Escoltar

Grau de Pedagogia

Cita prèvia

240 crèdits - Facultat d'Educació
  Si no trobau la informació completa del curs que feu, consultau el pla d'estudis grau de Pedagogia a extingir .

En què consisteix?

La titulació de Pedagogia capacita l'alumnat com a expert en processos educatius i formatius en contextos escolars, socioeducatius, organitzacionals i laborals.

Què hi aprendràs?

L'alumnat aprèn a dissenyar, gestionar, desenvolupar i avaluar plans, projectes, programes i accions formatives i educatives. També es prepara per realitzar intervencions educatives en tots els àmbits, així com intervencions formatives en contextos organitzacionals i laborals.

Consulta totes les competències de l'estudi.

Què podràs fer en haver acabat?

Les sortides professionals són molt variades i abasten camps tan diversos com l'educatiu (tant dins l'escola com fora) i el formatiu (en el món empresarial o de l'organització en general).

Entre d'altres sortides professionals, destacam: orientador en centres educatius, en equips d'orientació educativa i psicopedagògica (EOEP) i en equips d'atenció primerenca (EAP), professor de temàtiques psicopedagògiques en diversos cicles formatius de formació professional, gestor educatiu en institucions, director o tècnic en l'àmbit dels recursos humans i la formació en l'organització i en l'empresa, orientador i preparador laboral, com també director o gerent de centres formatius o socioeducatius.

Viatja i aprèn

La UIB ofereix als seus estudiants la possibilitat de participar en diferents programes d’intercanvi o de mobilitat:

Estudi oficial i de qualitat

La legislació exigeix que els títols oficials d'Espanya siguin avaluats positivament per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA). Aquest procés es diu verificació i la seva finalitat és assegurar que el programa formatiu que seguiràs és adequat per obtenir les competències i adquirir els resultats d'aprenentatge prevists.

Consulta la memòria del pla d'estudis del títol oficial

L'Espai Europeu d'Educació Superior exigeix l'existència d'un sistema que asseguri la qualitat del títol .

El grau està sotmès a processos d'avaluació i de millora contínua que garanteixen el seu prestigi i el seu reconeixement europeu. Pots veure els resultats dels processos d'avaluació a l' apartat de resultats. .

Ciències Socials i Jurídiques
70 places
240 crèdits. 4 anys de durada
Presencial
Idioma: Català, Castellà, Anglès ( Vegeu les assignatures per a més detalls )
Preu públic de 1a matrícula per crèdit 16,21¤ (*)
Cost total del primer curs de primera matrícula, amb taxes incloses, per a membres de la Unió Europea més joves de 28 anys i sense cap condició especial: 1.020,32¤ (*)
(*) Preus de l'any acadèmic 2019-20

Voleu més informació?

Si voleu ajudar-nos a millorar, o teniu un comentari, consulta o suggeriment, contactau amb la secretaria Guillem Cifre de Colonya