Grau d'Educació Primària

240 crèdits - Facultat d'Educació
  Si no trobau la informació completa del curs que feu, consultau el pla d'estudis grau d'Educació Primària a extingir.

22163. Pràctiques de Menció: Suport Educatiu (2019-20)

Per cursar aquesta assignatura és imprescindible comptar amb el certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals. Consultau la informació sobre aquest certificat.
Crèdits 9 ECTS.
Caràcter Pràctiques externes
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Prerequisits

  Requisits per la matrícula
 • cal haver superat o matricular (a l'any acadèmic actual) 3 crèdits del conjunt d'assignatures format per l'assignatura 22140, l'assignatura 22141, l'assignatura 22142
 • cal haver superat o matricular (a l'any acadèmic actual) l'assignatura 22126 - Pràctiques I d'Educació Primària
 • cal haver superat o matricular (a l'any acadèmic actual) l'assignatura 22129 - Pràctiques II d'Educació Primària
 • cal haver superat o matricular (a l'any acadèmic actual) l'assignatura 22139 - Atenció a l'Alumnat amb Necessitat Específica de Suport Educatiu a l'Escola

Bibliografia recomanada

El fons de la biblioteca per al proper any acadèmic 2019-20 estarà disponible en començar el curs (més informació)

Informació sobre els grups de l'assignatura

Període : Segon semestre

 • (1) - GRUP 1, 2S, GEDP, GEP2

  • Places
   Sense límit en el període de matrícula ordinària. D'acord amb el pla específic de la facultat en el període d'ampliació de matrícula.
  • Idioma
   d'impartició
   Català
  • Guia docent
   Disponible a partir del 23/07/2019
  • Grup horari
   • Educació Primària quart curs grup 01 i optatives - cronograma - No hi ha cap examen definit per a aquest grup horari d'aquest pla d'estudis
   • Educació Primària quart curs grup 02 i optatives - cronograma - No hi ha cap examen definit per a aquest grup horari d'aquest pla d'estudis
   • Educació Primària quart curs grup 03 i optatives - cronograma - No hi ha cap examen definit per a aquest grup horari d'aquest pla d'estudis