Escoltar

Grau de Medicina

360 crèdits - Facultat de Medicina

Els estudis de Medicina de la UIB tenen com a finalitat formar professionals altament qualificats en matèria sanitària, amb capacitat de donar resposta de manera eficient als problemes de salut i les malalties, a través de decisions formulades amb esperit crític i en condicions en general d’incertesa que demanaran una formació al llarg de tota la vida. El metge graduat per la UIB ha de ser un professional amb coneixements científics i habilitats suficients per mantenir la salut de les persones i per recuperar-la en els casos en què es vegi afectada o complicada. L’atenció assistencial, tant en l'àmbit públic com en el privat, així com la docència, la investigació i la gestió són les àrees en què el metge pot desenvolupar en un futur la seva professió.

Resum de crèdits

Formació bàsica Obligatòries Optatives Pràctiques externes Treball de fi de grau Total
  78   207   15   54   6 360

Assignatures

Assignatures de primer curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
23000 - Bioquímica i Biologia Molecular I Formació bàsica 6,0 Castellà Primer semestre
23001 - Física Mèdica Formació bàsica 6,0 Castellà Primer semestre
23003 - Introducció a la Investigació en Salut i Bioestadística Formació bàsica 6,0 Català Primer semestre
23004 - Introducció i Història de la Medicina Obligatòria 3,0 Català Primer semestre
23006 - Biologia Cel·lular Formació bàsica 6,0 Castellà Primer semestre
23009 - Documentació i Recursos Informàtics Obligatòria 3,0 Castellà Primer semestre
21375 - English for Health and Behavioural Sciences Obligatòria 6,0 Anglès Segon semestre
23002 - Anatomia i Embriologia: General i Aparell Locomotor Formació bàsica 9,0 Castellà Segon semestre
23005 - Bioquímica i Biologia Molecular II Formació bàsica 6,0 Castellà Segon semestre
23007 - Fisiologia General Formació bàsica 3,0 Castellà Segon semestre
23008 - Histologia General Obligatòria 3,0 Castellà Segon semestre
23010 - Gestió Clínica Obligatòria 3,0 Castellà Segon semestre
Assignatures de segon curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
23011 - Fisiologia: Aparells i Sistemes I Formació bàsica 9,0 Castellà Primer semestre
23012 - Anatomia i Embriologia: Aparells i Sistemes I Formació bàsica 6,0 Castellà Primer semestre
23013 - Ètica Mèdica Obligatòria 3,0 Castellà Primer semestre
23014 - Histologia: Aparells i Sistemes Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
23015 - Genètica Humana Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
23016 - Anatomia i Embriologia: Aparells i Sistemes II Formació bàsica 6,0 Castellà Segon semestre
23017 - Comunicació i Salut Obligatòria 3,0 Castellà Segon semestre
23018 - Psicologia Mèdica Formació bàsica 6,0 Català Segon semestre
23019 - Microbiologia Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
23020 - Fisiologia: Aparells i Sistemes II Formació bàsica 9,0 Castellà Segon semestre
Assignatures de tercer curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
23021 - Patologia General I Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
23022 - Bases de Cirurgia Obligatòria 3,0 Castellà Primer semestre
23023 - Diagnòstic per Imatge Obligatòria 6,0 Primer semestre
23024 - Anatomia Patològica Obligatòria 6,0 Primer semestre
23025 - Farmacologia General Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
23026 - Immunologia Obligatòria 3,0 Castellà Primer semestre
23027 - Patologia General II Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
23028 - Oftalmologia Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
23029 - Otorrinolaringologia Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
23030 - Patologia Medicoquirúrgica: Aparell Locomotor Obligatòria 9,0 Castellà Segon semestre
23031 - Bioquímica Clínica Obligatòria 3,0 Castellà Segon semestre
Assignatures de quart curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
23032 - Patologia Medicoquirúrgica: Sistema Cardiovascular Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
23033 - Patologia Medicoquirúrgica: Sistema Respiratori Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
23034 - Patologia Medicoquirúrgica: Aparell Digestiu Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
23035 - Obstetrícia i Ginecologia Obligatòria 9,0 Castellà Primer semestre
23036 - Patologies Infeccioses Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
23037 - Dermatologia Obligatòria 3,0 Castellà Segon semestre
23038 - Patologia Medicoquirúrgica: Aparell Urinari Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
23039 - Patologia Medicoquirúrgica: Sistema Nerviós Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
23040 - Endocrinologia, Nutrició i Dietoteràpia Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
Assignatures de cinquè curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
23041 - Medicina Familiar i Comunitària Obligatòria 6,0
23042 - Pediatria Obligatòria 9,0
23043 - Hematologia Obligatòria 3,0
23044 - Psiquiatria Obligatòria 6,0
23045 - Cures Pal·liatives Obligatòria 3,0
23046 - Medicina Legal i Toxicologia Obligatòria 3,0
23047 - Medicina Preventiva i Salut Pública. Epidemiologia Obligatòria 6,0
23048 - Geriatria Obligatòria 3,0
23049 - Anestèsia i Reanimació. Urgències i Emergències Obligatòria 3,0
23050 - Farmacologia Clínica Obligatòria 6,0
23051 - Oncologia i Radioteràpia Obligatòria 3,0
Assignatures de sisè curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
23052 - Pràctica Clínica: Pediatria Pràctiques externes 6,0
23053 - Pràctica Clínica: Obstetrícia i Ginecologia Pràctiques externes 6,0
23054 - Pràctica Clínica: Psiquiatria Pràctiques externes 6,0
23055 - Pràctica Clínica: Cirurgia i les seves Especialitats Pràctiques externes 12,0
23056 - Pràctica Clínica: Medicina Interna i les seves Especialitats Pràctiques externes 12,0
23057 - Pràctica Clínica: Medicina Familiar i Comunitària Pràctiques externes 12,0
23058 - Treball de Fi de Grau Treball de fi de grau 6,0
Assignatures optatives
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
23061 - Malalties Víriques i Tècniques Virològiques Optativa 3,0 Castellà Primer semestre
23063 - Parasitologia Mèdica Avançada Optativa 3,0 Castellà Primer semestre
23064 - Endoscòpia i Cirurgia Robòtica Optativa 3,0 Castellà Primer semestre
23067 - Gènere i Salut Optativa 3,0 Català Segon semestre
23071 - Dolor, Emocions i Cervell Optativa 3,0 Segon semestre
23072 - Trasplantaments d'Òrgans i Teixits Optativa 3,0 Castellà Segon semestre
23059 - Patologia Molecular Optativa 3,0
23060 - Biologia Molecular del Càncer Optativa 3,0
23062 - Genòmica Humana i Diagnòstic Molecular de Malalties Optativa 3,0
23065 - Economia de la Salut Optativa 3,0
23066 - Immigració i Salut Optativa 3,0
23068 - Psicologia de la Salut Optativa 3,0
23069 - Neuropsicologia Clínica Optativa 3,0
23070 - Neurociència Cognitiva Optativa 3,0
23073 - Nutrigenòmica i Salut Optativa 3,0
23074 - Nutrició Comunitària Optativa 3,0
23075 - Cirurgia d'Urgències Optativa 3,0
23076 - Biomaterials Optativa 3,0
23077 - L'Exercici Físic en la Salut i la Malaltia Optativa 3,0
23078 - Promoció de la Salut i Participació Comunitària Optativa 3,0
23079 - Fisiologia de l'Envelliment Optativa 3,0
23080 - Salut Laboral Optativa 3,0
23081 - Cronobiologia Optativa 3,0
23082 - Antropologia de la Salut Optativa 3,0
23083 - Medicina Humanitària Optativa 3,0
23084 - Producció, Publicació i Difusió de Resultats d'Investigació Optativa 3,0
23085 - El Pacient Crític Optativa 3,0
23086 - Drogodependències Optativa 3,0
23087 - Estils de Vida i Salut Optativa 3,0
23088 - Lectura Crítica i Pràctica Basada en l'Evidència Optativa 3,0

Calendari, especificat per grups horaris

Grup horari Cronograma Exàmens
Grau de Medicina_Primer curs cronograma exàmens