Escoltar

Grau d'Odontologia

300 crèdits - Escola Universitària ADEMA

Resum de crèdits

Formació bàsica Obligatòries Optatives Pràctiques externes Treball de fi de grau Total
  78   174   12   30   6 300

Les guies docents de totes les assignatures estan a la memòria del pla d'estudis del títol oficial.

Assignatures

Assignatures de primer curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
29800 - Anatomia Humana Formació bàsica 6,0 Primer semestre
29801 - Histologia Humana Formació bàsica 6,0 Primer semestre
29802 - Bioquímica Humana Formació bàsica 6,0 Primer semestre
29803 - Microbiologia i Immunologia Humana Formació bàsica 6,0 Primer semestre
29804 - Introducció a la Investigació en Salut i Estadística Formació bàsica 6,0 Primer semestre
29805 - Biomorfologia i Microbiologia de l'Aparell Estomatognàtic Formació bàsica 6,0 Català Segon semestre
29806 - Psicologia, Comunicació i Salut Formació bàsica 6,0 Segon semestre
29807 - Epidemiologia i Salut Pública Formació bàsica 6,0 Segon semestre
29808 - Radiologia i Odontologia Legal Formació bàsica 6,0 Segon semestre
29809 - Fisiologia Humana Formació bàsica 6,0 Segon semestre
Assignatures de segon curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
29810 - Materials Odontològics, Equipament, Instrumentació i Ergonomia I Formació bàsica 6,0 Primer semestre
29811 - Odontologia Preventiva i Comunitària Bàsica Formació bàsica 6,0 Català Primer semestre
29812 - Introducció a la Cirurgia Obligatòria 6,0 Primer semestre
29813 - Patologia Mèdica i Anatomia Patològica I Obligatòria 6,0 Primer semestre
29817 - Farmacologia Obligatòria 6,0 Primer semestre
29814 - Patologia Dental Obligatòria 6,0 Segon semestre
29815 - Materials Odontològics, Equipament, Instrumentació i Ergonomia II Formació bàsica 6,0 Segon semestre
29816 - Patologia Mèdica i Anatomia Patològica II Obligatòria 6,0 Segon semestre
29818 - Medicina Bucal I Obligatòria 6,0 Segon semestre
29819 - Pròtesi Estomatològica I Obligatòria 6,0 Segon semestre
Assignatures de tercer curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
29820 - Odontologia Basada en l'Evidència Científica Obligatòria 6,0 Primer semestre
29821 - Operatòria Dental Obligatòria 6,0 Primer semestre
29822 - Pròtesi Estomatològica II Obligatòria 6,0 Primer semestre
29823 - Ortodòncia I Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
29824 - Odontopediatria I Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
29825 - Informàtica i Planificació del Consultori Odontològic Obligatòria 6,0 Segon semestre
29826 - Cirurgia Bucal I Obligatòria 6,0 Segon semestre
29827 - Endodòncia Obligatòria 6,0 Segon semestre
29828 - Ortodòncia II Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
29829 - Periodòncia I Obligatòria 6,0 Segon semestre
Assignatures de quart curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
29830 - Odontologia Preventiva i Comunitària Aplicada Obligatòria 6,0 Primer semestre
29831 - Odontologia Restauradora i Endodòncia Clínica Obligatòria 6,0 Primer semestre
29833 - Ortodòncia III Obligatòria 6,0 Primer semestre
29834 - Periodòncia II Obligatòria 6,0 Primer semestre
29835 - Medicina Bucal II Obligatòria 6,0 Segon semestre
29836 - Estètica Dental Obligatòria 6,0 Segon semestre
29837 - Pròtesi Estomatològica IV Obligatòria 6,0 Segon semestre
29838 - Odontopediatria II Obligatòria 6,0 Segon semestre
29840 - Cirurgia Bucal II Obligatòria 6,0 Segon semestre
29832 - Pròtesi Estomatològica III Obligatòria 6,0
Assignatures de cinquè curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
29839 - Investigació i Documentació Sanitària Obligatòria 6,0
29841 - Clínica Integrada Odontològia d'Adults I Pràctiques externes 9,0
29842 - Clínica Integrada Odontològia Infantil Pràctiques externes 9,0
29843 - Odontologia en Pacients Especials Obligatòria 6,0
29844 - Clínica Integrada Odontològia d'Adults II Pràctiques externes 9,0
29845 - Pràctiques Externes Pràctiques externes 3,0
29846 - Treball de Fi de Grau Treball de fi de grau 6,0
Assignatures optatives
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
29847 - Anglès per a Ciències de la Salut: Odontologia Optativa 6,0
29848 - Radioprotecció en Odontologia Optativa 6,0
29849 - Dolor Orofacial Optativa 6,0
29850 - Emergències Mèdiques en Odontologia Optativa 6,0

Calendari, especificat per grups horaris

Disponible a partir del 23/07/2020