Grau d'Educació Primària

240 crèdits - Facultat d'Educació
  Si no trobau la informació completa del curs que feu, consultau el pla d'estudis grau d'Educació Primària a extingir .

22117. Llengua Anglesa i la seva Didàctica II (2019-20)

Per cursar aquesta assignatura hauràs de presentar, obligatòriament, el certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals. Consulta més informació sobre què és i com sol·licitar-lo .
Crèdits 6 ECTS.
Caràcter Obligatòria
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Prerequisits

Aquesta assignatura no té prerequisits

Bibliografia recomanada

El fons de la biblioteca per al proper any acadèmic 2019-20 estarà disponible en començar el curs ( més informació )

Informació sobre els grups de l'assignatura

Període : Segon semestre

Guies docents d'anys anteriors

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2018-19

Període : Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2017-18

Període : Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2016-17

Període : Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2015-16

Període : Segon semestre

 • (1) - GRUP 1, 2S, GEDP, GEP2

 • (2) - GRUP 2, 2S, GEDP, GEP2

  • Professorat
   Elisabet Bibiloni Cortés
  • Idioma
   d'impartició
   Anglès
  • Guia docent
 • (3) - GRUP 3, 2S, GEDP, GEP2

  • Professorat
   Maria Margarita Amengual Salas
  • Idioma
   d'impartició
   Anglès
  • Guia docent

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2014-15

Període : Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2013-14

Període : Segon semestre

 • (1) - GRUP 1, 2S, GEDP, GEP2

  • Professorat
   María Canal Frechilla, Francisca Garcia Amengual
  • Idioma
   d'impartició
   Anglès
  • Guia docent
 • (2) - GRUP 2, 2S, GEDP, GEP2

  • Professorat
   Josep Maria Torres Balaguer
  • Idioma
   d'impartició
   Anglès
  • Guia docent
 • (3) - GRUP 3, 2S, GEDP, GEP2

  • Professorat
   María Canal Frechilla, Francisca Garcia Amengual
  • Idioma
   d'impartició
   Anglès
  • Guia docent