Grau

240 crèdits - Facultat d'Educació
  Si no trobau la informació completa del curs que feu, consultau el pla d'estudis grau d'Educació Primària a extingir.

Educació Primària primer curs grup 02 tarda

Assignatura Grup Examen Localitzacions
22100 - Bases Didàctiques i Disseny Curricular   GRUP 02 09/01/2019 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula B-02
22100 - Bases Didàctiques i Disseny Curricular   GRUP 02 05/02/2019 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula B-01
22101 - Pensament i Contextos Educatius Contemporanis   GRUP 02 11/01/2019 16:00 - 19:00
 • Guillem Cifre de Colonya Aula A-01
 • Guillem Cifre de Colonya Aula A-02
22101 - Pensament i Contextos Educatius Contemporanis   GRUP 02 04/02/2019 16:00 - 19:00
 • Guillem Cifre de Colonya Aula A-01
 • Guillem Cifre de Colonya Aula A-02
22102 - Llengua Catalana   GRUP 02 15/01/2019 16:00 - 19:00
 • Guillem Cifre de Colonya Aula A-14
 • Guillem Cifre de Colonya Aula A-15
22102 - Llengua Catalana   GRUP 02 06/02/2019 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula B-11
22103 - Llengua Espanyola. Estratègies per a la Comunicació   GRUP 02 18/01/2019 16:00 - 19:00
 • Guillem Cifre de Colonya Aula B-01
 • Guillem Cifre de Colonya Aula B-02
22103 - Llengua Espanyola. Estratègies per a la Comunicació   GRUP 02 07/02/2019 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula B-02
22104 - TIC Aplicades a l'Educació Primària   GRUP 02 23/01/2019 16:00 - 19:00
 • Guillem Cifre de Colonya Aula Informàtica. planta baixa, bloc B.
 • Guillem Cifre de Colonya Aula B-02
22104 - TIC Aplicades a l'Educació Primària   GRUP 02 08/02/2019 16:00 - 19:00
 • Guillem Cifre de Colonya Aula Informàtica. planta baixa, bloc B.
 • Guillem Cifre de Colonya Aula A-14
22105 - Organització i Gestió Educatives   GRUP 02 06/06/2019 16:00 - 19:00
 • Guillem Cifre de Colonya Aula B-01
 • Guillem Cifre de Colonya Aula B-02
22105 - Organització i Gestió Educatives   GRUP 02 01/07/2019 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula A-01
22106 - Sociologia, Convivència i Educació   GRUP 02 10/06/2019 16:00 - 19:00
 • Guillem Cifre de Colonya Aula B-03
 • Guillem Cifre de Colonya Aula B-04
22106 - Sociologia, Convivència i Educació   GRUP 02 02/07/2019 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula B-02
22107 - Psicologia del Desenvolupament en l'Edat Escolar   GRUP 02 14/06/2019 16:00 - 19:00
 • Guillem Cifre de Colonya Aula B-01
 • Guillem Cifre de Colonya Aula B-02
22107 - Psicologia del Desenvolupament en l'Edat Escolar   GRUP 02 03/07/2019 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula B-02
22108 - Matemàtiques de l'Educació Primària   GRUP 02 17/06/2019 16:00 - 19:00
 • Guillem Cifre de Colonya Aula B-01
 • Guillem Cifre de Colonya Aula B-02
22108 - Matemàtiques de l'Educació Primària   GRUP 02 04/07/2019 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula B-01
22109 - Llengua Anglesa i la seva Didàctica I   GRUP 02 12/04/2019 15:00 - 17:00 Guillem Cifre de Colonya Aula A-01
22109 - Llengua Anglesa i la seva Didàctica I   GRUP 02 19/06/2019 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula B-03
22109 - Llengua Anglesa i la seva Didàctica I   GRUP 02 20/06/2019 16:00 - 21:00 Guillem Cifre de Colonya Aula A-01
22109 - Llengua Anglesa i la seva Didàctica I   GRUP 02 05/07/2019 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula A-16