Grau

240 crèdits - Facultat d'Educació
  Si no trobau la informació completa del curs que feu, consultau el pla d'estudis grau d'Educació Primària a extingir.

Educació Primària segon curs grup 04 tarda

Assignatura Grup Examen Localitzacions
22110 - Psicologia de l'Educació i Acció Tutorial   GRUP 04 10/01/2019 09:00 - 12:00
 • Guillem Cifre de Colonya Aula B-01
 • Guillem Cifre de Colonya Aula B-02
22110 - Psicologia de l'Educació i Acció Tutorial   GRUP 04 04/02/2019 09:00 - 12:00 Guillem Cifre de Colonya Aula B-02
22111 - Educació Inclusiva   GRUP 04 18/01/2019 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula B-03
22111 - Educació Inclusiva   GRUP 04 07/02/2019 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula A-14
22112 - Lectura i Escriptura Inicials   GRUP 04 16/01/2019 16:00 - 19:00
 • Guillem Cifre de Colonya Aula B-01
 • Guillem Cifre de Colonya Aula B-02
22112 - Lectura i Escriptura Inicials   GRUP 04 06/02/2019 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula B-02
22113 - Didàctica de les Matemàtiques I   GRUP 04 14/01/2019 16:00 - 19:00
 • Guillem Cifre de Colonya Aula B-03
 • Guillem Cifre de Colonya Aula B-04
22113 - Didàctica de les Matemàtiques I   GRUP 04 05/02/2019 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula A-14
22114 - Ciències Socials i la seva Didàctica I (Geografia)   GRUP 04 22/01/2019 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula B-01
22114 - Ciències Socials i la seva Didàctica I (Geografia)   GRUP 04 08/02/2019 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula A-13
22115 - Educació Física i la seva Didàctica   GRUP 04 20/06/2019 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula A-11
22115 - Educació Física i la seva Didàctica   GRUP 04 04/07/2019 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula B-04
22116 - Educació Artística: Plàstica i Visual. Didàctica a l'escola primària   GRUP 04 07/06/2019 16:00 - 21:00
 • Guillem Cifre de Colonya Aula A-01
 • Guillem Cifre de Colonya Aula C-14 Aula de Plàstica
22116 - Educació Artística: Plàstica i Visual. Didàctica a l'escola primària   GRUP 04 02/07/2019 16:00 - 21:00
 • Guillem Cifre de Colonya Aula A-16
 • Guillem Cifre de Colonya Aula C-14 Aula de Plàstica
22117 - Llengua Anglesa i la seva Didàctica II   GRUP 04 14/06/2019 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula B-03
22117 - Llengua Anglesa i la seva Didàctica II   GRUP 04 19/06/2019 16:00 - 21:00 Guillem Cifre de Colonya Aula B-01
22117 - Llengua Anglesa i la seva Didàctica II   GRUP 04 03/07/2019 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula B-12
22118 - Dificultats Específiques d'Aprenentatge   GRUP 04 10/06/2019 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula A-12
22118 - Dificultats Específiques d'Aprenentatge   GRUP 04 01/07/2019 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula A-15
22119 - Intervenció Psicoeducativa en les Dif. del Llenguatge en el Context Escolar   GRUP 04 21/06/2019 16:00 - 19:00
 • Guillem Cifre de Colonya Aula B-03
 • Guillem Cifre de Colonya Aula B-04
22119 - Intervenció Psicoeducativa en les Dif. del Llenguatge en el Context Escolar   GRUP 04 05/07/2019 16:00 - 19:00
 • Guillem Cifre de Colonya Aula B-01
 • Guillem Cifre de Colonya Aula B-02