Grau

240 crèdits - Facultat d'Educació

Grau d'educació primària - quart curs - Grup 10 Menorca

Assignatura Grup Examen Localitzacions
22038 - Didàctica de la Religió Catòlica   GRUP 10 MENORCA 18/06/2019 09:00 - 12:00
22038 - Didàctica de la Religió Catòlica   GRUP 10 MENORCA 05/07/2019 09:00 - 12:00
22127 - Ciències Experimentals i la seva Didàctica II (Geologia-Física)   GRUP 10 MENORCA 14/01/2019 09:00 - 12:00
22127 - Ciències Experimentals i la seva Didàctica II (Geologia-Física)   GRUP 10 MENORCA 06/02/2019 16:00 - 19:00
22128 - Didàctica de les Matemàtiques II   GRUP 10 MENORCA 18/01/2019 16:00 - 19:00
22128 - Didàctica de les Matemàtiques II   GRUP 10 MENORCA 08/02/2019 16:00 - 19:00
22130 - Literatura Catalana i Universal per a l'Educació Primària   GRUP 10 MENORCA 10/06/2019 16:00 - 19:00
22130 - Literatura Catalana i Universal per a l'Educació Primària   GRUP 10 MENORCA 01/07/2019 16:00 - 19:00
22131 - Habilitats Lingüístiques per a l'E.P.: Ensenyament-Aprenentatge de la LL.C.   GRUP 10 MENORCA 13/06/2019 16:00 - 19:00
22131 - Habilitats Lingüístiques per a l'E.P.: Ensenyament-Aprenentatge de la LL.C.   GRUP 10 MENORCA 03/07/2019 16:00 - 19:00
22142 - Interv. Educ. des del Context Familiar i Social de la Persona amb Discapaci   GRUP 10 MENORCA 18/06/2019 16:00 - 19:00
22154 - Educació per a la Salut   GRUP 10 MENORCA 18/06/2019 16:00 - 19:00
22157 - Agrupacions Instrumentals   GRUP 10 MENORCA 18/06/2019 16:00 - 19:00
22157 - Agrupacions Instrumentals   GRUP 10 MENORCA 05/07/2019 16:00 - 19:00