Escoltar

Grau d'Educació Primària a Eivissa

240 crèdits - Facultat d'Educació

  Novetat del curs 2020-21: prova d'aptitud personal per als estudis d'Educació Infantil i d'Educació Primària

22108. Matemàtiques de l'Educació Primària (2019-20)

Per cursar aquesta assignatura hauràs de presentar, obligatòriament, el certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals. Consulta més informació sobre què és i com sol·licitar-lo .
Crèdits 6 ECTS.
Caràcter Formació bàsica
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Prerequisits

Aquesta assignatura no té prerequisits

Bibliografia recomanada

Aquest llistat es correspon amb la bibliografia bàsica que ofereixen les guies docents. Podeu fer click sobre qualsevol document per consultar el seu estat o tipus de consulta (disponible, en préstec, accés en línia,...). Podeu consultar les guies docents de l'assignatura a la taula d'informació de grups, sota la bibliografia. Per a més informació Deman@ , la biblioteca respon.

Informació sobre els grups de l'assignatura

Període : Segon semestre

 • (11) - GRUP 11, 2S, EIVISSA, GEP2

Guies docents d'anys anteriors

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2018-19

Període : Segon semestre

 • (11) - GRUP 11, 2S, EIVISSA, GEP2

  • Professorat
   Mónica Domínguez García
  • Idioma
   d'impartició
   Català
  • Guia docent

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2017-18

Període : Segon semestre

 • (11) - GRUP 11, 2S, EIVISSA, GEP2

  • Professorat
   Mónica Domínguez García
  • Idioma
   d'impartició
   Català
  • Guia docent

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2016-17

Període : Segon semestre

 • (11) - GRUP 11, 2S, EIVISSA, GEP2

  • Professorat
   Mónica Domínguez García
  • Idioma
   d'impartició
   Català
  • Guia docent

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2015-16

Període : Segon semestre

 • (11) - GRUP 11, 2S, EIVISSA, GEP2

  • Professorat
   Mónica Domínguez García
  • Idioma
   d'impartició
   Català
  • Guia docent

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2014-15

Període : Segon semestre

 • (11) - GRUP 11, 2S, EIVISSA, GEP2

  • Professorat
   Adan Amor Garriga Torres
  • Idioma
   d'impartició
   Català
  • Guia docent
Per veure la informació sobre grups de l'assignatura de cursos anteriors al 2014-15 podeu consultar el cercador de guies docents