Escoltar

Grau d'Enginyeria Telemàtica

240 crèdits - Escola Politècnica Superior
  Si no trobau la informació completa del curs que feu, consultau el pla d'estudis Grau d'Enginyeria Telemàtica a extingir .
  Nou pla d'estudis. Podràs cursar els itineraris:
 • Ciberseguretat
 • Disseny i desplegament de xarxes
  Aquest grau està acreditat amb el segell EUR-ACE , l'acreditació internacional d'Enginyeria atorgada per ENAEE.

 

En què consisteix?

Els estudis del grau d'Enginyeria Telemàtica formen els estudiants en coneixements relatius al conjunt de tecnologies, sistemes, serveis i aplicacions que es fonamenten alhora en la informàtica i la telecomunicació.

Què hi aprendràs?

Els enginyers telemàtics dominen el disseny de xarxes de transmissió de dades, els protocols de comunicacions, Internet, la commutació i senyalització telefònica, l'arquitectura i els sistemes operatius dels sistemes telemàtics, els servidors web, el disseny d’aplicacions i serveis en xarxa i la seguretat en les xarxes de comunicacions entre d’altres.

Consulta totes les competències de l'estudi.

Què podràs fer en haver acabat?

El grau d’Enginyeria Telemàtica condueix a obtenir l’habilitació per exercir la professió d’enginyer tècnic de Telecomunicació segons explicita l’Ordre CIN/352/2009.

Aquest tipus de professional pot desenvolupar diferents tasques en el món laboral, com per exemple:

 • Planificació, instal·lació, gestió i manteniment de xarxes de comunicacions (LAN, Internet, intranets, WLAN, xarxes de telefonia mòbil, etc.)
 • Elaboració de projectes d'infraestructures comunes a edificis (ICT)
 • Disseny i auditories de xarxes
 • Disseny i implementació de sistemes i eines de seguretat tant per a l'emmagatzemament com per a la transmissió d'informació o la protecció contra accessos no desitjats
 • Diagnòstics i auditories de seguretat
 • Disseny i desenvolupament d'aplicacions i serveis telemàtics (correu electrònic, www, comerç electrònic, etc.)
 • Disseny i desenvolupament de protocols de comunicacions (TCP/IP)
 • Màrqueting i comercial
 • Assessories (desenvolupament de normatives, homologacions)
 • Peritatge (informes i peritatges judicials)
 • Docència i investigació per al desenvolupament de noves tecnologies i serveis.

A més, si desitja continuar els estudis, un graduat en Enginyeria Telemàtica pot accedir al Màster d’Enginyeria de Telecomunicació, que habilita per a la professió d’enginyer de Telecomunicació.

Per a més informació: http://eps.uib.es

Viatja i aprèn

La UIB ofereix als seus estudiants la possibilitat de participar en diferents programes d’intercanvi o de mobilitat:

Estudi oficial i de qualitat

Aquest grau està acreditat amb el segell EUR-ACE, l'acreditació internacional d'enginyeria més prestigiosa d'Europa, atorgada per la Xarxa Europea d'Acreditació de l'Educació en Enginyeria (ENAEE). Aquesta acreditació garanteix que la titulació compleix els elevats estàndards de qualitat fixats per l'ENAEE i facilita l'accés dels titulats a màsters i doctorats internacionals i la mobilitat professional dels graduats.

La legislació exigeix que els títols oficials d'Espanya siguin avaluats positivament per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA). Aquest procés es diu verificació i la seva finalitat és assegurar que el programa formatiu que seguiràs és adequat per obtenir les competències i adquirir els resultats d'aprenentatge prevists.

L'Espai Europeu d'Educació Superior exigeix l'existència d'un sistema que asseguri la qualitat del títol .

El grau està sotmès a processos d'avaluació i de millora contínua que garanteixen el seu prestigi i el seu reconeixement europeu. Pots veure els resultats dels processos d'avaluació a l' apartat de resultats. .

Enginyeria i Arquitectura
45 places
240 crèdits. 4 anys de durada
Presencial
Idioma: Català, Castellà, Anglès ( Vegeu les assignatures per a més detalls )

Voleu més informació?

Si voleu ajudar-nos a millorar, o teniu un comentari, consulta o suggeriment, contactau amb la secretaria Anselm Turmeda