Escoltar

Grau

240 crèdits - Facultat de Dret
  Aquest pla d'estudis es troba a extingir , no s'admeten alumnes de nou ingrés. Pots consultar el pla d'estudis vigent corresponent .

Grau Relacions Laborals - 1r Curs -Palma

Assignatura Grup Examen Localitzacions
20400 - Nocions Bàsiques de Dret  GRUP 60, 1S, GRLA 08/01/2020 16:00 - 19:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA23
20400 - Nocions Bàsiques de Dret  GRUP 60, 1S, GRLA 10/02/2020 16:00 - 19:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA27
20607 - Introducció a l'Empresa  GRUP 60, 1S, GRLA 14/01/2020 16:00 - 19:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula Informàtica.Planta baixa,bloc B..Aula AI01.
22500 - Principis d'Economia  GRUP 1, 1S, GRLA 16/01/2020 16:00 - 19:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA27
22500 - Principis d'Economia  GRUP 1, 1S, GRLA 13/02/2020 16:00 - 19:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA27
22501 - Introducció a la Psicologia Social del Treball  GRUP 1, 1S, GRLA 21/01/2020 16:00 - 19:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA27
22501 - Introducció a la Psicologia Social del Treball  GRUP 1, 1S, GRLA 11/02/2020 16:00 - 19:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA27
22502 - Introducció a la Sociologia del Treball  GRUP 1, 1S, GRLA 10/01/2020 16:00 - 19:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA27
22502 - Introducció a la Sociologia del Treball  GRUP 1, 1S, GRLA 12/02/2020 16:00 - 19:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA27
22503 - Introducció al Dret del Treball  GRUP 1, 2S, GRLA 08/06/2020 16:00 - 19:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA11
22503 - Introducció al Dret del Treball  GRUP 1, 2S, GRLA 15/07/2020 16:00 - 19:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA12
22504 - Introducció al Dret de la Seguretat Social  GRUP 1, 2S, GRLA 16/06/2020 16:00 - 19:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA12
22504 - Introducció al Dret de la Seguretat Social  GRUP 1, 2S, GRLA 08/07/2020 19:00 - 21:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA12
22505 - Comptabilitat  GRUP 1, 2S, GRLA 23/06/2020 16:00 - 19:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA26
22505 - Comptabilitat  GRUP 1, 2S, GRLA 14/07/2020 16:00 - 19:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA27
22506 - Fonaments de Dret Civil per a Relacions Laborals  GRUP 1, 2S, GRLA 22/06/2020 16:00 - 19:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA27
22506 - Fonaments de Dret Civil per a Relacions Laborals  GRUP 1, 2S, GRLA 13/07/2020 16:00 - 19:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA22B
22507 - Fonaments de Dret Administratiu per a Relacions Laborals  GRUP 1, 2S, GRLA 18/06/2020 16:00 - 19:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA27
22507 - Fonaments de Dret Administratiu per a Relacions Laborals  GRUP 1, 2S, GRLA 09/07/2020 19:00 - 21:00 Gaspar Melchor de Jovellanos Aula AA24