Escoltar

Grau de Pedagogia

240 crčdits - Facultat d'Educaciķ
  Si no trobau la informaciķ completa del curs que feu, consultau el pla d'estudis grau de Pedagogia a extingir .

La titulació de Pedagogia capacita l'alumnat com a expert en processos educatius i formatius en contextos escolars, socioeducatius, organitzacionals i laborals. L'alumnat aprèn a dissenyar, gestionar, desenvolupar i avaluar plans, projectes, programes i accions formatives i educatives. També es prepara per realitzar intervencions educatives en tots els àmbits, com també intervencions formatives en contextos organitzacionals i laborals. Al mateix temps adquireix la capacitat per comprendre, parlar i escriure la llengua anglesa.

Resum de crčdits

Formaciķ bāsica Obligatōries Optatives Prāctiques externes Treball de fi de grau Total
  60   132   18   24   6 240

Assignatures

Assignatures de primer curs
Nom Tipus Crčdits Idioma
d'imparticiķ
Període
21900 - Fonaments de la Societat Contemporānia Formaciķ bāsica 6,0 Catalā Primer semestre
21901 - Documentaciķ i Comunicaciķ Científica Formaciķ bāsica 6,0 Catalā Primer semestre
21903 - Processos Psicolōgics Bāsics Formaciķ bāsica 6,0 Catalā Primer semestre
22200 - Histōria de l'Educaciķ Formaciķ bāsica 6,0 Catalā Primer semestre
22204 - Antropologia de l'Educaciķ Formaciķ bāsica 6,0 Catalā Primer semestre
22201 - Psicologia del Desenvolupament Formaciķ bāsica 6,0 Catalā Segon semestre
22202 - Psicologia Social dels Grups i de les Organitzacions Formaciķ bāsica 6,0 Castellā Segon semestre
22203 - Sociologia de l'Educaciķ Formaciķ bāsica 6,0 Catalā Segon semestre
22205 - Tecnologia Educativa I: les TIC en l'Educaciķ Formaciķ bāsica 6,0 Castellā Segon semestre
22207 - Planificaciķ de la Intervenciķ Educativa Formaciķ bāsica 6,0 Catalā Segon semestre
Assignatures de segon curs
Nom Tipus Crčdits Idioma
d'imparticiķ
Període
22206 - Teoria de l'Educaciķ Obligatōria 6,0 Catalā Primer semestre
22208 - Organitzaciķ i Direcciķ de Centres Educatius i Formatius Obligatōria 6,0 Catalā Primer semestre
22209 - Avaluaciķ i Assessorament Psicopedagōgic Obligatōria 6,0 Castellā Primer semestre
22210 - Formaciķ en l'Organitzaciķ Obligatōria 6,0 Catalā Primer semestre
22211 - Mčtodes i Tčcniques d'Investigaciķ Educativa Obligatōria 6,0 Catalā Primer semestre
22212 - Política i Legislaciķ Educatives Obligatōria 6,0 Castellā Segon semestre
22213 - Planificaciķ i Gestiķ de Processos Formatius Obligatōria 6,0 Castellā Segon semestre
22214 - Pedagogia Social Obligatōria 6,0 Catalā Segon semestre
22215 - Pedagogia Ambiental Obligatōria 6,0 Castellā Segon semestre
22239 - Anālisi de Dades en la Investigaciķ Educativa Obligatōria 6,0 Castellā Segon semestre
Assignatures de tercer curs
Nom Tipus Crčdits Idioma
d'imparticiķ
Període
22216 - Avaluaciķ d'Institucions, Programes i Processos Educatius i Formatius Obligatōria 6,0 Catalā Primer semestre
22217 - Evoluciķ i Consolidaciķ dels Sistemes Educatius Obligatōria 6,0 Catalā Primer semestre
22218 - Tecnologia Educativa II: Elaboraciķ de Materials Didāctics Obligatōria 6,0 Castellā Primer semestre
22219 - Intervenciķ Pedagōgica en la Inadaptaciķ Infantil i Juvenil a l'Escola Obligatōria 6,0 Catalā Primer semestre
22220 - Bases Didāctiques per a l'Escola Inclusiva Obligatōria 6,0 Catalā Primer semestre
22221 - Convivčncia i Gestiķ de Conflictes Obligatōria 6,0 Catalā Segon semestre
22222 - Formaciķ per a l'Ocupaciķ Obligatōria 6,0 Catalā Segon semestre
Assignatures de quart curs
Nom Tipus Crčdits Idioma
d'imparticiķ
Període
22223 - Prāctiques de Pedagogia Prāctiques externes 24,0 Catalā Primer semestre
22227 - Orientaciķ, Mediaciķ i Tutoria Obligatōria 6,0 Catalā Primer semestre
22228 - Economia de l'Educaciķ Obligatōria 6,0 Castellā Segon semestre
22229 - Pedagogia Contemporānia Obligatōria 6,0 Catalā Segon semestre
22230 - Educaciķ Comparada Obligatōria 6,0 Catalā Segon semestre
22231 - Gestiķ del Coneixement i Aprenentatge en Xarxa Obligatōria 6,0 Castellā Segon semestre
22232 - Treball de Fi de Grau de Pedagogia Treball de fi de grau 6,0 Segon semestre
Assignatures optatives
Nom Tipus Crčdits Idioma
d'imparticiķ
Període
21321 - Psicologia del Treball Optativa 6,0 Castellā Primer semestre
21976 - English for Education and Social Work Optativa 6,0 Anglčs Segon semestre
22233 - Dificultats d'Aprenentatge Escolar Optativa 6,0 Catalā Segon semestre
22234 - Interv. Educ. amb Alumnes amb Necessitats Educatives Especials Optativa 6,0 Catalā Segon semestre
22237 - Gestiķ i Desenvolupament de Recursos Humans Optativa 6,0 Catalā Segon semestre
22238 - Ocupaciķ, Orientaciķ i Acompanyament Laboral Optativa 6,0 Catalā Segon semestre
22321 - Educaciķ Intercultural, Intervenciķ Socioeducativa i Immigraciķ Optativa 6,0 Catalā Segon semestre
22322 - Educaciķ per la Igualtat de Gčnere Optativa 6,0 Catalā Segon semestre
21902 - Dret, Desenvolupament i Benestar Social Optativa 6,0
22119 - Intervenciķ Psicoeducativa en les Dif. del Llenguatge en el Context Escolar Optativa 6,0
22235 - Programacions Diversificades i Plans Personalitzats Optativa 6,0
22240 - Educaciķ Permanet Optativa 6,0
22241 - Pedagogia de la Salut Optativa 6,0
22242 - Atenciķ Primerenca i Assesorament Familiar Optativa 6,0
22243 - Abandonament Escolar i Programes d'Intervenciķ Optativa 6,0
22244 - Menors, Família, Societat i Escola Optativa 6,0
22245 - Educaciķ per a la Ciutadania i la Comunidad Optativa 6,0
22246 - Educaciķ Intercultural i Comunitats d'Aprenentatge Optativa 6,0

Calendari, especificat per grups horaris

Disponible a partir del 23/07/2020