Grau

240 crèdits - Facultat d'Educació
  Aquest pla d'estudis es troba a extingir, no s'admeten alumnes de nou ingrés. Pots consultar el pla d'estudis vigent corresponent .

Pedagogia segon curs

Assignatura Grup Examen Localitzacions
22206 - Teoria de l'Educació   GRUP 40 11/01/2019 09:00 - 12:00 Guillem Cifre de Colonya Aula B-04
22206 - Teoria de l'Educació   GRUP 40 05/02/2019 09:00 - 12:00 Guillem Cifre de Colonya Aula B-03
22208 - Organització i Direcció de Centres Educatius i Formatius   GRUP 40 15/01/2019 09:00 - 12:00
  • Guillem Cifre de Colonya Aula A-11
  • Guillem Cifre de Colonya Aula A-12
22208 - Organització i Direcció de Centres Educatius i Formatius   GRUP 40 06/02/2019 09:00 - 12:00 Guillem Cifre de Colonya Aula B-03
22209 - Avaluació i Assessorament Psicopedagògic   GRUP 40 18/01/2019 09:00 - 12:00
  • Guillem Cifre de Colonya Aula A-14
  • Guillem Cifre de Colonya Aula A-15
22209 - Avaluació i Assessorament Psicopedagògic   GRUP 40 07/02/2019 09:00 - 12:00 Guillem Cifre de Colonya Aula C-04
22210 - Formació en l'Organització   GRUP 40 23/01/2019 16:00 - 19:00
  • Guillem Cifre de Colonya Aula A-11
  • Guillem Cifre de Colonya Aula A-12
22210 - Formació en l'Organització   GRUP 40 08/02/2019 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula de videoconferència. Planta baixa, bloc A
22211 - Mètodes i Tècniques d'Investigació Educativa   GRUP 40 09/01/2019 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula B-03
22211 - Mètodes i Tècniques d'Investigació Educativa   GRUP 40 04/02/2019 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula B-01
22212 - Política i Legislació Educatives   GRUP 40 06/06/2019 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula A-02
22212 - Política i Legislació Educatives   GRUP 40 01/07/2019 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula B-11
22213 - Planificació i Gestió de Processos Formatius   GRUP 40 14/06/2019 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula B-04
22213 - Planificació i Gestió de Processos Formatius   GRUP 40 05/07/2019 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula A-11
22214 - Pedagogia Social   GRUP 40 18/06/2019 16:00 - 19:00
  • Guillem Cifre de Colonya Aula A-14
  • Guillem Cifre de Colonya Aula A-15
22214 - Pedagogia Social   GRUP 40 08/07/2019 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula B-11
22215 - Pedagogia Ambiental   GRUP 40 21/06/2019 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula A-01
22215 - Pedagogia Ambiental   GRUP 40 10/07/2019 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula B-01