Grau d'Educació Primària

240 crèdits - Facultat d'Educació
  Si no trobau la informació completa del curs que feu, consultau el pla d'estudis grau d'Educació Primària a extingir.

22122. Mitjans i Recursos Tecnològics en el Procés d'Ensenyament -Aprenen. en l'EP (2019-20)

Per cursar aquesta assignatura és imprescindible comptar amb el certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals. Consultau la informació sobre aquest certificat.
Crèdits 6 ECTS.
Caràcter Obligatòria
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Prerequisits

Aquesta assignatura no té prerequisits

Bibliografia recomanada

El fons de la biblioteca per al proper any acadèmic 2019-20 estarà disponible en començar el curs (més informació)

Informació sobre els grups de l'assignatura

Període : Primer semestre