Introducciķ a la Domōtica Optativa 6,0 Catalā Segon semestre
22414 - Electrōnica Analōgica Optativa 6,0 Catalā Segon semestre
20316 - Mčtodes Numčrics I Optativa 6,0
20329 - Introducciķ a l'Optimitzaciķ Optativa 6,0
22377 - Gestiķ Estratčgica de Sistemes d'Informaciķ Optativa 6,0
22380 - Xarxes sense Fils Avanįades Optativa 6,0
22381 - Xarxes de Sensors Optativa 6,0
22384 - Circuits de Comunicaciķ Optativa 6,0
22385 - Sistemes Microelectrōnics Optativa 6,0
22386 - Optoelectrōnica Optativa 6,0
22387 - Comunicacions Ōptiques Optativa 6,0
22388 - Energia Solar Fotovoltaica Optativa 6,0
22389 - Anālisi i Disseny de Circuits Optativa 6,0
22390 - Criptografia: Teoria i Aplicacions Optativa 6,0
22391 - Sensors i Condicionament de la Senyal Optativa 6,0

Calendari, especificat per grups horaris

Disponible a partir del 23/07/2020