Grau

240 crèdits - Facultat d'Educació
  Si no trobau la informació completa del curs que feu, consultau el pla d'estudis grau d'Educació Primària a extingir.

Educació Primària quart curs grup 03 i optatives

Assignatura Grup Examen Localitzacions
22038 - Didàctica de la Religió Catòlica   GRUP 02 GEDP 18/06/2019 09:00 - 12:00 Guillem Cifre de Colonya Aula C-01
22038 - Didàctica de la Religió Catòlica   GRUP 02 GEDP 05/07/2019 09:00 - 12:00 Guillem Cifre de Colonya Aula A-16
22127 - Ciències Experimentals i la seva Didàctica II (Geologia-Física)   GRUP 03 14/01/2019 16:00 - 19:00
  • Guillem Cifre de Colonya Aula A-12
  • Guillem Cifre de Colonya Aula A-13
22127 - Ciències Experimentals i la seva Didàctica II (Geologia-Física)   GRUP 03 06/02/2019 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula A-13
22128 - Didàctica de les Matemàtiques II   GRUP 03 18/01/2019 16:00 - 19:00
  • Guillem Cifre de Colonya Aula A-01
  • Guillem Cifre de Colonya Aula A-02
22128 - Didàctica de les Matemàtiques II   GRUP 03 08/02/2019 16:00 - 19:00
  • Guillem Cifre de Colonya Aula B-01
  • Guillem Cifre de Colonya Aula B-02
22130 - Literatura Catalana i Universal per a l'Educació Primària   GRUP 03 10/06/2019 16:00 - 19:00
  • Guillem Cifre de Colonya Aula B-01
  • Guillem Cifre de Colonya Aula B-02
22130 - Literatura Catalana i Universal per a l'Educació Primària   GRUP 03 01/07/2019 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula B-01
22131 - Habilitats Lingüístiques per a l'E.P.: Ensenyament-Aprenentatge de la LL.C.   GRUP 03 14/06/2019 16:00 - 19:00
  • Guillem Cifre de Colonya Aula A-11
  • Guillem Cifre de Colonya Aula A-12
22131 - Habilitats Lingüístiques per a l'E.P.: Ensenyament-Aprenentatge de la LL.C.   GRUP 03 03/07/2019 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula A-15
22138 - Educació Intercultural   GRUP 01 18/06/2019 09:00 - 12:00 Guillem Cifre de Colonya Aula A-16
22138 - Educació Intercultural   GRUP 01 05/07/2019 09:00 - 12:00 Guillem Cifre de Colonya Aula A-15
22142 - Interv. Educ. des del Context Familiar i Social de la Persona amb Discapaci   GRUP 01 18/06/2019 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula A-02
22142 - Interv. Educ. des del Context Familiar i Social de la Persona amb Discapaci   GRUP 01 05/07/2019 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula A-14
22144 - Intervenció Educativa en els Problemes del Llenguatge i l'Audició   GRUP 01 18/06/2019 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula C-01
22144 - Intervenció Educativa en els Problemes del Llenguatge i l'Audició   GRUP 01 05/07/2019 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula A-13
22157 - Agrupacions Instrumentals   GRUP 01 18/06/2019 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula C-15 Aula de Música
22157 - Agrupacions Instrumentals   GRUP 01 05/07/2019 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula C-15 Aula de Música
22161 - Llengua i Literatura Infantil Anglesa   GRUP 01 18/06/2019 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula B-02
22161 - Llengua i Literatura Infantil Anglesa   GRUP 01 05/07/2019 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula B-11