Grau de Relacions Laborals

240 crèdits - Facultat de Dret

22532. Treball de Fi de Grau de Relacions Laborals (2018-19)

Crèdits 6 ECTS.
Caràcter Treball de fi de grau
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Prerequisits

    Requisits per la matrícula
  • cal tenir 132 crèdits superats a la convocatòria de maig de l'any acadèmic anterior o 150 crèdits actualment

Bibliografia recomanada

No hi ha cap llibre recomanat al fons ( més informació )

Informació sobre els grups de l'assignatura

Període : Anual

Guies docents d'anys anteriors