Grau

240 crèdits - Facultat d'Educació
  Si no trobau la informació completa del curs que feu, consultau el pla d'estudis grau d'Educació Primària a extingir.
No hi ha cap examen definit per aquest grup horari d'aquest pla d'estudi