Grau

240 crèdits - Facultat d'Educació
  Si no trobau la informació completa del curs que feu, consultau el pla d'estudis grau d'Educació Primària a extingir.

Educació Primària tercer curs grup 03

Assignatura Grup Examen Localitzacions
22120 - Educació Artística: Música. Didàctica a l'escola primària   GRUP 03 15/01/2020 09:00 - 15:00
22120 - Educació Artística: Música. Didàctica a l'escola primària   GRUP 03 16/01/2020 09:00 - 15:00
22120 - Educació Artística: Música. Didàctica a l'escola primària   GRUP 03 21/01/2020 09:00 - 15:00
22120 - Educació Artística: Música. Didàctica a l'escola primària   GRUP 03 13/02/2020 09:00 - 12:00
22121 - Educació Física i Hàbits Saludables   GRUP 03 13/01/2020 12:00 - 15:00
22121 - Educació Física i Hàbits Saludables   GRUP 03 12/02/2020 09:00 - 12:00
22122 - Mitjans i Recursos Tecnològics en el Procés d'Ensenyament -Aprenen. en l'EP   GRUP 03 14/01/2020 12:00 - 15:00
22122 - Mitjans i Recursos Tecnològics en el Procés d'Ensenyament -Aprenen. en l'EP   GRUP 03 11/02/2020 09:00 - 12:00
22123 - Ciències Experimentals i la seva Didàctica I (Biologia-Química)   GRUP 03 23/01/2020 12:00 - 15:00
22123 - Ciències Experimentals i la seva Didàctica I (Biologia-Química)   GRUP 03 14/02/2020 09:00 - 12:00
22124 - Ciències Socials i la seva Didàctica II (Història)   GRUP 03 08/01/2020 12:00 - 15:00
22124 - Ciències Socials i la seva Didàctica II (Història)   GRUP 03 10/02/2020 09:00 - 12:00
22125 - L'Ensenyament de la Llengua Espanyola en l'Educació Primària   GRUP 03 16/06/2020 16:00 - 19:00
22125 - L'Ensenyament de la Llengua Espanyola en l'Educació Primària   GRUP 03 06/07/2020 16:00 - 19:00
22139 - Atenció a l'Alumnat amb Necessitat Específica de Suport Educatiu a l'Escola   GRUP 01 23/06/2020 16:00 - 19:00
22139 - Atenció a l'Alumnat amb Necessitat Específica de Suport Educatiu a l'Escola   GRUP 01 13/07/2020 16:00 - 19:00
22143 - Trastorns del Llenguatge en Educació Primària   GRUP 01 23/06/2020 16:00 - 19:00
22143 - Trastorns del Llenguatge en Educació Primària   GRUP 01 13/07/2020 16:00 - 19:00
22151 - Educació Física, Oci i Recreació   GRUP 01 23/06/2020 16:00 - 19:00
22151 - Educació Física, Oci i Recreació   GRUP 01 13/07/2020 16:00 - 19:00
22155 - Formació Musical   GRUP 01 23/06/2020 16:00 - 19:00
22155 - Formació Musical   GRUP 01 13/07/2020 16:00 - 19:00
22159 - Metodologia de l'Ensenyament de l'Anglès   GRUP 01 23/06/2020 16:00 - 19:00
22159 - Metodologia de l'Ensenyament de l'Anglès   GRUP 01 13/07/2020 16:00 - 19:00