Grau

Notes de tall de Grau d'Educació Primària (Pla 2013)

Només se presenten els processos als quals hi ha canvis respecte a la nota de tall i/o a la llista d'espera

PAU i Cicles Formatius

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
7,528 A* 12 7 (JUN) 19/09/2018
7,670 A* 14 2 (JUN) 23/07/2018
8,188 A* 38 1 (JUN) 18/07/2018Titulats universitaris

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
6,770 1 7 (JUN) 19/09/2018
7,160 3 2 (JUN) 23/07/2018
7,160 4 1 (JUN) 18/07/2018

Més grans de 25 anys

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
7,840 A* 2 7 (JUN) 19/09/2018
7,840 A* 4 1 (JUN) 18/07/2018


Més grans de 45 anys

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 7 (JUN) 19/09/2018

Canvi d’universitat i/o d’estudis

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 3 (JUN) 23/07/2018


PAU i Cicles Formatius

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,410 A* 2 11 (JUN) 25/09/2017
6,000 A* 4 7 (JUN) 11/09/2017
6,026 A* 5 6 (JUN) 05/09/2017
6,414 A* 8 3 (JUN) 25/07/2017
6,985 A* 13 2 (JUN) 19/07/2017
7,920 A* 32 1 (JUN) 13/07/2017

Esportistes d'alt nivell

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 11 (JUN) 25/09/2017


Titulats universitaris

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
7,180 1 11 (JUN) 25/09/2017
7,180 2 3 (JUN) 25/07/2017
7,956 4 1 (JUN) 13/07/2017

Més grans de 25 anys

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
7,900 A* 2 11 (JUN) 25/09/2017
7,900 A* 3 2 (JUN) 19/07/2017Canvi d’universitat i/o d’estudis

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 2 (SET) 20/09/2017


PAU i Cicles Formatius

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 4 (SET) 29/09/2016
5,000 10 (JUN) 04/10/2016
5,244 A* 5 2 (JUN) 18/07/2016
6,352 A* 20 1 (JUN) 13/07/2016


Persones amb discapacitat

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 4 (SET) 29/09/2016

Titulats universitaris

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 4 (SET) 29/09/2016
5,000 10 (JUN) 04/10/2016
7,870 3 2 (JUN) 18/07/2016
7,870 5 1 (JUN) 13/07/2016

Més grans de 25 anys

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 10 (JUN) 04/10/2016Canvi d’universitat i/o d’estudis

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 5 (JUN) 23/09/2016
7,320 B* 2 2 (JUN) 07/07/2016