Grau

240 crèdits - Facultat d'Educació
  Si no trobau la informació completa del curs que feu, consultau el pla d'estudis grau d'Educació Primària a extingir.

Educació Primària primer curs grup 04 tarda

Assignatura Grup Examen Localitzacions
22100 - Bases Didàctiques i Disseny Curricular   GRUP 04 09/01/2019 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula B-01
22100 - Bases Didàctiques i Disseny Curricular   GRUP 04 05/02/2019 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula B-11
22101 - Pensament i Contextos Educatius Contemporanis   GRUP 04 11/01/2019 19:00 - 22:00
 • Guillem Cifre de Colonya Aula A-01
 • Guillem Cifre de Colonya Aula A-02
22101 - Pensament i Contextos Educatius Contemporanis   GRUP 04 04/02/2019 16:00 - 19:00
 • Guillem Cifre de Colonya Aula A-01
 • Guillem Cifre de Colonya Aula A-02
22102 - Llengua Catalana   GRUP 04 15/01/2019 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula A-01
22102 - Llengua Catalana   GRUP 04 06/02/2019 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula B-01
22103 - Llengua Espanyola. Estratègies per a la Comunicació   GRUP 04 18/01/2019 16:00 - 19:00
 • Guillem Cifre de Colonya Aula B-01
 • Guillem Cifre de Colonya Aula B-02
22103 - Llengua Espanyola. Estratègies per a la Comunicació   GRUP 04 07/02/2019 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula B-02
22104 - TIC Aplicades a l'Educació Primària   GRUP 04 23/01/2019 16:00 - 19:00
 • Guillem Cifre de Colonya Aula C-11 Tecnologia Educativa
 • Guillem Cifre de Colonya Aula B-01
22104 - TIC Aplicades a l'Educació Primària   GRUP 04 08/02/2019 16:00 - 19:00
 • Guillem Cifre de Colonya Aula C-11 Tecnologia Educativa
 • Guillem Cifre de Colonya Aula A-15
22105 - Organització i Gestió Educatives   GRUP 04 06/06/2019 16:00 - 19:00
 • Guillem Cifre de Colonya Aula B-01
 • Guillem Cifre de Colonya Aula B-02
22105 - Organització i Gestió Educatives   GRUP 04 01/07/2019 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula A-01
22106 - Sociologia, Convivència i Educació   GRUP 04 10/06/2019 16:00 - 19:00
 • Guillem Cifre de Colonya Aula B-03
 • Guillem Cifre de Colonya Aula B-04
22106 - Sociologia, Convivència i Educació   GRUP 04 02/07/2019 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula B-02
22107 - Psicologia del Desenvolupament en l'Edat Escolar   GRUP 04 14/06/2019 16:00 - 19:00
 • Guillem Cifre de Colonya Aula B-01
 • Guillem Cifre de Colonya Aula B-02
22107 - Psicologia del Desenvolupament en l'Edat Escolar   GRUP 04 03/07/2019 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula B-02
22108 - Matemàtiques de l'Educació Primària   GRUP 04 17/06/2019 16:00 - 19:00
 • Guillem Cifre de Colonya Aula B-03
 • Guillem Cifre de Colonya Aula B-04
22108 - Matemàtiques de l'Educació Primària   GRUP 04 04/07/2019 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula B-02
22109 - Llengua Anglesa i la seva Didàctica I   GRUP 04 12/04/2019 17:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula B-01
22109 - Llengua Anglesa i la seva Didàctica I   GRUP 04 19/06/2019 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula B-04
22109 - Llengua Anglesa i la seva Didàctica I   GRUP 04 21/06/2019 16:00 - 21:00 Guillem Cifre de Colonya Aula B-02
22109 - Llengua Anglesa i la seva Didàctica I   GRUP 04 05/07/2019 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula A-15