Grau de Protocol i Organització d'Esdeveniments

240 crèdits - Escola Universitària de Turisme Felipe Moreno
  Si no trobau la informació completa del curs que feu, consultau el pla d'estudis grau de Protocol i Organització d'Esdeveniments a extingir.

Perfil d'ingrés

Per a una millor adaptació de l'alumnat de nou ingrés al pla d'estudis proposat i amb la finalitat d'assegurar el seu adequat desenvolupament, s'ha especificat una relació de característiques personals i acadèmiques que configuren un perfil d'ingrés idoni:

 • Capacitat d'abstracció i de relació.
 • Capacitat de síntesi.
 • Capacitat mental per a la representació espacial.
 • Interès per l'organització i la producció d'esdeveniments.
 • Capacitat d'orientació espacial.
 • Gust per les relacions interpersonals.
 • Inquietud i curiositat per la cultura en general.
 • Curiositat pel funcionament del món del turisme de reunions.
 • Gust pel treball en equip.
 • Adequada expressió oral i escrita.
 • Capacitat per parlar en públic.
 • Coneixement i interès per la interculturalitat.
 • Capacitat comunicativa en llengua anglesa a un nivell intermedi.
 • Capacitat creativa.
 • Capacitat de treballar sota pressió, i complir terminis i objectius.
 • Capacitat de decisió i resolució de problemes.
 • Capacitat d'iniciativa.
 • Coneixement al nivell d'usuari de programes informàtics.
 • Actitud flexible, inquisitiva, innovadora, propositiva i esperit creatiu.
 • Valors relacionats amb el funcionament democràtic: responsabilitat, tolerància, compromís, solidaritat, etc.

Informació d'accés

Nombre de places. Any acadèmic 2018-19: 40

Requisits d'accés Preferències
Títol de Batxiller o equivalent amb PAU * segons la nota d'admissió  
Títol de tècnic superior ** segons la nota d'admissió  
Més grans de 25 anys que superin una prova d'accés Ciències Socials i Jurídiques  
Titulació universitària  
Més grans de 40 anys que acreditin experiència laboral i entrevista personal  
Més grans de 45 anys que superin una prova d'accés i entrevista personal  
Canvi de seu universitària  
Per canvi d'universitat i/o d'estudis universitaris oficials espanyols  
Amb estudis estrangers  

Notes de tall

Observació : La nota de tall és la que resulta després del procés d'adjudicació de places i dependrà de la relació entre l'oferta de places de la titulació i la demanda que hi hagi. En cas que hi hagi més demanda que oferta, el darrer alumne admès estableix la nota de tall.

Altra informació d'interés

Reconeixements

Comissió de reconeixement i transferència de crèdits per a GPR2

Secretari/ària
Capó Guardiola, Antonia
1r vocal
Picó Martínez, Miguel
2n vocal
Barrera Cañellas, Margarita
3r vocal
QUIRÓS SIMÓ, FRANCISCA
4t vocal
Ordoñez Arias, Carolina

Reconeixement automàtic de crèdits entre els títols de tècnics superiors i els estudis universitaris

Reconeixement automàtic de les correspondències de crèdits entre els estudis dels cicles formatius de grau superior de les famílies professionals de les Illes Balears i els estudis universitaris de grau a Grau de Protocol i organització d'esdeveniments (Centre adscrit Felipe Moreno)

CFGS Tècnic Superior en Assistència a la Direcció
Assignatura Crèdits
29352 - Nocions Bàsiques de Dret 6
29701 - Anglès I 6
29360 - Disseny Organitzatiu i Capital Humà 6
Total 18
CFGS Administració i Finances
Assignatura Crèdits
29352 - Nocions Bàsiques de Dret 6
29358 - Introducció a l'Empresa 6
29701 - Anglès I 6
29360 - Disseny Organitzatiu i Capital Humà 6
Total 24
CFGS Tècnic Superior en Màrqueting i Publicitat
Assignatura Crèdits
29358 - Introducció a l'Empresa 6
29701 - Anglès I 6
29356 - Comunicació Aplicada a l'Organització d'Esdeveniments I 6
29363 - Màrqueting Turístic 6
29705 - Principis de Relacions Públiques i Publicitat 6
Total 30
CFGS Tècnic Superior en Gestió de Vendes i Espais Comercials
Assignatura Crèdits
29358 - Introducció a l'Empresa 6
29701 - Anglès I 6
29363 - Màrqueting Turístic 6
Total 18
CFGS Tècnic Superior en Comerç Internacional
Assignatura Crèdits
29358 - Introducció a l'Empresa 6
29701 - Anglès I 6
29363 - Màrqueting Turístic 6
Total 18
CFGS Tècnic Superior en Gestió d'Allotjaments Turístics
Assignatura Crèdits
29354 - Introducció al Turisme 6
29358 - Introducció a l'Empresa 6
29701 - Anglès I 6
29703 - Fonaments del Protocol 6
29360 - Disseny Organitzatiu i Capital Humà 6
29363 - Màrqueting Turístic 6
Total 36
CFGS Tècnic Superior en Agències de Viatges i Gestió d'Esdeveniments
Assignatura Crèdits
29354 - Introducció al Turisme 6
29358 - Introducció a l'Empresa 6
29701 - Anglès I 6
29702 - Gestió del Patrimoni Cultural 6
29703 - Fonaments del Protocol 6
29363 - Màrqueting Turístic 6
Total 36
CFGS Tècnic Superior en Guia, Informació i Assistències Turístiques
Assignatura Crèdits
29354 - Introducció al Turisme 6
29701 - Anglès I 6
29702 - Gestió del Patrimoni Cultural 6
29703 - Fonaments del Protocol 6
29363 - Màrqueting Turístic 6
Total 30
CFGS Tècnic Superior en Direcció de Cuina
Assignatura Crèdits
29358 - Introducció a l'Empresa 6
29701 - Anglès I 6
29360 - Disseny Organitzatiu i Capital Humà 6
Total 18
CFGS Tècnic Superior en Direcció de Serveis de Restauració
Assignatura Crèdits
29358 - Introducció a l'Empresa 6
29701 - Anglès I 6
29360 - Disseny Organitzatiu i Capital Humà 6
Total 18

Concessió de crèdits de reconeixement acadèmic