Grau d'Educació Primària a Menorca

240 crèdits - Facultat d'Educació
  Si no trobau la informació completa del curs que feu, consultau el pla d'estudis grau d'Educació Primària a extingir.

22122. Mitjans i Recursos Tecnològics en el Procés d'Ensenyament -Aprenen. en l'EP (2019-20)

Per cursar aquesta assignatura és imprescindible comptar amb el certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals. Consultau la informació sobre aquest certificat.
Crèdits 6 ECTS.
Caràcter Obligatòria
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Prerequisits

Aquesta assignatura no té prerequisits

Bibliografia recomanada

El fons de la biblioteca per al proper any acadèmic 2019-20 estarà disponible en començar el curs (més informació)

Informació sobre els grups de l'assignatura

Període : Primer semestre

 • (10) - GRUP 10, 1S, MENORCA

  • Places
   Sense límit en el període de matrícula ordinària. D'acord amb el pla específic de la facultat en el període d'ampliació de matrícula.
  • Idioma
   d'impartició
   Català
  • Guia docent
   Disponible a partir del 23/07/2019
  • Grup horari
   • Grau d'Educació Primària - Tercer curs - Grup 10 Menorca - cronograma - No hi ha cap examen definit per a aquest grup horari d'aquest pla d'estudis