Grau

240 crèdits - Facultat de Psicologia

Psicologia segon curs grup 02

Assignatura Grup Examen Localitzacions
21309 - Percepció i Atenció   GRUP 2, 1S 30/10/2018 11:30 - 15:30
 • Guillem Cifre de Colonya Aula A-03
 • Guillem Cifre de Colonya Aula C-02
21309 - Percepció i Atenció   GRUP 2, 1S 07/02/2019 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula A-03
21310 - Estadística Aplicada a la Psicologia   GRUP 2, 1S 11/01/2019 09:30 - 12:30
 • Guillem Cifre de Colonya Aula de videoconferència. Planta baixa, bloc A
 • Guillem Cifre de Colonya Aula de videoconferència. Planta baixa, bloc A
 • Guillem Cifre de Colonya Aula de videoconferència. Planta baixa, bloc A
21310 - Estadística Aplicada a la Psicologia   GRUP 2, 1S 08/02/2019 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula A-02
21311 - Psicologia Social   GRUP 2, 1S 31/10/2018 15:00 - 17:00 Guillem Cifre de Colonya Aula A-03
21311 - Psicologia Social   GRUP 2, 1S 06/02/2019 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula A-02
21312 - Psicologia Biològica   GRUP 2, 1S 18/01/2019 09:30 - 12:30
 • Guillem Cifre de Colonya Aula A-03
 • Guillem Cifre de Colonya Aula A-04
21312 - Psicologia Biològica   GRUP 2, 1S 04/02/2019 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula A-04
21313 - Tècniques d'Intervenció Psicològica   GRUP 2, 1S 22/01/2019 09:30 - 12:30
 • Guillem Cifre de Colonya Aula A-03
 • Guillem Cifre de Colonya Aula A-04
21313 - Tècniques d'Intervenció Psicològica   GRUP 2, 1S 05/02/2019 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula A-03
21314 - Motivació i Emoció   GRUP 2, 2S 14/06/2019 12:30 - 15:30
 • Guillem Cifre de Colonya Aula A-02
 • Guillem Cifre de Colonya Aula A-03
21314 - Motivació i Emoció   GRUP 2, 2S 01/07/2019 09:30 - 12:30 Guillem Cifre de Colonya Aula A-03
21315 - Psicometria   GRUP 2, 2S 10/06/2019 16:00 - 19:00
 • Guillem Cifre de Colonya Aula A-03
 • Guillem Cifre de Colonya Aula A-04
21315 - Psicometria   GRUP 2, 2S 03/07/2019 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula A-04
21316 - Psicologia dels Grups   GRUP 2, 2S 20/06/2019 10:00 - 13:00
 • Guillem Cifre de Colonya Aula A-02
 • Guillem Cifre de Colonya Aula A-03
21316 - Psicologia dels Grups   GRUP 2, 2S 04/07/2019 09:30 - 12:30 Guillem Cifre de Colonya Aula A-03
21317 - Avaluació i Diagnòstic Psicològic I   GRUP 2, 2S 17/06/2019 10:00 - 13:00
 • Guillem Cifre de Colonya Aula A-02
 • Guillem Cifre de Colonya Aula A-03
21318 - Psicologia de la Personalitat   GRUP 2, 2S 06/06/2019 10:00 - 13:00
 • Guillem Cifre de Colonya Aula A-02
 • Guillem Cifre de Colonya Aula A-03
21318 - Psicologia de la Personalitat   GRUP 2, 2S 08/07/2019 12:30 - 15:30 Guillem Cifre de Colonya Aula A-03