Escoltar

Grau d'Educació Primària

240 crèdits - Facultat d'Educació

  Novetat del curs 2020-21: prova d'aptitud personal per als estudis d'Educació Infantil i d'Educació Primària

Professorat Assignatures
Dr. Abril Hervas, David
Dra. Adame Obrador, María Teresa
Dr. Adrover Roig, Daniel
Dra. Aguilar Mediavilla, Eva María
Dr. Albero Santacreu, Daniel José
Alvarado Alonso, María Helena
Dra. Amengual Pizarro, Marian
Dra. Bastida Rodríguez, Patricia
Belmonte Juan, Roser
Dra. Benet Parente, Ariadna
Dr. Bennàsar Roig, Antonio José
Dra. Berbel Gómez, Noemy
Bermejo Díaz, José Manuel
Dr. Bermúdez de Castro Acaso, Juan José
Dr. Binimelis Sebastián, Jaume
Dr. Bona Casas, Carles
Dr. Borràs Rotger, Pere Antoni
Dra. Buil Legaz, Lucía
Burgués Mestre, Juan José
Dr. Cantallops Ramón, Jaime
Dr. Capellà Simó, Pere
Dra. Capriles González, Irina Coromoto
Carretero Pizá, Juan
Cerdà Soler, Antonio
Dra. Chaplin, Alice Mary Lillian
Coe Jorgensen, Alicia
Dra. Cuart Sintes, Maria Isabel
Dra. Darder Mesquida, Antònia
Dra. De la Iglesia Mayol, Begoña
Dra. Donoso Pardo, Josefa Laurentina
Dr. Enrique Arias, Andrés
Escandell Bonnin, Catalina
Dra. Esteller Cano, Àngels
Estrades Bauzà, Aina
Dra. Ferrer Trovato, Laura Daniela
Flores Clemente, Alberto José
Font Jordà, Antònia
Dra. Forteza Forteza, María Dolores
Dr. Frau Munar, Juan
Dr. Gago Mariño, Jorge
Galmés Panadés, Aina Maria
Dr. Gelabert Ferrer, Bernadí
Dr. Gelabert Gual, Llorenç
Gelabert Noguera, Biel
Dr. Ginard Féron, David
Dra. Gómez Garrido, María
Gomila Garcies, Miquel
González Paredes, Francisco José
González Sastre, Joan
Granados Binternagel, Jorge Fernando
Dra. Grases Colom, Glòria
Dra. Grau Perejoan, Maria
Dr. Grimalt Gelabert, Miquel
Dr. Guijarro Fuentes, Pedro
Hidalgo Rangel, Isabel Maria
Dra. Jacob Abad, Karen Lesley
Dra. Janer Mulet, Maria de la Pau
Dra. Jaume Adrover, Maria Magdalena
Jiménez Gaspar, Amelia
Dra. Juan Garau, Maria
Lassel Sopeña, María Nadia
Lizana Carrió, Alexandra
Dra. Llabrés Ferrer, Juana
López López, Francisco José
Dr. López Penadés, Raul
López Roca, Núria
Dr. Mesquida Cantallops, Joan Antoni
Miquel Lara, Avelina
Molinos Homar, Francisca María
Dr. Monterrubio Prieto, Juan Miguel
Moratinos Johnston, Sofia
Morcillo Loro, Virginia
Moreno García, Juan
Dra. Moreno Tallón, Francisca
Dr. Motilla Salas, Xavier
Dr. Moyà Antón, Eduardo Alberto
Dr. Muntaner Mas, Adrià
Murillo Rademacher, César
Dr. Mut Amengual, Bartomeu
Nadal Nielsen, Miguel
Navarro Alorda, Maria Margalida
Dra. Negre Bennásar, Francisca
Dr. Oliver Trobat, Miquel Francesc
Dr. Ordinas Garau, Antoni
Ordinas Ribas, Xavier
Palacios López, María Soledad
Dr. Palou Sampol, Pere
Perelló Contestí, Martina
Dra. Pérez Garcias, Adolfina
Dra. Pérez Rodríguez, Eva María
Dra. Petro Balaguer, Ana Belén
Dra. Picornell Alou, Catalina
Piñero Henares, Juan Carlos
Pizarro Sirera, Margarita
Pons Botía, Miriam
Dr. Ponseti Verdaguer, Francisco Javier
Ramon Bordoi, Caterina
Dr. Revelles Esquirol, Jesús
Dr. Reynés Florit, Arnau
Dr. Riera Clapés, Juan Vicente
Dra. Ripoll Gil, Elisabeth
Dra. Ripoll Perelló, Maria Isabel
Robledo Poma, Fresia Nora
Dra. Rodríguez Rodríguez, Rosa Isabel
Roig Rigo, Sebastià
Dr. Romero Gutiérrez, Miguel
Dra. Rosselló Ramon, Maria Rosa
Rotger Picó, Ana Maria
Dr. Ruiz Aguilera, Daniel
Dra. Sagrera Antich, Barbara
Dra. Salazar Noguera, Joana
Salom Mariano, Catalina Ester
Salvà Andreu, Antoni Josep
Sánchez Azanza, Víctor Alejandro
Santandreu Aranda, Ana María
Sastre Vidal, Miquela Maria
Seguí Palou, Iraïs
Segura López, Nicole
Serra Payeras, Pedrona
Spano Figueroa, Gabriela
Torrente Cuevas, Maria Concepción
Dr. Vadell Adrover, Jaime
Vallespir Amengual, Maria
Dra. Valriu Llinàs, Caterina
Dr. Valverde García, Lorenzo
Dra. Vanrell Bosch, Maria del Mar
Dr. Verger Gelabert, Sebastià
Dr. Vicens Vidal, Francesc
Dr. Vidal Conti, Josep
Vila Córdoba, Maria Isabel
Dra. Villalba Lázaro, Marta
Villatoro Moral, Sofia Francisca
Ville, Stella
Viveros Guzmán, Sergio
(R): professorat responsable
Assignatures Professorat
22038 - Didàctica de la Religió Catòlica Murillo Rademacher, César (R)
22100 - Bases Didàctiques i Disseny Curricular
22101 - Pensament i Contextos Educatius Contemporanis
22102 - Llengua Catalana
22103 - Llengua Espanyola. Estratègies per a la Comunicació
22104 - TIC Aplicades a l'Educació Primària
22105 - Organització i Gestió Educatives
22106 - Sociologia, Convivència i Educació
22107 - Psicologia del Desenvolupament en l'Edat Escolar
22108 - Matemàtiques de l'Educació Primària
22109 - Llengua Anglesa i la seva Didàctica I
22110 - Psicologia de l'Educació i Acció Tutorial
22111 - Educació Inclusiva
22112 - Lectura i Escriptura Inicials
22113 - Didàctica de les Matemàtiques I
22114 - Ciències Socials i la seva Didàctica I (Geografia)
22115 - Educació Física i la seva Didàctica
22116 - Educació Artística: Plàstica i Visual. Didàctica a l'Escola Primària
22117 - Llengua Anglesa i la seva Didàctica II
22118 - Dificultats Específiques d'Aprenentatge
22119 - Intervenció Psicoeducativa en les Dif. del Llenguatge en el Context Escolar
22120 - Educació Artística: Música. Didàctica a l'Escola Primària
22121 - Educació Física i Hàbits Saludables
22122 - Mitjans i Recursos Tecnològics en el Procés d'Ensenyament -Aprenen. en l'EP
22123 - Ciències Experimentals i la seva Didàctica I (Biologia-Química)
22124 - Ciències Socials i la seva Didàctica II (Història)
22125 - L'Ensenyament de la Llengua Espanyola en l'Educació Primària
22126 - Pràctiques I d'Educació Primària
22127 - Ciències Experimentals i la seva Didàctica II (Geologia-Física)
22128 - Didàctica de les Matemàtiques II
22129 - Pràctiques II d'Educació Primària
22130 - Literatura Catalana i Universal per a l'Educació Primària
22131 - Habilitats Lingüístiques per a l'E.P.: Ensenyament-Aprenentatge de la LL.C.
22132 - Treball de Fi de Grau d'Educació Primària
22136 - Tutoria i Tècniques de Gestió Perelló Contestí, Martina (R)
22139 - Atenció a l'Alumnat amb Necessitat Específica de Suport Educatiu a l'Escola Dra. Llabrés Ferrer, Juana (R)
22142 - Interv. Educ. des del Context Familiar i Social de la Persona amb Discapaci López Roca, Núria (R)
22143 - Trastorns del Llenguatge en Educació Primària
22144 - Intervenció Educativa en els Problemes del Llenguatge i l'Audició Sastre Vidal, Miquela Maria (R)
22151 - Educació Física, Oci i Recreació
22152 - Jocs i Esports Alternatius Serra Payeras, Pedrona (R)
22155 - Formació Musical Dr. Vicens Vidal, Francesc (R)
22157 - Agrupacions Instrumentals Salvà Andreu, Antoni Josep (R)
22159 - Metodologia de l'Ensenyament de l'Anglès Dra. Juan Garau, Maria (R)
22161 - Llengua i Literatura Infantil Anglesa Dra. Villalba Lázaro, Marta (R)
22163 - Pràctiques de Menció: Suport Educatiu
22164 - Pràctiques de Menció: Audició i Llenguatge
22166 - Pràctiques de Menció: Educació Física
22167 - Pràctiques de Menció: Educació Musical i Artística
22168 - Pràctiques de Menció: Llengua Estrangera (anglès)
22169 - Pràctiques de no Menció