Escoltar

Grau

240 crèdits - Facultat d'Educació

  Novetat del curs 2020-21: prova d'aptitud personal per als estudis d'Educació Infantil i d'Educació Primària

Educació Primària segon curs grup 02 tarda

Assignatura Grup Examen Localitzacions
22110 - Psicologia de l'Educació i Acció Tutorial  GRUP 2, 1S, GEDP, GEP2 09/01/2020 16:00 - 19:00
 • Guillem Cifre de Colonya Aula A-01
 • Guillem Cifre de Colonya Aula A-02
22110 - Psicologia de l'Educació i Acció Tutorial  GRUP 2, 1S, GEDP, GEP2 10/02/2020 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula A-01
22111 - Educació Inclusiva  GRUP 2, 1S, GEDP, GEP2 21/01/2020 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula C-01
22111 - Educació Inclusiva  GRUP 2, 1S, GEDP, GEP2 13/02/2020 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula C-01
22112 - Lectura i Escriptura Inicials  GRUP 2, 1S, GEDP, GEP2 15/01/2020 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula B-03
22112 - Lectura i Escriptura Inicials  GRUP 2, 1S, GEDP, GEP2 12/02/2020 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula B-03
22113 - Didàctica de les Matemàtiques I  GRUP 2, 1S, GEDP, GEP2 13/01/2020 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula A-01
22113 - Didàctica de les Matemàtiques I  GRUP 2, 1S, GEDP, GEP2 11/02/2020 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula B-03
22114 - Ciències Socials i la seva Didàctica I (Geografia)  GRUP 2, 1S, GEDP, GEP2 23/01/2020 16:00 - 19:00
 • Guillem Cifre de Colonya Aula B-11
 • Guillem Cifre de Colonya Aula B-12
22114 - Ciències Socials i la seva Didàctica I (Geografia)  GRUP 2, 1S, GEDP, GEP2 14/02/2020 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula B-12
22115 - Educació Física i la seva Didàctica  GRUP 2, 2S, GEDP, GEP2 22/06/2020 16:00 - 19:00
 • Guillem Cifre de Colonya Aula B-03
 • Guillem Cifre de Colonya Aula B-04
22115 - Educació Física i la seva Didàctica  GRUP 2, 2S, GEDP, GEP2 13/07/2020 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula A-11
22116 - Educació Artística: Plàstica i Visual. Didàctica a l'Escola Primària  GRUP 2, 2S, GEDP, GEP2 15/06/2020 16:00 - 21:00
 • Guillem Cifre de Colonya Aula A-01
 • Guillem Cifre de Colonya Aula C-14 Aula de Plàstica
22116 - Educació Artística: Plàstica i Visual. Didàctica a l'Escola Primària  GRUP 2, 2S, GEDP, GEP2 06/07/2020 16:00 - 21:00
 • Guillem Cifre de Colonya Aula C-01
 • Guillem Cifre de Colonya Aula C-14 Aula de Plàstica
22117 - Llengua Anglesa i la seva Didàctica II  GRUP 2, 2S, GEDP, GEP2 17/06/2020 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula A-01
22117 - Llengua Anglesa i la seva Didàctica II  GRUP 2, 2S, GEDP, GEP2 18/06/2020 16:00 - 21:00 Guillem Cifre de Colonya Aula A-01
22117 - Llengua Anglesa i la seva Didàctica II  GRUP 2, 2S, GEDP, GEP2 10/07/2020 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula A-03
22118 - Dificultats Específiques d'Aprenentatge  GRUP 2, 2S, GEDP, GEP2 12/06/2020 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula B-03
22118 - Dificultats Específiques d'Aprenentatge  GRUP 2, 2S, GEDP, GEP2 03/07/2020 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula B-01
22119 - Intervenció Psicoeducativa en les Dif. del Llenguatge en el Context Escolar  GRUP 2, 2S, GEDP, GEP2, GPD2, GPED 23/06/2020 16:00 - 19:00
 • Guillem Cifre de Colonya Aula B-02
 • Guillem Cifre de Colonya Aula B-03
 • Guillem Cifre de Colonya Aula B-04
22119 - Intervenció Psicoeducativa en les Dif. del Llenguatge en el Context Escolar  GRUP 2, 2S, GEDP, GEP2, GPD2, GPED 14/07/2020 16:00 - 19:00
 • Guillem Cifre de Colonya Aula B-03
 • Guillem Cifre de Colonya Aula B-04