Escoltar

Grau de Protocol i Organització d'Esdeveniments

240 crèdits - Escola Universitària de Turisme Felipe Moreno
  Si no trobau la informació completa del curs que feu, consultau el pla d'estudis grau de Protocol i Organització d'Esdeveniments a extingir .

En l'actualitat, el protocol i l'organització d'esdeveniments han recobrat un paper important tant en les institucions públiques com en les entitats privades, especialment en el camp de la planificació dels actes interns i externs, i en la imatge final de la institució. D'una banda, el protocol estableix la radiografia de les organitzacions i les seves interrelacions, i ho fa amb una cuidada posada en escena amb complexos plantejaments tècnics i artístics com a contenidors dels missatges i valors que les organitzacions volen traslladar als seus públics objectiu. D'altra banda, els esdeveniments generen experiència de marca i es converteixen en una eina que aporta un valor afegit directe en les relacions entre organitzacions i públics. Els esdeveniments són considerats pels professionals i els acadèmics com (1) una eina que s'integra en l'estratègia relacional de les organitzacions amb els seus públics, i (2) un instrument de projecció (interna i externa) d'imatge i de reputació corporativa, ja que són la comunicació directa d'una realitat, no solament aporten imatge i valor, sinó també transparència. Per aquest motiu, les organitzacions els consideren una poderosa eina de màrqueting. És precisament el propòsit d'atendre de forma específica la demanda generada en cadascuna d'aquestes dues àrees el que motiva que el pla d'estudis de la titulació contempli dos itineraris de professionalització, un en protocol i un altre en organització d'esdeveniments, situats en el quart curs.

El pla d'estudis està dissenyat seguint tant la filosofia d'adquisició de competències com els principis estructurals de les titulacions oficials de grau a la UIB. Quant al seu enfocament, la titulació s'adscriu a la branca de ciències jurídiques i socials. Pel que concerneix els aspectes normatius de la titulació, s'ha aplicat el que disposa l'ACORD NORMATIU 10040/2011 de dia 22 de novembre pel qual s’aprova el Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris de caràcter oficial (grau i màster) de la Universitat de les Illes Balears.

El pla d'estudis inclou un total de 240 crèdits ECTS, dividits en quatre cursos de 60 ECTS cadascun, dividits al seu torn en dos semestres de 30 crèdits cadascun. Sense ànim de definir especialitats, en el quart curs s'han descrit dos itineraris de professionalització que es corresponen amb les dues grans àrees professionals incloses en la titulació, a saber, la pràctica del protocol i l'organització professional d'esdeveniments. D'una banda, el protocol es presenta com l'element essencial en la posada en escena de les relacions socials, institucionals i corporatives. D'altra banda, l'organització professional d'esdeveniments s'erigeix en una necessitat en una comunitat, la balear, que s'ha erigit en receptora d'esdeveniments de tot tipus amb el consegüent impacte econòmic. Per obtenir la menció corresponent, l'alumne haurà de cursar un total de 24 crèdits de l'itinerari.

Resum de crèdits

Formació bàsica Obligatòries Optatives Pràctiques externes Treball de fi de grau Total
  60   138   24   12   6 240

Assignatures

Assignatures de primer curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
29351 - Història del Protocol i el Cerimonial Formació bàsica 6,0 Primer semestre
29352 - Nocions Bàsiques de Dret Formació bàsica 6,0 Primer semestre
29354 - Introducció al Turisme Formació bàsica 6,0 Primer semestre
29700 - Introducció al Sector MICE Formació bàsica 6,0 Primer semestre
29701 - Anglès I Formació bàsica 6,0 Primer semestre
29355 - Dret Constitucional Formació bàsica 6,0 Segon semestre
29358 - Introducció a l'Empresa Formació bàsica 6,0 Segon semestre
29702 - Gestió del Patrimoni Cultural Formació bàsica 6,0 Segon semestre
29703 - Fonaments del Protocol Formació bàsica 6,0 Segon semestre
29704 - Principis d'Organització d'Esdeveniments Formació bàsica 6,0 Segon semestre
Assignatures de segon curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
29356 - Comunicació Aplicada a l'Organització d'Esdeveniments I Obligatòria 6,0 Primer semestre
29360 - Disseny Organitzatiu i Capital Humà Obligatòria 6,0 Primer semestre
29363 - Màrqueting Turístic Obligatòria 6,0 Primer semestre
29365 - Protocol Oficial I: Protocol de l'Estat Obligatòria 6,0 Primer semestre
29705 - Principis de Relacions Públiques i Publicitat Obligatòria 6,0 Primer semestre
29364 - Contractació Turística Obligatòria 6,0 Segon semestre
29368 - Comunicació Aplicada a l'Organització d'Esdeveniments II Obligatòria 6,0 Segon semestre
29370 - Protocol Oficial II: Local i Autonòmic Obligatòria 6,0 Segon semestre
29706 - Geografia Política i Relacions Internacionals Obligatòria 6,0 Segon semestre
29707 - Anglès II Obligatòria 6,0 Segon semestre
Assignatures de tercer curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
29372 - Producció d'Esdeveniments Obligatòria 6,0 Primer semestre
29377 - Protocol a l'Empresa Obligatòria 6,0 Primer semestre
29708 - Gestió Econòmica de l'Organització d'Esdeveniments Obligatòria 6,0 Primer semestre
29710 - Anglès III Obligatòria 6,0 Primer semestre
29367 - Gestió Informàtica d'Esdeveniments Obligatòria 6,0 Segon semestre
29369 - Pràctiques Externes I Pràctiques externes 6,0 Segon semestre
29375 - Protocol Esportiu Obligatòria 6,0 Segon semestre
29376 - Innovació i Creativitat en l'Organització d'Esdeveniments Obligatòria 6,0 Segon semestre
29711 - Cerimonial Acadèmic i Religiós Obligatòria 6,0 Segon semestre
29717 - Gestió de Projectes per a l'Organització d'Esdeveniments Obligatòria 6,0
Assignatures de quart curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
29382 - Tècniques per Parlar en Públic Obligatòria 6,0 Segon semestre
29383 - Seguretat Obligatòria 6,0 Segon semestre
29384 - Sostenibilitat i RSC en l'Organització d'Esdeveniments Obligatòria 6,0 Segon semestre
29385 - Pràctiques Externes II Pràctiques externes 6,0 Segon semestre
29712 - Esdeveniments Accessibles Obligatòria 6,0 Segon semestre
29713 - Treball de Fi de Grau Treball de fi de grau 6,0
Assignatures optatives
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
29373 - Tècniques Escenogràfiques Optativa 6,0 Primer semestre
29378 - Protocol Militar Optativa 6,0 Castellà Primer semestre
29391 - Màrqueting de Destinacions Turístiques Optativa 6,0 Primer semestre
29393 - Habilitats Directives Optativa 6,0 Primer semestre
29714 - Protocol Diplomàtic Optativa 6,0 Primer semestre
29715 - Esdeveniments Especials Optativa 6,0 Primer semestre
29386 - Heràldica i Vexil·lologia Optativa 6,0
29387 - Dret Premial i Nobiliari Optativa 6,0
29716 - Català per a Protocol i Esdeveniments Optativa 6,0

Calendari, especificat per grups horaris

Disponible a partir del 23/07/2020