Grau de Medicina

360 crèdits - Facultat de Medicina

Dades i indicadors

2016-17 2017-18
Alumnes de nou ingrés 60 69
Alumnes de nou ingrés SIIU (amb menys de 30 crèdits reconeguts) 49 49
Alumnes matriculats 60 116
Alumnes titulats - -

Qui vetlla directament per la qualitat del títol?

Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ)

Responsable de qualitat
Personal d'Administració i Serveis
La CGQ recull tota la informació rellevant del títol (informes d’enquestes, dades, estadístiques, queixes, suggeriments, etc.) i les analitzen. Pots consultar la normativa i les funcions de les CGQ per ampliar la informació.

La qualitat a la Facultat de Medicina

Planificació d'accions de millora

Pla de millores

Rendició de comptes i transparència

Enllaç al Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

Procés Document Data/Curs
Verificació Memòria primera modificació 26/09/2018
Verificació Informe primera modificació 26/09/2018
Verificació BOE Pla d'estudis verificat 16/04/2018
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2016-17) 23/03/2018
Verificació Alta inicial. Resolució del Consell de Ministres 26/10/2016
Verificació Memòria del títol oficial 30/05/2016
Verificació Informe final de verificació 30/05/2016