Grau de Pedagogia (Pla 2009)

240 crèdits - Facultat d'Educació
  Aquest pla d'estudis es troba a extingir , no s'admeten alumnes de nou ingrés. Pots consultar el pla d'estudis vigent corresponent .
Professorat Assignatures
Dra. Adame Obrador, María Teresa
Dra. Aguilar Mediavilla, Eva María
Alzamora Cañero, Elena
Dr. Barceló Bauzà, Gabriel
Dra. Buil Legaz, Lucía
Dra. Comas Rubí, Francisca
Dra. De Benito Crosetti, Bárbara Luisa
Dra. De la Iglesia Mayol, Begoña
Fuster Burguera, Xavier
Dra. García Buades, María Esther
Lizana Carrió, Alexandra
López Roca, Núria
Mairata Creus, María Jesús
Mangiavacchi, Lucia
Dr. Muntaner Guasp, Juan Jorge
Dra. Ortiz Bonnín, Silvia
Perelló Contestí, Martina
Dr. Quetgles Pons, Bartomeu
Dra. Quintana Murci, Elena
Dr. Salinas Ibáñez, Jesús María
Dra. Salvá Mut, Francisca
Dr. Serra Buades, Francesc
Dr. Sureda Garcia, Bernat
Dr. Vallespir Soler, Jordi
Dra. Vives Barceló, Margarita
(R): professorat responsable
Assignatures Professorat
21321 - Psicologia del Treball
21976 - English for Education and Social Work Fuster Burguera, Xavier (R)
22119 - Intervenció Psicoeducativa en les Dif. del Llenguatge en el Context Escolar
22216 - Avaluació d'Institucions, Programes i Processos Educatius i Formatius Mairata Creus, María Jesús (R)
22217 - Evolució i Consolidació dels Sistemes Educatius
22218 - Tecnologia Educativa II: Elaboració de Materials Didàctics Dra. De Benito Crosetti, Bárbara Luisa (R)
22219 - Intervenció Pedagògica en la Inadaptació Infantil i Juvenil a l'Escola Dra. Vives Barceló, Margarita (R)
22220 - Bases Didàctiques per a l'Escola Inclusiva Dr. Muntaner Guasp, Juan Jorge (R)
22221 - Convivència i Gestió de Conflictes Dra. Vives Barceló, Margarita (R)
22222 - Formació per a l'Ocupació Dra. Quintana Murci, Elena (R)
22223 - Pràctiques de Pedagogia Dr. Muntaner Guasp, Juan Jorge
22227 - Orientació, Mediació i Tutoria
22228 - Economia de l'Educació Mangiavacchi, Lucia (R)
22229 - Pedagogia Contemporània
22230 - Educació Comparada Dr. Quetgles Pons, Bartomeu (R)
22231 - Gestió del Coneixement i Aprenentatge en Xarxa
22232 - Treball de Fi de Grau de Pedagogia Dr. Muntaner Guasp, Juan Jorge
22233 - Dificultats d'Aprenentatge Escolar Dra. De la Iglesia Mayol, Begoña (R)
22234 - Interv. Educ. amb Alumnes amb Necessitats Educatives Especials López Roca, Núria (R)
22237 - Gestió i Desenvolupament de Recursos Humans Alzamora Cañero, Elena (R)
22238 - Ocupació, Orientació i Acompanyament Laboral Dr. Serra Buades, Francesc (R)
22321 - Educació Intercultural, Intervenció Socioeducativa i Immigració Dr. Vallespir Soler, Jordi (R)
22322 - Educació per la Igualtat de Gènere