Grau de Protocol i Organització d'Esdeveniments

240 crèdits - Escola Universitària de Turisme Felipe Moreno
  Si no trobau la informació completa del curs que feu, consultau el pla d'estudis grau de Protocol i Organització d'Esdeveniments a extingir.

Dades i indicadors

  2015-16 2016-17 2017-18
Alumnes de nou ingrés 33 30 49
Alumnes matriculats 33 61 100
Alumnes titulats 1 3 5

Qui vetlla directament per la qualitat del títol?

Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ)

Responsable de Qualitat
  • Mª del Mar Perelló
Personal Docent i Investigador
  • Luciana Melo
  • Margarita Barrera
Personal d'Administració i Serveis
  • Francisca Quirós
Alumnat
  • Carolina Ordóñez
La CGQ recull tota la informació rellevant del títol (informes d’enquestes, dades, estadístiques, queixes, suggeriments, etc.) i les analitzen. Pots consultar la normativa i les funcions de les CGQ per ampliar la informació.

Planificació d'accions de millora

Pla de millores

Rendició de comptes i transparència

Enllaç al Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

Procés Document Data/Curs
Seguiment Informe de seguiment extern (2016-17) 24/09/2018
Verificació BOE Pla d'estudis verificat 16/04/2018
Verificació Memòria primera modificació 26/03/2018
Verificació Informe primera modificació 26/03/2018
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2016-17) 23/03/2018
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2015-16) 23/06/2017
Verificació Alta inicial. Resolució del Consell de Ministres 19/02/2016
Verificació Memòria del títol oficial 23/06/2015
Verificació Informe final de verificació 23/06/2015