Escoltar

Grau de Medicina

360 crèdits - Facultat de Medicina

Els estudis de Medicina de la UIB tenen com a finalitat formar professionals altament qualificats en matèria sanitària, amb capacitat de donar resposta de manera eficient als problemes de salut i les malalties, a través de decisions formulades amb esperit crític i en condicions en general d’incertesa que demanaran una formació al llarg de tota la vida. El metge graduat per la UIB ha de ser un professional amb coneixements científics i habilitats suficients per mantenir la salut de les persones i per recuperar-la en els casos en què es vegi afectada o complicada. L’atenció assistencial, tant en l'àmbit públic com en el privat, així com la docència, la investigació i la gestió són les àrees en què el metge pot desenvolupar en un futur la seva professió.

Assignatures

Primer curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
23000 - Bioquímica i Biologia Molecular I Formació Bàsica 6,0 Castellà Primer semestre
23001 - Física Mèdica Formació Bàsica 6,0 Castellà Primer semestre
23003 - Introducció a la Investigació en Salut i Bioestadística Formació Bàsica 6,0 Castellà Primer semestre
23004 - Introducció i Història de la Medicina Obligatòria 3,0 Castellà Primer semestre
23006 - Biologia Cel·lular Formació Bàsica 6,0 Castellà Primer semestre
23009 - Documentació i Recursos Informàtics Obligatòria 3,0 Castellà Primer semestre
23002 - Anatomia i Embriologia: General i Aparell Locomotor Formació Bàsica 9,0 Castellà Segon semestre
23005 - Bioquímica i Biologia Molecular II Formació Bàsica 6,0 Castellà Segon semestre
23007 - Fisiologia General Formació Bàsica 3,0 Castellà Segon semestre
23008 - Histologia General Obligatòria 3,0 Castellà Segon semestre
23010 - Gestió Clínica Obligatòria 3,0 Castellà Segon semestre
23089 - English for Health and Behavioural Sciences Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
Segon curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
23011 - Fisiologia: Aparells i Sistemes I Formació Bàsica 9,0 Castellà Primer semestre
23012 - Anatomia i Embriologia: Aparells i Sistemes I Formació Bàsica 6,0 Castellà Primer semestre
23013 - Ètica Mèdica Obligatòria 3,0 Castellà Primer semestre
23014 - Histologia: Aparells i Sistemes Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
23015 - Genètica Humana Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
23016 - Anatomia i Embriologia: Aparells i Sistemes II Formació Bàsica 6,0 Castellà Segon semestre
23017 - Comunicació i Salut Obligatòria 3,0 Castellà Segon semestre
23018 - Psicologia Mèdica Formació Bàsica 6,0 Castellà Segon semestre
23019 - Microbiologia Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
23020 - Fisiologia: Aparells i Sistemes II Formació Bàsica 9,0 Castellà Segon semestre
Tercer curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
23021 - Patologia General I Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
23022 - Bases de Cirurgia Obligatòria 3,0 Castellà Primer semestre
23023 - Diagnòstic per Imatge Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
23024 - Anatomia Patològica Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
23025 - Farmacologia General Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
23026 - Immunologia Obligatòria 3,0 Castellà Primer semestre
23027 - Patologia General II Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
23028 - Oftalmologia Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
23029 - Otorrinolaringologia Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
23030 - Patologia Medicoquirúrgica: Aparell Locomotor Obligatòria 9,0 Castellà Segon semestre
23031 - Bioquímica Clínica Obligatòria 3,0 Castellà Segon semestre
Quart curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
23032 - Patologia Medicoquirúrgica: Sistema Cardiovascular Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
23033 - Patologia Medicoquirúrgica: Sistema Respiratori Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
23034 - Patologia Medicoquirúrgica: Aparell Digestiu Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
23035 - Obstetrícia i Ginecologia Obligatòria 9,0 Castellà Primer semestre
23036 - Patologies Infeccioses Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
23037 - Dermatologia Obligatòria 3,0 Castellà Segon semestre
23038 - Patologia Medicoquirúrgica: Aparell Urinari Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
23039 - Patologia Medicoquirúrgica: Sistema Nerviós Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
23040 - Endocrinologia, Nutrició i Dietoteràpia Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
Cinquè curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
23041 - Medicina Familiar i Comunitària Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
23042 - Pediatria Obligatòria 9,0 Castellà Primer semestre
23043 - Hematologia Obligatòria 3,0 Castellà Primer semestre
23044 - Psiquiatria Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
23049 - Anestèsia i Reanimació. Urgències i Emergències Obligatòria 3,0 Castellà Primer semestre
23045 - Cures Pal·liatives Obligatòria 3,0 Castellà Segon semestre
23046 - Medicina Legal i Toxicologia Obligatòria 3,0 Castellà Segon semestre
23047 - Medicina Preventiva i Salut Pública. Epidemiologia Obligatòria 6,0 Segon semestre
23048 - Geriatria Obligatòria 3,0 Segon semestre
23050 - Farmacologia Clínica Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
23051 - Oncologia i Radioteràpia Obligatòria 3,0 Segon semestre
Sisè curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
23052 - Pràctica Clínica: Pediatria Pràctiques externes 6,0
23053 - Pràctica Clínica: Obstetrícia i Ginecologia Pràctiques externes 6,0
23054 - Pràctica Clínica: Psiquiatria Pràctiques externes 6,0
23055 - Pràctica Clínica: Cirurgia i les seves Especialitats Pràctiques externes 12,0
23056 - Pràctica Clínica: Medicina Interna i les seves Especialitats Pràctiques externes 12,0
23057 - Pràctica Clínica: Medicina Familiar i Comunitària Pràctiques externes 12,0
23058 - Treball de Fi de Grau Treball fi de Grau 6,0