Grau

240 crèdits - Facultat d'Educació

Grau Educació Primària - Segon Curs - Grup 10 Menorca

Assignatura Grup Examen Localitzacions
22110 - Psicologia de l'Educació i Acció Tutorial   GRUP 10 MENORCA 10/01/2019 09:00 - 12:00
22110 - Psicologia de l'Educació i Acció Tutorial   GRUP 10 MENORCA 04/02/2019 09:00 - 12:00
22111 - Educació Inclusiva   GRUP 10 (MENORCA) 18/01/2019 09:00 - 12:00
22111 - Educació Inclusiva   GRUP 10 (MENORCA) 07/02/2019 09:00 - 12:00
22112 - Lectura i Escriptura Inicials   GRUP 10 MENORCA 16/01/2019 09:00 - 12:00
22112 - Lectura i Escriptura Inicials   GRUP 10 MENORCA 06/02/2019 09:00 - 12:00
22113 - Didàctica de les Matemàtiques I   GRUP 10 MENORCA 14/01/2019 16:00 - 19:00
22113 - Didàctica de les Matemàtiques I   GRUP 10 MENORCA 05/02/2019 16:00 - 19:00
22114 - Ciències Socials i la seva Didàctica I (Geografia)   GRUP 10 MENORCA 22/01/2019 16:00 - 19:00
22114 - Ciències Socials i la seva Didàctica I (Geografia)   GRUP 10 MENORCA 08/02/2019 16:00 - 19:00
22115 - Educació Física i la seva Didàctica   GRUP 10 MENORCA 20/06/2019 09:00 - 12:00
22115 - Educació Física i la seva Didàctica   GRUP 10 MENORCA 04/07/2019 09:00 - 12:00
22116 - Educació Artística: Plàstica i Visual. Didàctica a l'escola primària   GRUP 10 MENORCA 06/06/2019 16:00 - 19:00
22116 - Educació Artística: Plàstica i Visual. Didàctica a l'escola primària   GRUP 10 MENORCA 02/07/2019 16:00 - 19:00
22117 - Llengua Anglesa i la seva Didàctica II   GRUP 10 MENORCA 13/06/2019 16:00 - 19:00
22117 - Llengua Anglesa i la seva Didàctica II   GRUP 10 MENORCA 03/07/2019 16:00 - 19:00
22118 - Dificultats Específiques d'Aprenentatge   GRUP 10 MENORCA 10/06/2019 09:00 - 12:00
22118 - Dificultats Específiques d'Aprenentatge   GRUP 10 MENORCA 01/07/2019 09:00 - 12:00
22119 - Intervenció Psicoeducativa en les Dif. del Llenguatge en el Context Escolar   GRUP 10 MENORCA 21/06/2019 10:00 - 13:00
22119 - Intervenció Psicoeducativa en les Dif. del Llenguatge en el Context Escolar   GRUP 10 MENORCA 05/07/2019 16:00 - 19:00