Escoltar

Grau de Química

240 crèdits - Facultat de Ciències

En què consisteix?

El grau de Química dóna la formació general per conèixer les propietats i la composició de les substàncies, i els processos de transformació que experimenta la matèria en els quals es basen la síntesi, la producció o el control de tots els productes de consum, industrials, alimentaris i fàrmacs; com també tots els processos humans que tenen o poden tenir incidència sobre el medi ambient i la sostenibilitat dels recursos.

Què hi aprendràs?

En el grau s'adquireixen competències per resoldre problemes, elaborar i defensar arguments en l'àmbit de la química, i per planificar, dissenyar i executar de forma segura experiments químics juntament amb la interpretació de les dades experimentals. A la web de l’estudi trobaràs totes les competències detallades.

Consulta totes les competències de l'estudi.

Què podràs fer en haver acabat?

Activitats professionals de caràcter científic i tècnic

  • Estudis, investigacions, informes, projectes, anàlisis i assaigs químics, síntesi de productes químics i feines directives i executives en temes relacionats amb la ciència i la tecnologia química, en indústria alimentària, farmacèutica, anàlisi clínica, control de qualitat, higiene industrial…
  • Assessorament científic i tecnològic sobre temes de química.
  • Arbitratges i peritatges que impliquin processos químics.
  • Disseny de projectes d'instal·lacions químiques, a escala de laboratori, pilot o industrial, com també supervisió i direcció del desenvolupament.
  • Feines específiques a l'Administració pública: nacional, autonòmica, insular, local i organismes internacionals.

Recerca, desenvolupament i control de processos químics i tecnològics

  • Programar, dirigir, coordinar, supervisar, executar i avaluar les activitats que es desenvolupin en un laboratori, com també els aspectes relacionats amb investigació, desenvolupament i control corresponents.

Docència

  • Educació secundària (obligatòria i postobligatòria) i formació professional.
  • Universitat
  • Cursos de formació i reciclatge per a empreses.

Viatja i aprèn

La UIB ofereix als seus estudiants la possibilitat de participar en diferents programes d’intercanvi o de mobilitat:

Estudi oficial i de qualitat

La legislació exigeix que els títols oficials d'Espanya siguin avaluats positivament per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA). Aquest procés es diu verificació i la seva finalitat és assegurar que el programa formatiu que seguiràs és adequat per obtenir les competències i adquirir els resultats d'aprenentatge prevists.

Consulta la memòria del pla d'estudis del títol oficial

L'Espai Europeu d'Educació Superior exigeix l'existència d'un sistema que asseguri la qualitat del títol.

El grau està sotmès a processos d'avaluació i de millora contínua que garanteixen el seu prestigi i el seu reconeixement europeu. Pots veure els resultats dels processos d'avaluació a l' apartat de resultats. .

Ciències
  54 places
240 crèdits. 4 anys de durada
Presencial
Idioma: Català, Castellà, Anglès ( Vegeu les assignatures per a més detalls )
Preu públic de 1a matrícula per crèdit 18,50¤ (*)
Cost total del primer curs de primera matrícula, amb taxes incloses, per a membres de la Unió Europea més joves de 28 anys i sense cap condició especial: 1.157,72¤ (*)
(*) Preus de l'any acadèmic 2019-20

Voleu més informació?

Si voleu ajudar-nos a millorar, o teniu un comentari, consulta o suggeriment, contactau amb la secretaria Mateu Orfila i Rotger