Grau

240 crèdits - Facultat d'Educació
  Si no trobau la informació completa del curs que feu, consultau el pla d'estudis grau d'Educació Primària a extingir.

Educació Primària tercer curs grup 02 tarda

Assignatura Grup Examen Localitzacions
22120 - Educació Artística: Música. Didàctica a l'escola primària   GRUP 02 15/01/2020 16:00 - 19:00
22120 - Educació Artística: Música. Didàctica a l'escola primària   GRUP 02 16/01/2020 16:00 - 19:00
22120 - Educació Artística: Música. Didàctica a l'escola primària   GRUP 02 21/01/2020 16:00 - 19:00
22120 - Educació Artística: Música. Didàctica a l'escola primària   GRUP 02 13/02/2020 16:00 - 19:00
22121 - Educació Física i Hàbits Saludables   GRUP 02 13/01/2020 16:00 - 19:00
22121 - Educació Física i Hàbits Saludables   GRUP 02 12/02/2020 16:00 - 19:00
22122 - Mitjans i Recursos Tecnològics en el Procés d'Ensenyament -Aprenen. en l'EP   GRUP 02 14/01/2020 16:00 - 19:00
22122 - Mitjans i Recursos Tecnològics en el Procés d'Ensenyament -Aprenen. en l'EP   GRUP 02 11/02/2020 16:00 - 19:00
22123 - Ciències Experimentals i la seva Didàctica I (Biologia-Química)   GRUP 02 23/01/2020 16:00 - 19:00
22123 - Ciències Experimentals i la seva Didàctica I (Biologia-Química)   GRUP 02 14/02/2020 16:00 - 19:00
22124 - Ciències Socials i la seva Didàctica II (Història)   GRUP 02 08/01/2020 16:00 - 19:00
22124 - Ciències Socials i la seva Didàctica II (Història)   GRUP 02 10/02/2020 16:00 - 19:00
22125 - L'Ensenyament de la Llengua Espanyola en l'Educació Primària   GRUP 02 16/06/2020 16:00 - 19:00
22125 - L'Ensenyament de la Llengua Espanyola en l'Educació Primària   GRUP 02 06/07/2020 16:00 - 19:00
22139 - Atenció a l'Alumnat amb Necessitat Específica de Suport Educatiu a l'Escola   GRUP 01 23/06/2020 16:00 - 19:00
22139 - Atenció a l'Alumnat amb Necessitat Específica de Suport Educatiu a l'Escola   GRUP 01 13/07/2020 16:00 - 19:00
22143 - Trastorns del Llenguatge en Educació Primària   GRUP 01 23/06/2020 16:00 - 19:00
22143 - Trastorns del Llenguatge en Educació Primària   GRUP 01 13/07/2020 16:00 - 19:00
22151 - Educació Física, Oci i Recreació   GRUP 01 23/06/2020 16:00 - 19:00
22151 - Educació Física, Oci i Recreació   GRUP 01 13/07/2020 16:00 - 19:00
22155 - Formació Musical   GRUP 01 23/06/2020 16:00 - 19:00
22155 - Formació Musical   GRUP 01 13/07/2020 16:00 - 19:00
22159 - Metodologia de l'Ensenyament de l'Anglès   GRUP 01 23/06/2020 16:00 - 19:00
22159 - Metodologia de l'Ensenyament de l'Anglès   GRUP 01 13/07/2020 16:00 - 19:00