Escoltar

Grau

240 crèdits - Facultat d'Educació

Educació Primària tercer curs grup 03

Assignatura Grup Examen Localitzacions
22120 - Educació Artística: Música. Didàctica a l'escola primària  GRUP 3, 1S, GEDP, GEP2 15/01/2020 09:00 - 15:00
22120 - Educació Artística: Música. Didàctica a l'escola primària  GRUP 3, 1S, GEDP, GEP2 16/01/2020 09:00 - 15:00
22120 - Educació Artística: Música. Didàctica a l'escola primària  GRUP 3, 1S, GEDP, GEP2 21/01/2020 09:00 - 15:00
22120 - Educació Artística: Música. Didàctica a l'escola primària  GRUP 3, 1S, GEDP, GEP2 13/02/2020 09:00 - 12:00
22121 - Educació Física i Hàbits Saludables  GRUP 3, 1S, GEDP, GEP2 13/01/2020 12:00 - 15:00
22121 - Educació Física i Hàbits Saludables  GRUP 3, 1S, GEDP, GEP2 12/02/2020 09:00 - 12:00
22122 - Mitjans i Recursos Tecnològics en el Procés d'Ensenyament -Aprenen. en l'EP  GRUP 3, 1S, GEDP, GEP2 14/01/2020 12:00 - 15:00
22122 - Mitjans i Recursos Tecnològics en el Procés d'Ensenyament -Aprenen. en l'EP  GRUP 3, 1S, GEDP, GEP2 11/02/2020 09:00 - 12:00
22123 - Ciències Experimentals i la seva Didàctica I (Biologia-Química)  GRUP 3, 1S, GEDP, GEP2 23/01/2020 12:00 - 15:00
22123 - Ciències Experimentals i la seva Didàctica I (Biologia-Química)  GRUP 3, 1S, GEDP, GEP2 14/02/2020 09:00 - 12:00
22124 - Ciències Socials i la seva Didàctica II (Història)  GRUP 3, 1S, GEDP, GEP2 08/01/2020 12:00 - 15:00
22124 - Ciències Socials i la seva Didàctica II (Història)  GRUP 3, 1S, GEDP, GEP2 10/02/2020 09:00 - 12:00
22125 - L'Ensenyament de la Llengua Espanyola en l'Educació Primària  GRUP 3, 2S, GEDP, GEP2 16/06/2020 16:00 - 19:00
22125 - L'Ensenyament de la Llengua Espanyola en l'Educació Primària  GRUP 3, 2S, GEDP, GEP2 06/07/2020 16:00 - 19:00
22139 - Atenció a l'Alumnat amb Necessitat Específica de Suport Educatiu a l'Escola  GRUP 1, 2S, GEDP, GEP2 23/06/2020 16:00 - 19:00
22139 - Atenció a l'Alumnat amb Necessitat Específica de Suport Educatiu a l'Escola  GRUP 1, 2S, GEDP, GEP2 13/07/2020 16:00 - 19:00
22143 - Trastorns del Llenguatge en Educació Primària  GRUP 1, 2S, GEDP, GEP2 23/06/2020 16:00 - 19:00
22143 - Trastorns del Llenguatge en Educació Primària  GRUP 1, 2S, GEDP, GEP2 13/07/2020 16:00 - 19:00
22151 - Educació Física, Oci i Recreació  GRUP 1, 2S, GEDP, GEP2 23/06/2020 16:00 - 19:00
22151 - Educació Física, Oci i Recreació  GRUP 1, 2S, GEDP, GEP2 13/07/2020 16:00 - 19:00
22155 - Formació Musical  GRUP 1, 2S, GEDP, GEP2 23/06/2020 16:00 - 19:00
22155 - Formació Musical  GRUP 1, 2S, GEDP, GEP2 13/07/2020 16:00 - 19:00
22159 - Metodologia de l'Ensenyament de l'Anglès  GRUP 1, 2S, GEDP, GEP2 23/06/2020 16:00 - 19:00
22159 - Metodologia de l'Ensenyament de l'Anglès  GRUP 1, 2S, GEDP, GEP2 13/07/2020 16:00 - 19:00