Escoltar

Grau

240 crèdits - Facultat d'Educació
  Aquest pla d'estudis es troba a extingir , no s'admeten alumnes de nou ingrés. Pots consultar el pla d'estudis vigent corresponent .

Pedagogia tercer curs i optatives

Assignatura Grup Examen Localitzacions
21976 - English for Education and Social Work  GRUP 40, 2S, GPD2, GPED, GRLA 15/06/2020 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula B-11
21976 - English for Education and Social Work  GRUP 40, 2S, GPD2, GPED, GRLA 06/07/2020 16:00 - 19:00
22216 - Avaluació d'Institucions, Programes i Processos Educatius i Formatius  GRUP 40, 1S, GPD2, GPED 16/01/2020 16:00 - 19:00
22216 - Avaluació d'Institucions, Programes i Processos Educatius i Formatius  GRUP 40, 1S, GPD2, GPED 10/02/2020 16:00 - 19:00
22217 - Evolució i Consolidació dels Sistemes Educatius  GRUP 40, 1S, GPD2, GPED 22/01/2020 09:00 - 12:00
22217 - Evolució i Consolidació dels Sistemes Educatius  GRUP 40, 1S, GPD2, GPED 14/02/2020 09:00 - 12:00
22218 - Tecnologia Educativa II: Elaboració de Materials Didàctics  GRUP 40, 1S, GPD2, GPED 20/01/2020 09:00 - 12:00
22218 - Tecnologia Educativa II: Elaboració de Materials Didàctics  GRUP 40, 1S, GPD2, GPED 12/02/2020 09:00 - 12:00
22219 - Intervenció Pedagògica en la Inadaptació Infantil i Juvenil a l'Escola  GRUP 40, 1S, GPD2, GPED 14/01/2020 09:00 - 12:00
22219 - Intervenció Pedagògica en la Inadaptació Infantil i Juvenil a l'Escola  GRUP 40, 1S, GPD2, GPED 07/02/2020 09:00 - 12:00
22220 - Bases Didàctiques per a l'Escola Inclusiva  GRUP 40, 1S, GPD2, GPED 10/01/2020 09:00 - 12:00
22220 - Bases Didàctiques per a l'Escola Inclusiva  GRUP 40, 1S, GPD2, GPED 06/02/2020 09:00 - 12:00
22221 - Convivència i Gestió de Conflictes  GRUP 40, 2S, GPD2, GPED 08/06/2020 09:00 - 12:00
22221 - Convivència i Gestió de Conflictes  GRUP 40, 2S, GPD2, GPED 03/07/2020 09:00 - 12:00
22222 - Formació per a l'Ocupació  GRUP 40, 2S, GPD2, GPED 12/06/2020 09:00 - 12:00
22222 - Formació per a l'Ocupació  GRUP 40, 2S, GPD2, GPED 10/07/2020 09:00 - 12:00
22233 - Dificultats d'Aprenentatge Escolar  GRUP 40, 2S, GPD2, GPED 25/06/2020 09:00 - 12:00
22233 - Dificultats d'Aprenentatge Escolar  GRUP 40, 2S, GPD2, GPED 14/07/2020 09:00 - 12:00
22234 - Interv. Educ. amb Alumnes amb Necessitats Educatives Especials  GRUP 40, 2S, GPD2, GPED 23/06/2020 16:00 - 19:00
22234 - Interv. Educ. amb Alumnes amb Necessitats Educatives Especials  GRUP 40, 2S, GPD2, GPED 07/07/2020 16:00 - 19:00
22237 - Gestió i Desenvolupament de Recursos Humans  GRUP 40, 2S, GPD2, GPED 19/06/2020 16:00 - 19:00
22237 - Gestió i Desenvolupament de Recursos Humans  GRUP 40, 2S, GPD2, GPED 09/07/2020 16:00 - 19:00
22238 - Ocupació, Orientació i Acompanyament Laboral  GRUP 40, 2S, GPD2, GPED 17/06/2020 16:00 - 19:00
22238 - Ocupació, Orientació i Acompanyament Laboral  GRUP 40, 2S, GPD2, GPED 08/07/2020 16:00 - 19:00
22321 - Educació Intercultural, Intervenció Socioeducativa i Immigració  GRUP 1, 2S, GEDS, GEIT, GPD2, GPED 25/06/2020 16:00 - 19:00
22321 - Educació Intercultural, Intervenció Socioeducativa i Immigració  GRUP 1, 2S, GEDS, GEIT, GPD2, GPED 14/07/2020 16:00 - 19:00
22322 - Educació per la Igualtat de Gènere  GRUP 1, 2S, GEDS, GPD2, GPED 16/06/2020 09:00 - 12:00
22322 - Educació per la Igualtat de Gènere  GRUP 1, 2S, GEDS, GPD2, GPED 03/07/2020 09:00 - 12:00