Escoltar

Grau de Química

240 crèdits - Facultat de Ciències

La Química és la ciència que estudia les propietats i la composició de les substàncies, com també els processos de transformació que experimenta la matèria en els quals es basen la síntesi, la producció o el control de tots els productes de consum, industrials, alimentaris i fàrmacs; com també tots els processos humans que tenen o poden tenir incidència sobre el medi ambient i la sostenibilitat dels recursos.

L'objectiu bàsic d'aquesta titulació és l'obtenció d'una formació científica adequada en els aspectes bàsics de la química que inclou totes les competències necessàries per aconseguir una base sòlida i equilibrada de coneixements teòrics i pràctics (la titulació té un 22,5 per cent de crèdits pràctics). En el grau s'adquireixen competències específiques bàsiques relacionades amb: i) l'aplicació dels coneixements químics per a l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes en l'àmbit de la química; ii) la capacitat per planificar, dissenyar i executar de forma segura experiments químics juntament amb la interpretació de les dades experimentals; iii) la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants que permetran emetre judicis sobre temes importants d'índole social, científica o ètica; iv) la transmissió d'informació, idees, problemes i solucions de l'àmbit químic a un públic especialitzat o no especialitzat, com també competències transversals, entre les quals s'inclou comprendre, parlar i escriure la llengua anglesa.

Resum de crèdits

Formació bàsica Obligatòries Optatives Pràctiques externes Treball de fi de grau Total
  60   144   30   *   6 240
* Les pràctiques externes s'inclouen com a matèria optativa

Assignatures

Assignatures de primer curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
20103 - Biologia Formació bàsica 6,0 Castellà Primer semestre
21000 - Matemàtiques I Formació bàsica 6,0 Català Primer semestre
21400 - Física I Formació bàsica 6,0 Català Primer semestre
21401 - Química I Formació bàsica 6,0 Català Primer semestre
21402 - Laboratori General de Química I Formació bàsica 6,0 Castellà Primer semestre
20106 - Geologia Formació bàsica 6,0 Català Segon semestre
21005 - Matemàtiques II Formació bàsica 6,0 Català Segon semestre
21403 - Física II Formació bàsica 6,0 Català Segon semestre
21404 - Química II Formació bàsica 6,0 Català Segon semestre
21405 - Laboratori General de Química II Formació bàsica 6,0 Català Segon semestre
Assignatures de segon curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
21406 - Química Inorgànica I Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
21407 - Química Orgànica I Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
21408 - Química Física I Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
21409 - Principis de la Química Analítica Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
21410 - Enginyeria Química Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
21411 - Experimentació Química Inorgànica Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
21412 - Química Orgànica II Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
21413 - Química Física II Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
21414 - Química Analítica Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
21415 - Determinació Estructural Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
Assignatures de tercer curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
21416 - Química Inorgànica II Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
21417 - Experimentació Química Orgànica Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
21418 - Química Física III Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
21419 - Anàlisi Instrumental Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
21420 - Química Industrial Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
21421 - Química Inorgànica III Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
21422 - Síntesi Orgànica Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
21423 - Experimentació Química Física Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
21424 - Experimentació Química Analítica Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
21425 - Química Biològica Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
Assignatures de quart curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
21426 - Ciències dels Materials Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
21427 - Redacció i Execució de Projectes Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
21428 - Laboratori de Química Avançada Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
21429 - Laboratori Integrat de Química Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
21430 - Treball de Fi de Grau de Química Treball de fi de grau 6,0 Segon semestre
Assignatures optatives
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
21433 - Química de les Macromolècules Biològiques Optativa 6,0 Català Primer semestre
21438 - Química Forense Optativa 6,0 Castellà Primer semestre
21443 - Fonaments de Química Ambiental Optativa 6,0 Castellà Primer semestre
21447 - Tecnologia del Medi Ambient Optativa 6,0 Castellà Primer semestre
21146 - English for Science Optativa 6,0 Anglès Segon semestre
21431 - Química Bioinorgànica Optativa 6,0 Català Segon semestre
21432 - Química Bioorgànica Optativa 6,0 Castellà Segon semestre
21434 - Química Mèdica Optativa 6,0 Castellà Segon semestre
21435 - Química dels Productes Naturals Optativa 6,0 Castellà Segon semestre
21436 - Anàlisis Clíniques Optativa 6,0 Català Segon semestre
21437 - Química d'Aliments Optativa 6,0 Català Segon semestre
21439 - Disseny Molecular Optativa 6,0 Català Segon semestre
21444 - Química Analítica Ambiental Optativa 6,0 Castellà Segon semestre
21448 - Experimentació en Enginyeria Química I Optativa 6,0 Castellà Segon semestre
21454 - Pràctiques Externes de Química Optativa 6,0 Castellà Anual
21440 - Química Biotecnològica Optativa 6,0
21441 - Gestió de Qualitat en Laboratoris Químics Optativa 6,0
21442 - Química Agrícola Optativa 6,0
21445 - Química Sostenible Optativa 6,0
21446 - Energia i Medi Ambient Optativa 6,0
21449 - Experimentació en Enginyeria Química II Optativa 6,0
21450 - Operacions de Separació en Enginyeria Química Optativa 6,0
21451 - Enginyeria del Reactor Químic Optativa 6,0
21452 - Seguretat, Higiene i Legislació Optativa 6,0
21453 - Química i Tecnologia de l'Estat Sòlid Optativa 6,0

Calendari, especificat per grups horaris

Grup horari Cronograma Exàmens
Grau de Química. Primer curs cronograma exàmens