Grau

240 crèdits - Facultat d'Educació
  Si no trobau la informació completa del curs que feu, consultau el pla d'estudis grau d'Educació Primària a extingir.

Educació Primària primer curs grup 03 matí

Assignatura Grup Examen Localitzacions
22100 - Bases Didàctiques i Disseny Curricular   GRUP 03 09/01/2019 09:00 - 12:00
 • Guillem Cifre de Colonya Aula B-01
 • Guillem Cifre de Colonya Aula B-02
22100 - Bases Didàctiques i Disseny Curricular   GRUP 03 05/02/2019 09:00 - 12:00 Guillem Cifre de Colonya Aula B-02
22101 - Pensament i Contextos Educatius Contemporanis   GRUP 03 11/01/2019 12:00 - 15:00
 • Guillem Cifre de Colonya Aula A-01
 • Guillem Cifre de Colonya Aula A-02
22101 - Pensament i Contextos Educatius Contemporanis   GRUP 03 04/02/2019 09:00 - 12:00
 • Guillem Cifre de Colonya Aula A-01
 • Guillem Cifre de Colonya Aula A-02
22102 - Llengua Catalana   GRUP 03 15/01/2019 12:00 - 15:00
 • Guillem Cifre de Colonya Aula A-14
 • Guillem Cifre de Colonya Aula A-15
22102 - Llengua Catalana   GRUP 03 06/02/2019 09:00 - 12:00 Guillem Cifre de Colonya Aula B-11
22103 - Llengua Espanyola. Estratègies per a la Comunicació   GRUP 03 18/01/2019 12:00 - 15:00 Guillem Cifre de Colonya Aula B-02
22103 - Llengua Espanyola. Estratègies per a la Comunicació   GRUP 03 07/02/2019 09:00 - 12:00 Guillem Cifre de Colonya Aula B-01
22104 - TIC Aplicades a l'Educació Primària   GRUP 03 23/01/2019 12:00 - 15:00
 • Guillem Cifre de Colonya Aula C-11 Tecnologia Educativa
 • Guillem Cifre de Colonya Aula B-04
22104 - TIC Aplicades a l'Educació Primària   GRUP 03 08/02/2019 09:00 - 12:00
 • Guillem Cifre de Colonya Aula C-11 Tecnologia Educativa
 • Guillem Cifre de Colonya Aula A-15
22105 - Organització i Gestió Educatives   GRUP 03 06/06/2019 12:00 - 15:00 Guillem Cifre de Colonya Aula B-02
22105 - Organització i Gestió Educatives   GRUP 03 01/07/2019 09:00 - 12:00 Guillem Cifre de Colonya Aula A-14
22106 - Sociologia, Convivència i Educació   GRUP 03 10/06/2019 12:00 - 15:00
 • Guillem Cifre de Colonya Aula B-01
 • Guillem Cifre de Colonya Aula B-02
22106 - Sociologia, Convivència i Educació   GRUP 03 02/07/2019 09:00 - 12:00 Guillem Cifre de Colonya Aula C-04
22107 - Psicologia del Desenvolupament en l'Edat Escolar   GRUP 03 14/06/2019 12:00 - 15:00 Guillem Cifre de Colonya Aula A-01
22107 - Psicologia del Desenvolupament en l'Edat Escolar   GRUP 03 03/07/2019 09:00 - 12:00 Guillem Cifre de Colonya Aula A-15
22108 - Matemàtiques de l'Educació Primària   GRUP 03 17/06/2019 09:00 - 13:00
 • Guillem Cifre de Colonya Aula B-03
 • Guillem Cifre de Colonya Aula B-04
22108 - Matemàtiques de l'Educació Primària   GRUP 03 04/07/2019 09:00 - 13:00 Guillem Cifre de Colonya Aula B-02
22109 - Llengua Anglesa i la seva Didàctica I   GRUP 03 16/04/2019 13:00 - 15:00 Guillem Cifre de Colonya Aula Magna
22109 - Llengua Anglesa i la seva Didàctica I   GRUP 03 17/04/2019 09:00 - 11:00 Guillem Cifre de Colonya Aula A-01
22109 - Llengua Anglesa i la seva Didàctica I   GRUP 03 19/06/2019 09:00 - 13:00 Guillem Cifre de Colonya Aula Magna
22109 - Llengua Anglesa i la seva Didàctica I   GRUP 03 21/06/2019 09:00 - 12:00 Guillem Cifre de Colonya Aula A-01
22109 - Llengua Anglesa i la seva Didàctica I   GRUP 03 05/07/2019 09:00 - 12:00 Guillem Cifre de Colonya Aula A-01