Grau

240 crèdits - Facultat d'Educació
  Si no trobau la informació completa del curs que feu, consultau el pla d'estudis grau d'Educació Primària a extingir.

Educació Primària segon curs grup 01 matí

Assignatura Grup Examen Localitzacions
22110 - Psicologia de l'Educació i Acció Tutorial   GRUP 01 10/01/2019 09:00 - 12:00
 • Guillem Cifre de Colonya Aula B-01
 • Guillem Cifre de Colonya Aula B-02
22110 - Psicologia de l'Educació i Acció Tutorial   GRUP 01 04/02/2019 09:00 - 12:00 Guillem Cifre de Colonya Aula B-02
22111 - Educació Inclusiva   GRUP 01 18/01/2019 09:00 - 12:00 Guillem Cifre de Colonya Aula B-01
22111 - Educació Inclusiva   GRUP 01 07/02/2019 09:00 - 12:00 Guillem Cifre de Colonya Aula A-16
22112 - Lectura i Escriptura Inicials   GRUP 01 16/01/2019 09:00 - 12:00
 • Guillem Cifre de Colonya Aula A-12
 • Guillem Cifre de Colonya Aula A-13
22112 - Lectura i Escriptura Inicials   GRUP 01 06/02/2019 09:00 - 12:00 Guillem Cifre de Colonya Aula A-14
22113 - Didàctica de les Matemàtiques I   GRUP 01 14/01/2019 09:00 - 12:00
 • Guillem Cifre de Colonya Aula B-03
 • Guillem Cifre de Colonya Aula B-04
22113 - Didàctica de les Matemàtiques I   GRUP 01 05/02/2019 09:00 - 12:00 Guillem Cifre de Colonya Aula A-14
22114 - Ciències Socials i la seva Didàctica I (Geografia)   GRUP 01 22/01/2019 12:00 - 15:00 Guillem Cifre de Colonya Aula B-01
22114 - Ciències Socials i la seva Didàctica I (Geografia)   GRUP 01 08/02/2019 12:00 - 15:00 Guillem Cifre de Colonya Aula A-16
22115 - Educació Física i la seva Didàctica   GRUP 01 20/06/2019 09:00 - 12:00 Guillem Cifre de Colonya Aula B-01
22115 - Educació Física i la seva Didàctica   GRUP 01 04/07/2019 09:00 - 12:00 Guillem Cifre de Colonya Aula B-03
22116 - Educació Artística: Plàstica i Visual. Didàctica a l'escola primària   GRUP 01 06/06/2019 09:00 - 14:00
 • Guillem Cifre de Colonya Aula A-01
 • Guillem Cifre de Colonya Aula C-14 Aula de Plàstica
22116 - Educació Artística: Plàstica i Visual. Didàctica a l'escola primària   GRUP 01 02/07/2019 09:00 - 14:00
 • Guillem Cifre de Colonya Aula A-01
 • Guillem Cifre de Colonya Aula C-14 Aula de Plàstica
22117 - Llengua Anglesa i la seva Didàctica II   GRUP 01 14/06/2019 09:00 - 12:00 Guillem Cifre de Colonya Aula A-11
22117 - Llengua Anglesa i la seva Didàctica II   GRUP 01 18/06/2019 09:00 - 12:00 Guillem Cifre de Colonya Aula A-11
22117 - Llengua Anglesa i la seva Didàctica II   GRUP 01 03/07/2019 09:00 - 12:00 Guillem Cifre de Colonya Aula B-11
22118 - Dificultats Específiques d'Aprenentatge   GRUP 01 10/06/2019 09:00 - 12:00
 • Guillem Cifre de Colonya Aula B-11
 • Guillem Cifre de Colonya Aula B-12
22118 - Dificultats Específiques d'Aprenentatge   GRUP 01 01/07/2019 09:00 - 12:00 Guillem Cifre de Colonya Aula A-16
22119 - Intervenció Psicoeducativa en les Dif. del Llenguatge en el Context Escolar   GRUP 01 21/06/2019 10:00 - 13:00
 • Guillem Cifre de Colonya Aula B-03
 • Guillem Cifre de Colonya Aula B-04
22119 - Intervenció Psicoeducativa en les Dif. del Llenguatge en el Context Escolar   GRUP 01 05/07/2019 16:00 - 19:00
 • Guillem Cifre de Colonya Aula B-01
 • Guillem Cifre de Colonya Aula B-02