Escoltar

Grau de Relacions Laborals (Pla 2010)

240 crèdits - Facultat de Dret
  Aquest pla d'estudis es troba a extingir , no s'admeten alumnes de nou ingrés. Pots consultar el pla d'estudis vigent corresponent .

Resum de crèdits

Formació bàsica Obligatòries Optatives Pràctiques externes Treball de fi de grau Total
  60   144   30   *   6 240
* Les pràctiques externes s'inclouen com a matèria optativa

Assignatures

Assignatures de primer curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
20400 - Nocions Bàsiques de Dret Formació bàsica 6,0 Castellà Primer semestre
20607 - Introducció a l'Empresa Formació bàsica 6,0 Castellà Primer semestre
22500 - Principis d'Economia Formació bàsica 6,0 Català Primer semestre
22501 - Introducció a la Psicologia Social del Treball Formació bàsica 6,0 Castellà Primer semestre
22502 - Introducció a la Sociologia del Treball Formació bàsica 6,0 Català Primer semestre
22503 - Introducció al Dret del Treball Formació bàsica 6,0 Castellà Segon semestre
22504 - Introducció al Dret de la Seguretat Social Formació bàsica 6,0 Castellà Segon semestre
22505 - Comptabilitat Formació bàsica 6,0 Català Segon semestre
22506 - Fonaments de Dret Civil per a Relacions Laborals Formació bàsica 6,0 Castellà Segon semestre
22507 - Fonaments de Dret Administratiu per a Relacions Laborals Formació bàsica 6,0 Català Segon semestre
Assignatures de segon curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
22508 - Dret Sindical Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
22509 - Règim Jurídic de l'Ingrés a l'Empresa Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
22510 - Sociologia de l'Empresa Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
22511 - Psicologia dels Recursos Humans: Planificació i Gestió Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
22512 - Anàlisi Empresarial i Disseny Organitzatiu Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
22513 - Acció Protectora de la Seguretat Social i Prestacions I Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
22514 - Dret de l'Ocupació Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
22515 - Economia del Treball Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
22516 - Determinació, Modificació, Suspensió i Extinció de la Relació Laboral Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
22517 - Dret Mercantil I Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
Assignatures de tercer curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
22518 - Dret Tributari de l'Empresa Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
22519 - Prestacions de la Seguretat Social II Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
22520 - Dret de Prevenció de Riscs Laborals Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
22521 - Relacions Laborals Especials i altres Formes de Contractació del Treball Su Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
22522 - Dret Mercantil II Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
22523 - Gestió Estratègica i Econòmica de Recursos Humans Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
22524 - Procés Laboral Ordinari i Modalitats Processals Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
22525 - Règims Especials de la Seguretat Social Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
22526 - Relacions de Treball a les Administracions Públiques Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
22527 - Tècniques de Prevenció de Riscs Laborals Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
Assignatures de quart curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
22528 - Tècniques de Negociació Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
22529 - Modalitats Processals, Execució i Recursos en el Procés Laboral Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
22530 - Treball i Establiment dels Estrangers a Espanya Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
22531 - Auditoria Sociolaboral i Tècniques d'Investigació i Avaluació Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
22532 - Treball de Fi de Grau de Relacions Laborals Treball de fi de grau 6,0 Anual
Assignatures optatives
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
20481 - English for Legal Purposes Optativa 6,0 Anglès Primer semestre, Segon semestre
21976 - English for Education and Social Work Optativa 6,0 Anglès Primer semestre, Segon semestre
20474 - Dret Social Comunitari Optativa 6,0 Anglès Segon semestre
21145 - Business English Optativa 6,0 Anglès Segon semestre
21235 - Creació d'Empreses Optativa 6,0 Castellà Segon semestre
21326 - Psicologia de les Organitzacions Optativa 6,0 Castellà Segon semestre
22537 - Dret Administratiu Sancionador Laboral Optativa 6,0 Castellà Segon semestre
22538 - Contractació, Nòmines i Assegurances Socials Optativa 6,0 Castellà Segon semestre
22540 - Dret Penal Social Optativa 6,0 Castellà Segon semestre
22546 - Responsabilitat Social de l'Empresa Optativa 6,0 Català Segon semestre
22547 - Sociologia de les Polítiques de Relacions Laborals Optativa 6,0 Català Segon semestre
22558 - Igualtat, Gènere i Ocupació II Optativa 3,0
21240 - Empresa Familiar Optativa 6,0
21375 - English for Health and Behavioural Sciences Optativa 6,0
22533 - Protecció Juridicopública de la Dependència Optativa 6,0
22534 - Procediments Tributaris Optativa 6,0
22535 - Dret de Cooperatives i altres Entitats d'Economia Social Optativa 6,0
22536 - Sistemes de Solució Extrajudicial de Conflictes Optativa 6,0
22539 - Règim Jurídic de les Administracions Públiques Optativa 6,0
22541 - Dret de la Negociació Col·lectiva Optativa 6,0
22542 - Sinistralitat Laboral Optativa 6,0
22543 - Nocions Generals del Procés Civil Optativa 6,0
22544 - Dret Privat d'Internet Optativa 6,0
22545 - Pràctiques Externes de Relacions Laborals Optativa 6,0
22548 - Igualtat, Gènere i Ocupació I Optativa 3,0
22549 - Estratègies per Negociar a l'Empresa Optativa 6,0
22550 - Màrqueting Intern Optativa 6,0
22551 - Història Econòmica i de les Institucions Laborals Optativa 6,0
22552 - Economia Social Optativa 6,0
22553 - Habilitats per la Direcció de Persones i Equips de Feina Optativa 6,0
22554 - Desenvolupament Organitzacional:La Innovació i el Canvi a través de les Per Optativa 6,0
22555 - Migracions i Cultures del Treball Optativa 6,0
22556 - Mediació a l'Empresa Familiar Optativa 6,0
22557 - Història Social i Política Contemporània d'Espanya i de les Illes Balears Optativa 6,0

Calendari, especificat per grups horaris

Disponible a partir del 23/07/2020