Escoltar

Grau de Química

Cita prèvia

240 crèdits - Facultat de Ciències

En què consisteix?

El grau de Química dóna la formació general per conèixer les propietats i la composició de les substàncies, i els processos de transformació que experimenta la matèria en els quals es basen la síntesi, la producció o el control de tots els productes de consum, industrials, alimentaris i fàrmacs; com també tots els processos humans que tenen o poden tenir incidència sobre el medi ambient i la sostenibilitat dels recursos.

Què hi aprendràs?

En el grau s'adquireixen competències per resoldre problemes, elaborar i defensar arguments en l'àmbit de la química, i per planificar, dissenyar i executar de forma segura experiments químics juntament amb la interpretació de les dades experimentals. A la web de l’estudi trobaràs totes les competències detallades.

Consulta totes les competències de l'estudi.

Què podràs fer en haver acabat?

Activitats professionals de caràcter científic i tècnic

  • Estudis, investigacions, informes, projectes, anàlisis i assaigs químics, síntesi de productes químics i feines directives i executives en temes relacionats amb la ciència i la tecnologia química, en indústria alimentària, farmacèutica, anàlisi clínica, control de qualitat, higiene industrial…
  • Assessorament científic i tecnològic sobre temes de química.
  • Arbitratges i peritatges que impliquin processos químics.
  • Disseny de projectes d'instal·lacions químiques, a escala de laboratori, pilot o industrial, com també supervisió i direcció del desenvolupament.
  • Feines específiques a l'Administració pública: nacional, autonòmica, insular, local i organismes internacionals.

Recerca, desenvolupament i control de processos químics i tecnològics

  • Programar, dirigir, coordinar, supervisar, executar i avaluar les activitats que es desenvolupin en un laboratori, com també els aspectes relacionats amb investigació, desenvolupament i control corresponents.

Docència

  • Educació secundària (obligatòria i postobligatòria) i formació professional.
  • Universitat
  • Cursos de formació i reciclatge per a empreses.

Viatja i aprèn

La UIB ofereix als seus estudiants la possibilitat de participar en diferents programes d’intercanvi o de mobilitat:

Estudi oficial i de qualitat

La legislació exigeix que els títols oficials d'Espanya siguin avaluats positivament per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA). Aquest procés es diu verificació i la seva finalitat és assegurar que el programa formatiu que seguiràs és adequat per obtenir les competències i adquirir els resultats d'aprenentatge prevists.

Consulta la memòria del pla d'estudis del títol oficial

L'Espai Europeu d'Educació Superior exigeix l'existència d'un sistema que asseguri la qualitat del títol .

El grau està sotmès a processos d'avaluació i de millora contínua que garanteixen el seu prestigi i el seu reconeixement europeu. Pots veure els resultats dels processos d'avaluació a l' apartat de resultats. .

Ciències
54 places
240 crèdits. 4 anys de durada
Presencial
Idioma: Català, Castellà, Anglès ( Vegeu les assignatures per a més detalls )
Preu públic de 1a matrícula per crèdit 18,50¤ (*)
Cost total del primer curs de primera matrícula, amb taxes incloses, per a membres de la Unió Europea més joves de 28 anys i sense cap condició especial: 1.157,72¤ (*)
(*) Preus de l'any acadèmic 2019-20

Voleu més informació?

Si voleu ajudar-nos a millorar, o teniu un comentari, consulta o suggeriment, contactau amb la secretaria Mateu Orfila i Rotger