Escoltar

Grau d'Educació Primària

240 crèdits - Facultat d'Educació

  Novetat del curs 2020-21: prova d'aptitud personal per als estudis d'Educació Infantil i d'Educació Primària

22129. Pràctiques II d'Educació Primària (2019-20)

Per cursar aquesta assignatura hauràs de presentar, obligatòriament, el certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals. Consulta més informació sobre què és i com sol·licitar-lo .
Crèdits 18 ECTS.
Caràcter Pràctiques externes
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Prerequisits

  Requisits per a la matrícula
 • cal haver superat 96 crèdits del conjunt d'assignatures format per totes les assignatures de tipus obligatòria, formació bàsica i pràctiques externes de 1r i 2n curs

Bibliografia recomanada

Aquest llistat es correspon amb la bibliografia bàsica que ofereixen les guies docents. Podeu fer click sobre qualsevol document per consultar el seu estat o tipus de consulta (disponible, en préstec, accés en línia,...). Podeu consultar les guies docents de l'assignatura a la taula d'informació de grups, sota la bibliografia. Per a més informació Deman@ , la biblioteca respon.

Informació sobre els grups de l'assignatura

Període : Primer semestre

Guies docents d'anys anteriors

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2018-19

Període : Primer semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2017-18

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2016-17

Període : Primer semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2015-16

Període : Primer semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2014-15

Període : Primer semestre

 • (1) - GRUP 1, 1S, GEDP, GEP2

  • Professorat
   Maria Bauçà Real
  • Idioma
   d'impartició
   Català
  • Guia docent
 • (2) - GRUP 2, 1S

 • (3) - GRUP 3, 1S

 • (4) - GRUP 4, 1S

  • Professorat
   Alexandre Camacho Prats
  • Idioma
   d'impartició
   Català
  • Guia docent
   Pendent
 • (5) - GRUP 5, 1S

 • (6) - GRUP 6, 1S

 • (7) - GRUP 7, 1S

 • (8) - GRUP 8, 1S

  • Professorat
   José Javier González de Alaiza García
  • Idioma
   d'impartició
   Català
  • Guia docent
   Pendent
 • (9) - GRUP 9, 1S

 • (10) - GRUP 10, 1S

 • (11) - GRUP 11, 1S

  • Professorat
   Sofia Magdalena Marimon Lewinski
  • Idioma
   d'impartició
   Català
  • Guia docent
   Pendent
 • (12) - GRUP 12, 1S

  • Professorat
   Òscar Massanet Baena
  • Idioma
   d'impartició
   Català
  • Guia docent
   Pendent
 • (13) - GRUP 13, 1S

 • (14) - GRUP 14, 1S

 • (15) - GRUP 15, 1S

  • Professorat
   Maria Asunción Jerónima Payeras Aguiló
  • Idioma
   d'impartició
   Català
  • Guia docent
   Pendent
 • (16) - GRUP 16, 1S

  • Professorat
   María Isabel Pomar Fiol
  • Idioma
   d'impartició
   Català
  • Guia docent
   Pendent
 • (17) - GRUP 17, 1S

 • (18) - GRUP 18, 1S

 • (19) - GRUP 19, 1S

  • Professorat
   Alexandre Camacho Prats
  • Idioma
   d'impartició
   Català
  • Guia docent
   Pendent
 • (20) - GRUP 20, 1S

 • (21) - GRUP 21, 1S

 • (22) - GRUP 22, 1S

 • (23) - GRUP 23, 1S

 • (24) - GRUP 24, 1S

 • (25) - GRUP 25, 1S

Per veure la informació sobre grups de l'assignatura de cursos anteriors al 2014-15 podeu consultar el cercador de guies docents