Escoltar

Grau de Relacions Laborals

Cita prèvia

240 crèdits - Facultat de Dret
  Si no trobau la informació completa del curs que feu, consultau el pla d'estudis Grau de Relacions Laborals a extingir .

En què consisteix?

Aquest títol facilitarà a l'estudiant l'adquisició d'uns coneixements jurídics, econòmics, empresarials, psicològics i sociològics vinculats al món laboral i empresarial. La finalitat dels estudis és formar uns professionals que puguin representar davant els jutjats i tribunals socials els treballadors i empresaris com a graduats socials, però també prendre decisions des d'un coneixement pluridisciplinari del factor treball en empreses, administracions públiques o altres tipus d'organització, i tant des de la perspectiva de la gestió del personal com des de la de les opcions polítiques o socials més adequades.

Què hi aprendràs?

Es donarà una formació pràctica en les competències i habilitats com, per exemple, exposar idees, proposar solucions amb ordre, concisió i precisió, tenir capacitat de prendre decisions o assessorar davant una realitat concreta, tenir capacitat crítica, saber interpretar textos jurídics i altres indicadors econòmics i sociològics, o manejar les tecnologies de la informació.

Consulta totes les competències de l'estudi.

Què podràs fer en haver acabat?

El grau de Relacions Laborals dóna una formació útil d’espectre ampli que facilita l’ocupació del graduat al món empresarial, però hi ha sortides específiques per a aquest grau com ara:

  1. Exercici lliure de la professió (graduat social). No es necessita màster.
  2. Oposicions a les administracions públiques, específiques i genèriques
  3. Recursos humans en empreses
  4. Gestories i assessories laborals

Per a més informació: http://fdret.uib.es/

Viatja i aprèn

La UIB ofereix als seus estudiants la possibilitat de participar en diferents programes d’intercanvi o de mobilitat:

Estudi oficial i de qualitat

La legislació exigeix que els títols oficials d'Espanya siguin avaluats positivament per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA). Aquest procés es diu verificació i la seva finalitat és assegurar que el programa formatiu que seguiràs és adequat per obtenir les competències i adquirir els resultats d'aprenentatge prevists.

Consulta la memòria del pla d'estudis del títol oficial

L'Espai Europeu d'Educació Superior exigeix l'existència d'un sistema que asseguri la qualitat del títol .

El grau està sotmès a processos d'avaluació i de millora contínua que garanteixen el seu prestigi i el seu reconeixement europeu. Pots veure els resultats dels processos d'avaluació a l' apartat de resultats. .

Ciències Socials i Jurídiques
50 places
240 crèdits. 4 anys de durada

Semipresencial

Idioma: Català, Castellà ( Vegeu les assignatures per a més detalls )
Preu públic de 1a matrícula per crèdit 13,53¤ (*)
Cost total del primer curs de primera matrícula, amb taxes incloses, per a membres de la Unió Europea més joves de 28 anys i sense cap condició especial: 859,52¤ (*)
(*) Preus de l'any acadèmic 2019-20

Voleu més informació?

Si voleu ajudar-nos a millorar, o teniu un comentari, consulta o suggeriment, contactau amb la secretaria Gaspar Melchor de Jovellanos