Grau

Notes de tall de Grau de Química

Només se presenten els processos als quals hi ha canvis respecte a la nota de tall i/o a la llista d'espera

PAU i Cicles Formatius

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 7 (JUN) 19/09/2018
6,646 A* 43 1 (JUN) 18/07/2018
Més grans de 25 anys

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 7 (JUN) 19/09/2018
5,200 A* 3 1 (JUN) 18/07/2018Canvi d’universitat i/o d’estudis

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 3 (JUN) 23/07/2018

Estudis estrangers no homologats

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 3 (JUN) 23/07/2018

  • PAU i Cicles Formatius
  • Esportistes d'alt nivell (Sense sol·licituds)
  • Persones amb discapacitat (Sense sol·licituds)
  • Titulats universitaris
  • Més grans de 25 anys
  • Més grans de 40 anys (Sense sol·licituds)
  • Més grans de 45 anys (Sense sol·licituds)
  • Canvi d’universitat i/o d’estudis (Sense sol·licituds)
  • Estudis estrangers no homologats (Sense sol·licituds)

PAU i Cicles Formatius

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 4 (SET) 03/10/2017
5,000 11 (JUN) 25/09/2017
5,840 A* 6 2 (JUN) 19/07/2017
9,008 A* 86 1 (JUN) 13/07/2017Titulats universitaris

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 4 (SET) 03/10/2017
5,000 11 (JUN) 25/09/2017

Més grans de 25 anys

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 4 (SET) 03/10/2017
5,000 11 (JUN) 25/09/2017

PAU i Cicles Formatius

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 4 (SET) 29/09/2016
7,676 C* 5 3 (SET) 29/09/2016
6,222 A* 11 2 (SET) 26/09/2016
8,192 A* 27 1 (SET) 21/09/2016
5,000 5 (OCT) 06/10/2016
5,000 10 (JUN) 04/10/2016
5,956 A* 4 5 (JUN) 02/08/2016
6,316 A* 15 4 (JUN) 27/07/2016
6,754 A* 25 3 (JUN) 22/07/2016
7,471 A* 49 2 (JUN) 18/07/2016
8,530 A* 90 1 (JUN) 13/07/2016Titulats universitaris

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 4 (SET) 29/09/2016
5,000 10 (JUN) 04/10/2016

Més grans de 25 anys

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 4 (SET) 29/09/2016
5,000 5 (OCT) 06/10/2016
5,000 10 (JUN) 04/10/2016
Estudis estrangers no homologats

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 5 (JUN) 23/09/2016