Escoltar

Grau de Pedagogia

Cita prèvia

240 crèdits - Facultat d'Educació
  Si no trobau la informació completa del curs que feu, consultau el pla d'estudis grau de Pedagogia a extingir .
Professorat Assignatures
Dra. Adame Obrador, María Teresa
Dra. Aguilar Mediavilla, Eva María
Alfaro Consuegra, Alma
Dra. Álvarez García, Olaya
Alzamora Cañero, Elena
Dr. Amer Fernández, Joan Alfred
Dr. Ballester Brage, Luis
Dr. Barceló Bauzà, Gabriel
Dra. Buil Legaz, Lucía
Cabot Martínez, Josefa María
Dr. Casero Martínez, Antonio
Dr. Comas Forgas, Rubén Lluc
Dra. Comas Rubí, Francisca
Dra. Conde Vila, Míriam Gloria
Dra. De Benito Crosetti, Bárbara Luisa
Dra. De la Iglesia Mayol, Begoña
Escandell Bonnin, Catalina
Ferreiro Basurto, Virginia
Dr. Flexas Oliver, Albert
Dr. Fullana Puigserver, Pere
Fuster Burguera, Xavier
Dra. García Buades, María Esther
Dr. García Mas, Alejandro
Dra. Gomila Grau, Maria Antònia
González Cantarero, Victoria
Dra. González Gómez, Sara
Lizana Carrió, Alexandra
Llorente López, César
López Roca, Núria
Mairata Creus, María Jesús
Minaya de Torres, Manuel
Dr. Muntaner Guasp, Juan Jorge
Dr. Mut Amengual, Bartomeu
Dr. Nadal Cristóbal, Andrés
Dr. Oliver Torelló, Josep Lluís
Dra. Ortiz Bonnín, Silvia
Perelló Contestí, Martina
Dra. Pozo Gordaliza, Rosario
Dra. Quesada Serra, Victoria
Dr. Quetgles Pons, Bartomeu
Dra. Quintana Murci, Elena
Dra. Ramis Murillo, Angela Maria
Dr. Rincón Verdera, Juan Carlos
Dr. Romero, José Gabriel
Dr. Salinas Ibáñez, Jesús María
Dra. Salvá Mut, Francisca
Sánchez Azanza, Víctor Alejandro
Dr. Serra Buades, Francesc
Dr. Sureda Garcia, Bernat
Torrens Espinosa, Jerónima María
Vallespir Amengual, Maria
Dr. Vallespir Soler, Jordi
Dr. Verger Gelabert, Sebastià
Dra. Vives Barceló, Margarita
(R): professorat responsable
Assignatures Professorat
21321 - Psicologia del Treball
21900 - Fonaments de la Societat Contemporània Dr. Amer Fernández, Joan Alfred (R)
21901 - Documentació i Comunicació Científica Dr. Comas Forgas, Rubén Lluc (R)
21903 - Processos Psicològics Bàsics Dr. García Mas, Alejandro (R)
21976 - English for Education and Social Work Fuster Burguera, Xavier (R)
22119 - Intervenció Psicoeducativa en les Dif. del Llenguatge en el Context Escolar
22200 - Història de l'Educació Dra. Comas Rubí, Francisca (R)
22201 - Psicologia del Desenvolupament Dr. Flexas Oliver, Albert (R)
22202 - Psicologia Social dels Grups i de les Organitzacions Torrens Espinosa, Jerónima María (R)
22203 - Sociologia de l'Educació Dra. Ramis Murillo, Angela Maria (R)
22204 - Antropologia de l'Educació Dra. Gomila Grau, Maria Antònia (R)
22205 - Tecnologia Educativa I: les TIC en l'Educació
22206 - Teoria de l'Educació
22207 - Planificació de la Intervenció Educativa Dr. Mut Amengual, Bartomeu (R)
22208 - Organització i Direcció de Centres Educatius i Formatius Dr. Quetgles Pons, Bartomeu (R)
22209 - Avaluació i Assessorament Psicopedagògic González Cantarero, Victoria (R)
22210 - Formació en l'Organització Llorente López, César (R)
22211 - Mètodes i Tècniques d'Investigació Educativa Dr. Nadal Cristóbal, Andrés (R)
22212 - Política i Legislació Educatives Dra. González Gómez, Sara (R)
22213 - Planificació i Gestió de Processos Formatius Minaya de Torres, Manuel (R)
22214 - Pedagogia Social
22216 - Avaluació d'Institucions, Programes i Processos Educatius i Formatius Mairata Creus, María Jesús (R)
22217 - Evolució i Consolidació dels Sistemes Educatius
22218 - Tecnologia Educativa II: Elaboració de Materials Didàctics
22219 - Intervenció Pedagògica en la Inadaptació Infantil i Juvenil a l'Escola Dra. Vives Barceló, Margarita (R)
22220 - Bases Didàctiques per a l'Escola Inclusiva Dr. Muntaner Guasp, Juan Jorge (R)
22221 - Convivència i Gestió de Conflictes Dra. Vives Barceló, Margarita (R)
22222 - Formació per a l'Ocupació Dra. Quintana Murci, Elena (R)
22223 - Pràctiques de Pedagogia
22227 - Orientació, Mediació i Tutoria
22228 - Economia de l'Educació Dr. Romero, José Gabriel (R)
22229 - Pedagogia Contemporània
22230 - Educació Comparada Dr. Quetgles Pons, Bartomeu (R)
22231 - Gestió del Coneixement i Aprenentatge en Xarxa
22232 - Treball de Fi de Grau de Pedagogia
22233 - Dificultats d'Aprenentatge Escolar Dra. De la Iglesia Mayol, Begoña (R)
22234 - Interv. Educ. amb Alumnes amb Necessitats Educatives Especials López Roca, Núria (R)
22237 - Gestió i Desenvolupament de Recursos Humans Alzamora Cañero, Elena (R)
22238 - Ocupació, Orientació i Acompanyament Laboral Dr. Serra Buades, Francesc (R)
22239 - Anàlisi de Dades en la Investigació Educativa Dr. Casero Martínez, Antonio (R)
22321 - Educació Intercultural, Intervenció Socioeducativa i Immigració Dr. Vallespir Soler, Jordi (R)
22322 - Educació per la Igualtat de Gènere