Escoltar

Grau

240 crèdits - Facultat d'Educació

  Novetat del curs 2020-21: prova d'aptitud personal per als estudis d'Educació Infantil i d'Educació Primària

Educació Primària quart curs grup 02 i optatives

Assignatura Grup Examen Localitzacions
22038 - Didàctica de la Religió Catòlica  GRUP 2, 2S, GEDP, GEP2 22/06/2020 09:00 - 12:00
22038 - Didàctica de la Religió Catòlica  GRUP 2, 2S, GEDP, GEP2 14/07/2020 09:00 - 12:00
22127 - Ciències Experimentals i la seva Didàctica II (Geologia-Física)  GRUP 2, 1S, GEDP, GEP2 14/01/2020 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula A-04
22127 - Ciències Experimentals i la seva Didàctica II (Geologia-Física)  GRUP 2, 1S, GEDP, GEP2 12/02/2020 16:00 - 19:00
  • Guillem Cifre de Colonya Aula A-02
  • Guillem Cifre de Colonya Aula A-03
  • Guillem Cifre de Colonya Aula A-04
22128 - Didàctica de les Matemàtiques II  GRUP 2, 1S, GEDP, GEP2 22/01/2020 16:00 - 19:00
  • Guillem Cifre de Colonya Aula B-01
  • Guillem Cifre de Colonya Aula B-03
  • Guillem Cifre de Colonya Aula B-04
22128 - Didàctica de les Matemàtiques II  GRUP 2, 1S, GEDP, GEP2 14/02/2020 16:00 - 19:00
  • Guillem Cifre de Colonya Aula B-03
  • Guillem Cifre de Colonya Aula B-04
22130 - Literatura Catalana i Universal per a l'Educació Primària  GRUP 2, 2S, GEDP, GEP2 12/06/2020 12:00 - 15:00
22130 - Literatura Catalana i Universal per a l'Educació Primària  GRUP 2, 2S, GEDP, GEP2 03/07/2020 16:00 - 19:00
22131 - Habilitats Lingüístiques per a l'E.P.: Ensenyament-Aprenentatge de la LL.C.  GRUP 2, 2S, GEDP, GEP2 17/06/2020 16:00 - 19:00
22131 - Habilitats Lingüístiques per a l'E.P.: Ensenyament-Aprenentatge de la LL.C.  GRUP 2, 2S, GEDP, GEP2 10/07/2020 12:00 - 15:00
22138 - Educació Intercultural  GRUP 1, 2S, GEDP, GEP2 22/06/2020 09:00 - 12:00
22138 - Educació Intercultural  GRUP 1, 2S, GEDP, GEP2 14/07/2020 09:00 - 12:00
22142 - Interv. Educ. des del Context Familiar i Social de la Persona amb Discapaci  GRUP 1, 2S, GEDP, GEP2 22/06/2020 16:00 - 19:00
22142 - Interv. Educ. des del Context Familiar i Social de la Persona amb Discapaci  GRUP 1, 2S, GEDP, GEP2 14/07/2020 16:00 - 19:00
22144 - Intervenció Educativa en els Problemes del Llenguatge i l'Audició  GRUP 1, 2S, GEDP, GEP2 22/06/2020 16:00 - 19:00
22144 - Intervenció Educativa en els Problemes del Llenguatge i l'Audició  GRUP 1, 2S, GEDP, GEP2 14/07/2020 16:00 - 19:00
22152 - Jocs i Esports Alternatius  GRUP 1, 2S, GEP2 22/06/2020 16:00 - 19:00
22152 - Jocs i Esports Alternatius  GRUP 1, 2S, GEP2 14/07/2020 16:00 - 19:00
22157 - Agrupacions Instrumentals  GRUP 1, 2S, GEDP, GEP2 22/06/2020 16:00 - 19:00
22157 - Agrupacions Instrumentals  GRUP 1, 2S, GEDP, GEP2 14/07/2020 16:00 - 19:00
22161 - Llengua i Literatura Infantil Anglesa  GRUP 1, 2S, GEDP, GEP2 22/06/2020 16:00 - 19:00
22161 - Llengua i Literatura Infantil Anglesa  GRUP 1, 2S, GEDP, GEP2 14/07/2020 16:00 - 19:00