Escoltar

Grau d'Educació Primària

240 crèdits - Facultat d'Educació

22163. Pràctiques de Menció: Suport Educatiu (2019-20)

Per cursar aquesta assignatura hauràs de presentar, obligatòriament, el certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals. Consulta més informació sobre què és i com sol·licitar-lo .
Crèdits 9 ECTS.
Caràcter Pràctiques externes
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Prerequisits

  Requisits per a la matrícula
 • cal haver superat o matricular (a l'any acadèmic actual) 3 crèdits del conjunt d'assignatures format per l'assignatura 22140, l'assignatura 22141, l'assignatura 22142
 • cal haver superat o matricular (a l'any acadèmic actual) l'assignatura 22126 - Pràctiques I d'Educació Primària
 • cal haver superat o matricular (a l'any acadèmic actual) l'assignatura 22129 - Pràctiques II d'Educació Primària
 • cal haver superat o matricular (a l'any acadèmic actual) l'assignatura 22139 - Atenció a l'Alumnat amb Necessitat Específica de Suport Educatiu a l'Escola

Bibliografia recomanada

No hi ha cap llibre recomanat al fons (més informació)

Informació sobre els grups de l'assignatura

Període : Segon semestre

 • (1) - GRUP 1, 2S, GEDP, GEP2

  • Places
   Sense límit en el període de matrícula ordinària. D'acord amb el pla específic de la facultat en el període d'ampliació de matrícula.
  • Idioma
   d'impartició
   Català
  • Guia docent
  • Grup horari
   • Educació Primària quart curs grup 01 i optatives - cronograma - No hi ha cap examen definit per a aquest grup horari d'aquest pla d'estudis
   • Educació Primària quart curs grup 02 i optatives - cronograma - No hi ha cap examen definit per a aquest grup horari d'aquest pla d'estudis
   • Educació Primària quart curs grup 03 i optatives - cronograma - No hi ha cap examen definit per a aquest grup horari d'aquest pla d'estudis

Guies docents d'anys anteriors

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2018-19

Període : Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2017-18

Període : Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2016-17

Període : Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2015-16

Període : Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2014-15

Període : Segon semestre

 • (1) - GRUP 1, 2S, GEDP, GEP2

 • (2) - GRUP 2, 2S

 • (3) - GRUP 3, 2S

 • (4) - GRUP 4, 2S

  • Professorat
   Estefania Lozano Serra
  • Idioma
   d'impartició
   Català
  • Guia docent
   Pendent
 • (5) - GRUP 5, 2S

  • Professorat
   Victoria Irene Marín Juarros
  • Idioma
   d'impartició
   Català
  • Guia docent
   Pendent
 • (6) - GRUP 6, 2S

 • (7) - GRUP 7, 2S

 • (8) - GRUP 8, 2S

 • (9) - GRUP 9, 2S

  • Professorat
   Beatriu Pons Comella
  • Idioma
   d'impartició
   Català
  • Guia docent
   Pendent
 • (10) - GRUP 10, 2S

 • (11) - GRUP 11, 2S

 • (12) - GRUP 12, 2S

 • (13) - GRUP 13, 2S

 • (14) - GRUP 14, 2S

Per veure la informació sobre grups de l'assignatura de cursos anteriors al 2014-15 podeu consultar el cercador de guies docents