Grau

240 crèdits - Facultat d'Educació
  Si no trobau la informació completa del curs que feu, consultau el pla d'estudis grau d'Educació Primària a extingir.

Educació Primària primer curs grup 01 matí

Assignatura Grup Examen Localitzacions
22100 - Bases Didàctiques i Disseny Curricular   GRUP 01 09/01/2019 09:00 - 12:00
 • Guillem Cifre de Colonya Aula B-01
 • Guillem Cifre de Colonya Aula B-02
22100 - Bases Didàctiques i Disseny Curricular   GRUP 01 05/02/2019 09:00 - 12:00 Guillem Cifre de Colonya Aula B-02
22101 - Pensament i Contextos Educatius Contemporanis   GRUP 01 11/01/2019 09:00 - 12:00
 • Guillem Cifre de Colonya Aula A-01
 • Guillem Cifre de Colonya Aula A-02
22101 - Pensament i Contextos Educatius Contemporanis   GRUP 01 04/02/2019 09:00 - 12:00
 • Guillem Cifre de Colonya Aula A-01
 • Guillem Cifre de Colonya Aula A-02
22102 - Llengua Catalana   GRUP 01 15/01/2019 09:00 - 12:00
 • Guillem Cifre de Colonya Aula A-14
 • Guillem Cifre de Colonya Aula A-15
22102 - Llengua Catalana   GRUP 01 06/02/2019 09:00 - 12:00 Guillem Cifre de Colonya Aula B-01
22103 - Llengua Espanyola. Estratègies per a la Comunicació   GRUP 01 18/01/2019 09:00 - 12:00 Guillem Cifre de Colonya Aula B-02
22103 - Llengua Espanyola. Estratègies per a la Comunicació   GRUP 01 07/02/2019 09:00 - 12:00 Guillem Cifre de Colonya Aula B-11
22104 - TIC Aplicades a l'Educació Primària   GRUP 01 23/01/2019 09:00 - 12:00
 • Guillem Cifre de Colonya Aula Informàtica. planta baixa, bloc B.
 • Guillem Cifre de Colonya Aula B-02
22104 - TIC Aplicades a l'Educació Primària   GRUP 01 08/02/2019 09:00 - 12:00
 • Guillem Cifre de Colonya Aula Informàtica. planta baixa, bloc B.
 • Guillem Cifre de Colonya Aula A-14
22105 - Organització i Gestió Educatives   GRUP 01 06/06/2019 09:00 - 12:00 Guillem Cifre de Colonya Aula B-02
22105 - Organització i Gestió Educatives   GRUP 01 01/07/2019 09:00 - 12:00 Guillem Cifre de Colonya Aula C-01
22106 - Sociologia, Convivència i Educació   GRUP 01 10/06/2019 09:00 - 12:00
 • Guillem Cifre de Colonya Aula B-01
 • Guillem Cifre de Colonya Aula B-02
22106 - Sociologia, Convivència i Educació   GRUP 01 02/07/2019 09:00 - 12:00 Guillem Cifre de Colonya Aula C-01
22107 - Psicologia del Desenvolupament en l'Edat Escolar   GRUP 01 14/06/2019 09:00 - 12:00 Guillem Cifre de Colonya Aula A-01
22107 - Psicologia del Desenvolupament en l'Edat Escolar   GRUP 01 03/07/2019 09:00 - 12:00 Guillem Cifre de Colonya Aula A-14
22108 - Matemàtiques de l'Educació Primària   GRUP 01 17/06/2019 09:00 - 12:00
 • Guillem Cifre de Colonya Aula B-01
 • Guillem Cifre de Colonya Aula B-02
22108 - Matemàtiques de l'Educació Primària   GRUP 01 04/07/2019 09:00 - 12:00 Guillem Cifre de Colonya Aula B-01
22109 - Llengua Anglesa i la seva Didàctica I   GRUP 01 16/04/2019 11:00 - 13:00 Guillem Cifre de Colonya Aula B-04
22109 - Llengua Anglesa i la seva Didàctica I   GRUP 01 17/04/2019 11:00 - 13:00 Guillem Cifre de Colonya Aula B-03
22109 - Llengua Anglesa i la seva Didàctica I   GRUP 01 19/06/2019 09:00 - 13:00 Guillem Cifre de Colonya Aula Magna
22109 - Llengua Anglesa i la seva Didàctica I   GRUP 01 20/06/2019 09:00 - 12:00 Guillem Cifre de Colonya Aula A-01
22109 - Llengua Anglesa i la seva Didàctica I   GRUP 01 05/07/2019 09:00 - 12:00 Guillem Cifre de Colonya Aula A-01